Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ekologisk hållbarhet och jämställdhet i projektverksamhet i Jönköpings län -Förslag till nytt arbetssätt

I maj år 2003 godkände regeringen Jönköpings läns regionala tillväxtprogram med ett antal förbehåll. Det regionala tillväxtprogrammet för Jönköpings län godkändes med vissa förbehåll, de kompletteringar som krävdes var mätbara mål för programmet som helhet samt en integrering av de horisontella målen ekologisk hållbarhet och jämställdhet i programmets strategiska projekt och partnerskapets sammansättning. I den halvtidsutvärdering för Mål2 Södra och Mål2 Öarna som gjordes år 2003 kritiserades beaktandet av de horisontella målen i ärendehanteringen. Under hösten år 2004 har flera aktiviteter genomförts för att integrera ekologisk hållbarhet och jämställdhet i den löpande hanteringen av projekt som finansierats av Länsstyrelsen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_55&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss