Elfiske i Jönköpings län. Resultat Sävsjö

Lokalerna i åtgärdsområde 119 i Sävsjö kommun uppvisar samtliga en bra - mycket bra respons på genomförd kalkning. Ingen av fiskpopulationerna bedöms som allvarligt påverkad av försurning eller annan mänsklig påverkan på vattendragen. Tillgången på öringungar var i stort sett jämförbar med tidigare elfisken även om en minskning kunde noteras i Hjorsetån. Närvaron av årsungar av signalkräfta indikerar dock, tillsammans med ganska rikliga mängder årsungar av öring att vattenkvaliteten varit tillfredsställande under året. Resultatet bekräftas även av de bottenfaunaundersökningar som genomförts i vattendragen säsongen 2001 (Länsstyrelsens meddelande 2002:38).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_19&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss