Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Skyddat boende med mera för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld

Rapporten presenterar Länsstyrelsens resultat av regeringens uppdrag att kartlägga och analysera behovet av insatser för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Till grund för rapporten har legat dels en enkätundersökning, dels två seminarier. Det ena seminariet hölls med företrädare för socialtjänst, kvinnojourer och skolor; det andra med bland annat invånare som har utländsk bakgrund. Sammanfattningsvis kan sägas att Länsstyrelsens kartläggning bekräftar vad som framkommit i storstadsundersökningarna som genomfördes under 2002, det vill säga det finns ett stort antal flickor som utsätts för hedersrelaterat hot eller våld eller som löper risken att bli utsatta för detta.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_04&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss