Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län 2002

År 2000 påbörjades vid Länsstyrelsen ett projekt om införande av miljöledningssystem. Allmän miljöutbildning för personalen genomfördes och en miljöutredning för hela verksamheten gjordes. Under år 2001 utarbetades mål och handlingsplaner för år 2002 och vissa åtgärder genomfördes, till exempel en "papperskampanj" och när åtta nya tjänstebilar köptes in valdes biogasdrift. Införandeprojektet är nu avslutat och ansvaret för miljöledningsarbetet ligger i den ordinarie organisationen, med Sekretariatet för hållbar utveckling som samordnare. Dessutom finns 1-2 miljöombud på varje avdelning. I denna rapport redovisas resultatet av miljöledningsarbetet under år 2002.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Organisation
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_09&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss