Länsstyrelsen och barnkonventionen

Länsledningen gav i samband med verksamhetsplaneringen för 2002 den sociala avdelningen i uppdrag att tillsammans med övriga verksamhetsgrenar kartlägga hur frågor som rör barn och unga kommer till uttryck inom respektive verksamhetsgren. Under hösten 2002 har olika aktiviteter genomförts i syfte att göra FN:s barnkonvention och de förväntningar som ställs på vårt arbete utifrån denna kända på Länsstyrelsen. Intresset från övriga avdelningar och enheter har varit stort. Alla har avsatt tid på avdelningsmöten eller motsvarande sammankomster. Det är också tydligt att man inom flera verksamhetsgrenar noga har gått igenom sina uppgifter och övervägt hur barn och unga berörs.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_05&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss