Screening i Jönköpings län 2002-2003

För att kunna följa upp miljömålet "Giftfri Miljö" behövs övervakning av ett brett spektrum av ämnen som kan hota människors hälsa och miljö. Screeningen är ett begrepp som innebär att ämnen mäts i ett begränsat antal väl valda medier vid ett eller några tillfällen. Under 2002 och 2003 år har den regionala screeningverksamhet i Jönköping län omfattat bromerade flamskyddsmedel, bekämpningsmedel, Ftalater, Bisfenol A, Tetrabutyldifenol, Butylfenoler och Metylfenoler. Bromerade flamskyddsmedel och bekämpningsmedel ingick i 2002 års screeningverksamhet medan resterande ämnen undersöktes 2003. Mätningar av de aktuella ämnena har gjorts ibland annat inkommande och utgående vatten vid avlopps och reningsverk, slam i avlopps- och reningsverk och i vissa fall även i sediment i recipientvatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_47&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss