Monitoring of Natura 2000 freshwater habitats

Syftet med den här studien var att undersöka hur akvatiska naturtyper kan följas upp på regional nivå i Sverige. Lämpliga parametrar och metoder kartlades och ett preliminärt uppföljningsprogram för sjöar och vattendrag inom Natura 2000 i Jönköpings län föreslogs. Förutom parametrar som vattenkvalitet, växtplankton och fisk, vilka ofta ingår i existerande miljöövervakning kommer även makrofyter, vattennivå och strandförhållanden mm att bli viktiga. Dessutom kommer indikatorarter att vara betydelsefulla i ett effektivt uppföljningssystem. Standardmetoderna i Sverige täcker nästan alla föreslagna parametrar; några behöver dock anpassas för att passa in i uppföljningssystemet. Metoder för fysiska förhållanden (till exempel bottensubstrat) och vattennivå behöver läggas till.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_21&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss