2002:26 Luften i Jönköpings län

Föreliggande rapport utgör en årsrapport från miljöövervakningen i Jönköpings län 2001. Årets tema är "Luften i Jönköpings län", eftersom år 2002 är utsett till "Luftens och hälsans år" i länet. Under "Luftens och hälsans år" ska olika aktörer i länet arbeta med att ta fram åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen Frisk luft, Skyddande ozonskikt, Giftfri miljö, Säker strålmiljö samt delmål 3 och 4 under Bara naturlig försurning. Rapporten inleds med en allmän beskrivning av problemen med luftföroreningar samt vilka nya miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer som gäller för luft. Under år 2002 pågår arbete med att regionalisera de 15 nationella miljökvalitetsmålen, det vill säga att formulera miljömål för Jönköpings län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_26&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss