Utvärdering av elfisken i Gnosjö kommun 2001-2003

Kalkningsverksamheten bedöms ha varit framgångsrik till övervägande del, med några undantag, Trollsjöån, Havridaån, Källerydsån och Modalaån. I de två förstnämnda vattendragen fångades inga bra indikatorarter på försurning, utan bedömningen baseras på vattenkemiska- och bottenfaunaundersökningar. Fångstdata från de sistnämnda lokalerna indikerar att surstötar förekommer mer eller mindre frekvent. Bedömningen försvåras av ogynnsamma väderleksförhållanden år 2003 med en kall vinter och rikliga nederbördsmängder i juli med hög vattenföring till följd. I huvuddelen av lokalerna som elfiskades 2003 ses en nedgång i tätheterna av laxartad fisk. De få undantagen är Ekhultaån och Kvarnaboån, där tätheterna har ökat något eller ligger på en stabil nivå jämfört med medeltätheten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_12&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss