Inventering av husbehovstäkter för naturgrus i Jönköpings län

Föreliggande rapport redovisar en inventering av husbehovstäkter för naturgrus i Jönköpings län. Fältarbetet utfördes under sommaren 2002. Arbetet omfattar en översiktlig inventering av sand- och grustäkter med en yta större än 10 kvadratmeter, vilka bryts av markägarna för den egna hushållningen. Inventeringen har begränsats till områden upptagna i klass 1 i naturvårdsklassificeringen enligt nedan. Skälet därtill är att resurserna för inventeringen har varit begränsade. Inventeringen har trots sin begränsning gett en uppfattning om omfattningen av husbehovstäkt i länet avseende såväl antal täkter som mängden utbrutet material.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_26&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss