Större vattensalamander (Triturus cristatus) - inventering i östra delen av Jönköpings län 2004

Våren 2004 inventerades 27 områden med sammanlagt 141 småvatten i östra delen av Jönköpings län efter större vattensalamander (Triturus cristatus). Undersökningens huvudsyften var att undersöka den större vattensalamanderns utbredning i regionen samt att identifiera metapopulationer för fortsatt miljöövervakning. En metapopulation är en population som består av flera mindre delpopulationer som kontinuerligt drabbas av utdöenden och vars lokaler, om dessa åter blir lämpliga, kontinuerligt återkoloniseras. Utbyte av individer mellan delpopulationerna i en metapopulation motverkar också inavel.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_27&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss