Familjehemsvård i Jönköpings län 2003

Kommunerna är skyldiga att årligen lämna en förteckning till länsstyrelsen över samtliga barn som är placerade i familjehem eller annat enskilt hem. Dessa förteckningar utgör underlaget för Länsstyrelsens årliga statistik. Vi kan för 2003 notera följande: - 459 barn och ungdomar var placerade i familjehem eller annat enskilt hem. Det är 25 fler än föregående år. - 152 barn placerades under året. Det är 28 fler än 2002. - Placeringarna upphörde för 121 barn och det är fem färre än året innan. - Majoriteten, 54 % av barnen var placerade inom den egna kommunen. - Den trend som tidigare varit, att fler och fler barn placeras i nätverkshem, verkar vara bruten. - Vid årsskiftet 2003/2004 var 338 barn placerade i familjehem eller i annat enskilt hem vilket är 28 fler än vid föregående årsskifte.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_49&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss