Risk för gräsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Metaller i Anderstorpsån 2002 - tillstånd, trender och transporter

Fördjupade undersökningar av metallbelastningen i olika delar av Anderstorpsåns vattensystem visar att åtgärder bör prioriteras i fyra delområden. I framför allt Anderstorpsåns nedre delar behövs ytterligare förtätningar av undersökningar för att närmare identifiera källorna till de höga metallhalter som uppmätts. Inom avrinningsområdet har funnits och finns rikligt med metallindustrier. Utsläpp och deponier i anslutning till dessa har under lång tid påverkat vattenkvaliteten i områdets sjöar och vattendrag. Det är främst förhöjda halter av miljöfarliga metaller som förekommer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_17&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss