Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ekonomisk prövning och riktlinjer rörande rätten till bistånd inom äldre- och handikappomsorgen

Länsstyrelserna fick i regleringsbrevet för år 2002 i uppdrag att följa om det förekommer att kommuner inkomstprövar rätten till äldre- och handikappomsorg. Uppdragets genomfördes som ett samverkansprojekt mellan Socialstyrelsen och landets länsstyrelser. En landsomfattande enkätundersökning genomfördes där man ställde frågor som även berörde förekomsten av andra lokala bestämmelser och om de inskränkte den enskildes rätt till hjälp. De biståndsinsatser som har undersökts är hjälp med städning respektive inköp av dagligvaror. Eftersom policyn kan skilja sig för äldre och yngre personer tillfrågades kommunerna om respektive grupp för sig.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_44&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss