Hur stöttas den som hjälper? Kommunernas stöd till anhöriga som vårdar äldre närstående

Familjens roll som vårdgivare har i ökande utsträckning uppmärksammats under senare år. Från att tidigare ha setts som ett komplement till den offentliga omsorgen framhålls nu allt oftare att förhållandet snarare är det motsatta; den offentligt finansierade omsorgen kompletterar den omsorg som ges av anhöriga. Det finns ett uttalat behov av att stödja anhöriga i sin vårdaruppgift. År 1999 anvisade regeringen 300 miljoner kronor för att stimulera utvecklingen av nya stödformer. Nya former av stöd skulle växa fram för att öka livskvaliteten för anhöriga som vårdar äldre, funktionshindrade eller långvarigt sjuka. Avsikten var att de nya stödformerna skulle vara långsiktiga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_28&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss