Uppföljning av kommunernas arbete med information och uppsökande verksamhet bland äldre

Till socialnämndens uppgift hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt att i sin uppsökande verksamhet informera om socialtjänstens verksamhet inom detta område. Länsstyrelsen har gjort en uppföljning av tidigare genomförd tillsyn där det konstaterades att det förelåg förbättringsbehov rörande såväl den uppsökande verksamheten som vilken information som lämnades om kommunernas tjänster för äldre personer. Resultatet av uppföljningen redovisas i en rapport.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_13&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss