Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Elfiske i Jönköpings län 2003 - fältrapport

Kalkningsverksamheten, som administreras av länsstyrelsen, är omfattande i Jönköpings län. Försurningspåverkan på vattendragen har medfört att ett flertal vattenlevande arter påverkats negativt och i flera fall slagits ut helt. Särskilt försurningskänsliga är bland annat elritsa, mört, öring och kräfta samt ett flertal bottenlevande djur. Vid elfiskeundersökningar i strömmande vatten förläggs undersökningslokalen i första hand till strömmande partier av vattendraget där öring och elritsa kan förväntas uppträda. Resultatet från elfiskeundersökningar baseras därför ofta på fångstutfallet av dessa arter och särskilt på förekomsten av yngre årsklasser. Mört och kräfta uppträder dock sporadiskt vid elfiske och kan då de fångas vara avgörande för bedömningen av vattendraget.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_32&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss