Elfiske i Jönköpings län. Resultat Värnamo

De elfiskade lokalerna i de undersökta vattendragen i Värnamo kommun uppvisar i allmänhet störda fiskbestånd. På ingen av lokalerna fångades öring säsongen 2002 och på fyra lokaler, Osån, Hordabäcken, Ramsjöbäcken och Tomtabäcken, fångades ingen fisk alls. Bristen på, eller avsaknaden av fisk i samtliga vattendrag gör att kalkningens effekter är svårbedömda och negativ försurningspåverkan på fiskbestånden kan inte uteslutas i något fall. Den direkta orsaken till avsaknaden av fisk synes emellertid inte alltid bero på försurningspåverkan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_18&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss