2002:42 Kalkplan 2003

Kalkplan 2003 omfattar verksamhetsplan för kalkningsverksamheten i Jönköpings län 2003 samt länets ansökan om medel för kalkning till Naturvårdsverket. Försurningssituationen i Jönköpings län är allvarlig. Enligt SMAJL, Strategi för miljöarbetet i Jönköpings län, är försurningen det största miljöhotet i länet. Trots ett minskat nedfall av försurande ämnen talar det mesta för att kalkningen av sjöar och vattendrag kommer behövas i många år till. Kalkning är en nödvändig del i åtgärderna för att nå de nationella miljömålen "Levande sjöar och vattendrag" och "Bara naturlig försurning". Kalkning är också ett verktyg för att uppnå målet om "god ekologisk status" enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_42&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss