Barnen i första hand - 4-månadersregeln i barnavårdsutredningar

I syfte att förbättra socialtjänstens arbete för barn och ungdomar som behöver skydd eller stöd infördes 1998 flera ändringar i socialtjänstlagen. En av dessa innebär att socialtjänsten ska prioritera dessa utredningar och arbeta särskilt skyndsamt. Bestämmelsen återfinns idag i 11 kapitlet 2 § socialtjänstlagen och brukar kallas fyramånadersregeln: "Utredningen skall bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid." Nu har fem år förflutit sedan regeln infördes och Länsstyrelsen har i denna tillsyn undersökt hur kommunerna i Jönköpings län har förmått anpassa sitt utredningsarbete till den nya bestämmelsen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_33&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss