2002:06 Lex Sarah - Anmälningar i kommunala och enskilda verksamheter 2001

I socialtjänstlagen (SoL) finns bestämmelser som tillkommit i syfte att garantera en god kvalitet i omsorgen om äldre och funktionshindrade samt skapa förutsättningar för självbestämmande, integritet och trygga levnadsförhållanden. En central trygghetsfråga i omsorgen om äldre och funktionshindrade är att förhindra och observera missförhållanden. I 14 kap 2 § socialtjänstlagen, lex Sarah, har all personal ålagts en skyldighet att anmäla till nämnden om de uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_06&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss