Strategi för ett hållbart näringsliv i Jönköpings län

Miljö-, jämställdhets-, och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare för näringslivet. För företag är det nödvändigt att ta miljö- och jämställdhetsfrågor på allvar för att vara konkurrenskraftiga och öka möjligheterna till försäljning, stärkt varumärke och tillväxt. I rapporten finns förslag på konkreta åtgärder och projekt som skulle kunna drivas inom ramen för RTP. Hållbar tillväxt, det vill säga en ekonomisk tillväxt som leder till en minskande, inte ökande miljöpåverkan samt tillvaratagande av kvinnor och mäns kompetens.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_30&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss