Årsrapport över socialtjänsten i Jönköpings län 2003

Länsstyrelsen har i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ett uttalat tillsynsansvar över verksamheter som bedrivs med stöd av dessa lagar och angränsande lagstiftning. Tillsynen har under år 2003 kraftsamlat kring stödet för utsatta barn och insatser för personer med psykiska funktionshinder. Tillsynen inom äldreområdet fördjupades och intensifierades under senare delen av året genom anställning av tre äldrekonsulenter. Tillsynen, som har varit av såväl främjande/förebyggande som granskande/inspekterande art, har berört den socialtjänst som bedrivs i såväl offentlig som enskild regi.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_19&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss