Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Övervakning av grundvatten i Jönköpings län 1999-2001 - Treårsrapport från den löpande övervakningen av råvattenkemi vid kommunala grundvattentäkter

Grundvattnet har stor betydelse för naturen eftersom det försörjer sjöar, vattendrag, våtmarker och källor med vatten. Det förser också många av länets innevånare med dricksvatten. Det är därför nödvändigt att grundvattnet är av god kvalitet och att negativ miljöpåverkan motverkas. Försurningen anses vara det allvarligaste hotet mot länets grundvattentillgångar eftersom Jönköpings län är förhållandevis hårt drabbat av sur nederbörd samtidigt som markens förmåga att neutralisera detta nedfall är begränsad. Markförsurningen medför bland annat att flera metaller, såsom järn, mangan, aluminium, kadmium, koppar, bly och zink blir mer lättrörliga och kan tränga ner till grundvattnet och förorena detsamma.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_06&context=25