2002:07 Årsrapport över socialtjänsten i Jönköpings län 2001

Länsstyrelsens årsrapport är en sammanfattande redovisning och bedömning av utvecklingen och tillståndet inom socialtjänsten i länet. Den grundar sig framförallt på de iakttagelser som Länsstyrelsen gjort i samband med verksamhetstillsyn, tillsyn i individärenden, genomgång av domar, samtal från enskilda samt överläggningar med representanter för socialtjänsten, såväl inom enskilda som kommunala verksamheter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_07&context=25