Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Insekter i Jönköpings län- En sammanställning av intressanta fynd 2005

Jönköpings län utgör en del av det inre Götaland, en region för vilken kunskapen om insekters förekomst och utbredning är högst fragmentarisk. I denna rapport redovisas en del av den kunskapsinsamling och de projekt som utförts under sommaren 2005 med avseende på insekter. Länstäckande inventeringar har gjorts efter läderbagge, (Osmoderma eremita) och trumgräshoppa, (Psophus stridulus) medan nya uppgifter inkommit om flera förekomster av väddsandbi (Andrena hattorfiana), Ekoxe (Lucanus cervus) samt klubbsprötad bastardsvärmare (Zygaena minos). Sammantaget visar fynden att flera insektsarter har mycket svaga förekomster i Jönköpings län, men också att graden av förbiseende är stor när det gäller denna mångformiga och artrika djurgrupp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_44&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss