Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Inventering av förorenade områden i Aneby kommun 2002/2003

Under 1990-talet började Naturvårdsverket arbetet med att lösa problemen med förorenade områden. Som en fortsättning på detta arbete genomförs nu ett inventeringsarbete på landets länsstyrelser grundat på en metodik framtagen av Naturvårdsverket, Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). Under hösten 2002 och våren 2003 har inventeringen i Jönköping län pågått i Aneby kommun. Detta har resulterat i registrering av 43 objekt i Länsstyrelsens MIFO-databas varav 23 stycken är placerade i riskklass 1-4 och 8 stycken placerade i riskklass 0. Med detta har arbetet för att komma till rätta med förorenade områden inte avslutats utan går vidare med nya uppgifter och fortsatt samarbete kommun och länsstyrelse emellan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_03&context=25