Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Humusämnen och försurning

- en studie av den övre delen av Nissans avrinningsområde Organiska syror, som ingår i humusämnen, bidrar till försurningen av ytvatten. De finns naturligt och härstammar från delvis nedbrutna växt- och djurdelar. Humus förs ut till vattendragen i samband med nederbörd eller ytavrinning. Mängden organiskt kol i vatten kan mätas genom att mäta löst organiskt kol (DOC - Dissolved Organic Carbon) eller genom att mäta total mängd organiskt kol i vattnet (TOC - Total Organic Carbon). I föreliggande studie används TOC som ett mått på humuskoncentrationen i vatten, och antagandet att TOC≈DOC görs. År 1965-2000 har det i svenska ytvatten existerat perioder med starkt färgat vatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_39&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss