Östra Vätterbranternas naturvärden- arter, miljöer och dellandskap

Östra Vätterbranterna i Jönköpings kommun är ett 43 000 ha stort område öster om Vättern mellan Tenhult i söder och länsgränsen mot Östergötland i norr. Naturen i området är mycket varierad främst genom den växlande topografin, klimatet och brukningshistoriken. Här finns allt från rika ädellövskogsmiljöer till barrskogar med boreal prägel. Vätterbranterna hyser en stor biologisk mångfald med en mängd rödlistade arter. Området är länets, och en av en av Sveriges, viktigaste trakter för naturvård. Sedan år 2000 bedrivs ett intensivt naturvårdarbete inom ramen för projekt Östra Vätterbranterna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_35&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss