För vattnets bästa. Årsrapport 2004 från Regional Miljöövervakning i Jönköpings län

Rapporten du håller i din hand är en årsskrift från miljöövervakningen, Länsstyrelsen i Jönköpings län. Årets tema är Vatten eftersom år 2004 är utsett till "Året för vattnets bästa" i länet. Rapporten inleds med en artikel om miljömålsarbetet under 2004. Där beskrivs bakgrunden till miljömålsarbetet samt hur Länsstyrelsen arbetar med miljömålen. I år är det "Året för vattnets bästa" och det utgår från miljömålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_29&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss