Kalkningar i Värnamo kommun 2000 - 2002

Idag bedrivs kalkning i tolv åtgärdsområden i Värnamo kommun. Kalkningen är en nödvändig och i dagsläget ofrånkomlig del i den miljövård som bedrivs för att behålla de naturvärden som finns i området. Kalkningarna i Värnamo kommun utvärderas vart tredje år. Denna utvärdering omfattar tidsperioden 2000-2002 och en jämförelse har gjorts med den föregående utvärderingen, för perioden 1997-1999. I utvärderingen ingår också Storåns åtgärdsområde. Detta åtgärdsområde kalkas inte men är under påverkan av de omkringliggande åtgärdsområdena.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_45&context=25