Åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö

Detta åtgärdsprogram omfattar miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö samt delmål 3 och 4 under Bara naturlig försurning. Programmet syftar till att de miljömål för Jönköpings län som antogs av Länsstyrelsens styrelse i december 20021 ska uppnås. Ett förslag togs fram under "Luftens och hälsans år 2002" och sändes på remiss till berörda intressenter för synpunkter. Den 14 november 2003 beslutade Länsstyrelsens styrelse att ställa sig bakom de åtgärder som ingår i programmet. Programmet löper över åren 2003-2006 och ska därefter revideras. Ett länsövergripande åtgärdsprogram täcker naturligtvis inte in allt åtgärdsarbete som förekommer i länet för berörda miljökvalitetsmål. I framtagandet av åtgärdsprogrammet har pågående miljöarbete kartlagts.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_39&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss