Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Äldres behov av ekonomiskt bistånd

Före 2002-07-01 hade kommunerna stor frihet att själva bestämma typ av taxesystem, nivån på avgiften och hur man beräknade den enskildes avgiftsgrundande inkomst. Uppföljningar av dessa tidigare bestämmelser visade att det fanns lika många avgiftssystem som kommuner och kommunernas taxesystem var mycket olika. Med anledning av detta tillsattes 1997 en utredning för att komma tillrätta med höga avgifter, avsaknad av regler för inkomstberäkning samt att den enskilde inte hade haft möjlighet att överklaga avgiftsbesluten genom förvaltningsbesvär. Resultatet av utredningen blev ett nytt avgiftssystem inom äldre- och handikappomsorgen vilket till stora delar infördes 2002-07-01. Bestämmelserna finns i 8 kapitlet socialtjänstlagen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_06&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss