Den byggda miljön och klimatet Årsrapport 2005 från Regional miljöövervakning i Jönköpings län

År 2005 är ”Den byggda miljöns och klimatets år” i miljömålsarbetet. God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan står i särskilt fokus under temaåret och denna rapport, årsskriften från Länsstyrelsens miljöövervakning, tar därför sitt avstamp i dessa båda mål. I den första artikeln introduceras temaåret och de mål som ingår, därefter presenteras årets miljömålsfågel, rödhaken. Ett klimatavsnitt tar vid med artiklar om länets väder under år 2004, klimatets utveckling på längre sikt, indikatorer på klimatförändringar samt en artikel om insekter och hur de påverkas av det varmare klimat vi av allt att döma kommer att ha innan nästa sekelskifte. Utbredningskartor för både vanliga och mindre vanliga arter kommer att behöva ritas om, vilket även gäller andra djur och växter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_30&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss