Typområde på jordbruksmark. Draftingebäcken 2001 - Treårsrapport från den löpande miljöövervakningen av Draftingebäcken

Sedan 1993 har Länsstyrelsen i Jönköpings län bedrivit undersökningar i Draftingebäcken som ligger på gränsen mellan Gislaveds och Värnamo kommuner. Mätprogrammet har varit ett delprogram inom den regionala miljöövervakningen i Jönköpings län och benämns "Typområde på jordbruksmark". Syftet med undersökningen är att kartlägga och kvantifiera utlakningen av växtnäringsämnen från jordbruksmark. Området domineras av ett djurintensivt konventionellt jordbruk. I mätprogrammet ingår undersökning av vattenföring, vattenkemi samt inventering av fastigheter och aktuell odling i området. Provtagning har skett varannan vecka. I denna rapporten sammanställs resultat från de vattenkemiska undersökningarna under perioden 1998-2001, men resultatet relateras också till hela mätserien.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_14&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss