Kalkningar i Gnosjö kommun 2001 - 2003

I denna rapport sammanfattas och utvärderas de kalkningar som har skett under 2001 till 2003. Kalkningen i Gnosjö kommun ger överlag ett bra resultat. Den vattenkemiska måluppfyllelsen är hög. I 97 % av sjöytan och 90 % av vattendragslängden har det vattenkemiska målet varit uppfyllt under perioden. Måluppfyllelsen för biologi är lägre framförallt i vattendragen vilket drar ner den totala måluppfyllelsen. Att inte målet är uppfyllt i 11 % av sjöytan och i 31 % av vattendragslängden beror på att det tar tid för biologin att återhämta sig samt att det fortfarande kvarstår en försurningspåverkan på vattenkemin i fram för allt de mindre vattendragen. I jämförelse med utvärderingen för den förra treårsperioden har måluppfyllelsen ökat något.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_56&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss