Utvärdering av elfisken i Gislaveds kommun 2001-2003

Säsongen 2002 elfiskades 12 lokaler och 2003 elfiskades 25 lokaler i Gislaveds kommun, samtliga inom Nissans avrinningsområde. Under både 2002 och 2003 var vattennivåerna höga i vattendragen, men säsongen 2003 kom helt att präglas av rådande väderförhållanden och den mycket kalla och torra vintern 2002/2003. Omfattande regnväder passerade Jönköpings län vid två tillfällen under sommaren 2003. Det första ovädret kom in över länet i början av juli och medförde mycket höga vattenflöden i de flesta vattendragen. Nästa oväder drabbade länet under senare delen av juli. Vattenstånden var till följd av dessa oväder över eller mycket över det normala under i stort sett hela sommaren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_13&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss