Det sociala innehållet i hemtjänsten

Länsstyrelsen har i två av länets kommuner genomfört en tillsyn av det sociala innehållet i hemtjänsten. Syftet med tillsynen har varit att undersöka i vilken omfattning behov av individuellt utformade insatser tillgodoses inom hemtjänsten. För att socialnämnderna skall stödja människor som är ensamma och isolerade fördes den 1 januari 2002 en ny lydelse in i socialtjänstlagen, 5 kapitlet 4 §: "Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_07&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss