Författningar

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten.

Lokala författningar

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling, som innehåller författningar som är aktuella i länet. En författning kungörs för att den ska bli känd för allmänheten.

På internet kan det finnas versioner av författningar som saknar bilagor eller bilder, eller har text som inte stämmer överens med den trycka utgåvan. I sådana fall är det alltid den tryckta föreskriften som gäller, det vill säga den som är utgiven i författningssamlingen.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) på Transportstyrelsens särskilda webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens särskilda webbplatslänk till annan webbplats

Tidigare gavs Jönköpings läns författningssamling  ut i en gemensam löpnummerserie med två saknummerbeteckningar LTF och Ö. LTF bestod av författningar med lokala trafikföreskrifter och Ö bestod av övriga författningar. Ö kunde vara föreskrifter om vattenskydd, naturreservat, sjötrafik, älgjakt med mera.  

Sedan 2011 ges författningssamlingen ut i en gemensam löpnummerserie utan saknummerbeteckningar.

Texterna presenteras i PDF-format och för att kunna läsa PDF-format behöver du ett program som heter Adobe Acrobat Reader. Programmet är gratis. Det är dock alltid
den tryckta versionen som gäller.

Adobe Acrobat Readerlänk till annan webbplats

Kartor har uteslutits tillsvidare. Kontakta Länsstyrelsen om du vill få en kartkopia översänd per post eller fax.

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Länsstyrelsen i Jönköpings läns bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Skåne läns beslut angående föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd (12FS 2017:22) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;06 FS 2020:1.pdf 97.6 kB 2020-01-20 14.08
Länsstyrelsen i Jönköpings läns förteckning över gällande författningar beslutade av Länsstyrelsen till och med den 31 december 2019 06 FS 2020.2 .pdf 286.3 kB 2020-01-24 14.16
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling gällande beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020 3.pdf 380.4 kB 2020-03-02 10.20
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut om upphävande av strandskydd Sjöberg 1.8 Jönköpings kommun 06 FS 2020 4.pdf 417.2 kB 2020-03-25 08.46
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut om upphävande av strandskydd Stockaryd 4.179 Jönköpings kommun 06 FS 2020 5.pdf 572.1 kB 2020-03-25 08.48
Länsstyrelsen i Jönköpings län föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön, Jönköping, Jönköpings kommun 06 FS 2020.7.pdf 834.7 kB 2020-04-16 13.39
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter om sammanställning över allmänna vägar med mera 06FS 2020.6.pdf 3.2 MB 2020-04-23 11.09
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.8.pdf 535.5 kB 2020-05-04 08.17
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.9.pdf 354.5 kB 2020-05-04 08.18
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.10.pdf 366.6 kB 2020-05-04 08.32
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.11.pdf 487.1 kB 2020-05-25 09.31
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrift om att föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön, Jönköpings kommun ska utgå 06FS 2020.12.pdf 93.8 kB 2020-06-11 14.11
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06FS 2020.13.pdf 336 kB 2020-06-18 12.08
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter för vattenskyddsområde Båraryd och Slätteryd i Gislaveds kommun 06 FS 2020.14.pdf 3.4 MB 2020-06-18 12.11
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling ändring av gräns gällande vattenskyddsföreskrifter för Upplanda och Gettinge grundvattentäkt (06 FS 2010.2) Vetlanda kommun 06 FS 2020.15pdf.pdf 987.4 kB 2020-06-18 12.16
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.16 .pdf 389.3 kB 2020-07-27 11.37
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.17 .pdf 365 kB 2020-07-27 11.37
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.18.pdf 382.3 kB 2020-07-27 11.38
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling jakttider för älgjakt och älgavgift i Jönköpings län jaktåret 2020-2021 06 FS 2020.19.pdf 86.4 kB 2020-07-27 11.38
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd, Ödestugu- Perstorp 1.1 och 1.3, Jönköpings kommun 06 FS 2020.20.pdf 403.7 kB 2020-09-30 12.07
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd kramphult 1.5, 1.7, Åsenhöga prästgård 1.1, Ekhult 1.12 och 3.1, Gnosjö kommun 06 FS 2020.21.pdf 407.3 kB 2020-09-30 12.11
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävade av strandskydd 06 FS 2020.22.pdf 84.9 kB 2020-10-19 09.07
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om vattenskyddsområde Furusjö i Habo kommun 06 FS 2020.23.pdf 1.7 MB 2020-11-03 09.15
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter för vattenskyddsområde i Baskarp i Habo kommun 06 FS 2020.24.pdf 1.8 MB 2020-11-03 09.19
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter för vattenskyddsområde Brandstorp i Habo kommun 06 FS 2020.25.pdf 1.7 MB 2020-11-03 09.21
Länsstyrelsen i Jönköping läns föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av Covid-19 06 FS 2020.26.pdf 88.7 kB 2020-11-03 11.30
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19. 06 FS 2020.27.pdf 114.1 kB 2020-11-23 15.37

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2019. 

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Länsstyrelsen i Jönköpings läns bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Skåne läns beslut angående föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd (12FS 2017:22) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;06 FS 2020:1.pdf 97.6 kB 2020-01-20 14.08
Länsstyrelsen i Jönköpings läns förteckning över gällande författningar beslutade av Länsstyrelsen till och med den 31 december 2019 06 FS 2020.2 .pdf 286.3 kB 2020-01-24 14.16
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling gällande beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020 3.pdf 380.4 kB 2020-03-02 10.20
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut om upphävande av strandskydd Sjöberg 1.8 Jönköpings kommun 06 FS 2020 4.pdf 417.2 kB 2020-03-25 08.46
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut om upphävande av strandskydd Stockaryd 4.179 Jönköpings kommun 06 FS 2020 5.pdf 572.1 kB 2020-03-25 08.48
Länsstyrelsen i Jönköpings län föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön, Jönköping, Jönköpings kommun 06 FS 2020.7.pdf 834.7 kB 2020-04-16 13.39
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter om sammanställning över allmänna vägar med mera 06FS 2020.6.pdf 3.2 MB 2020-04-23 11.09
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.8.pdf 535.5 kB 2020-05-04 08.17
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.9.pdf 354.5 kB 2020-05-04 08.18
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.10.pdf 366.6 kB 2020-05-04 08.32
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.11.pdf 487.1 kB 2020-05-25 09.31
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrift om att föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön, Jönköpings kommun ska utgå 06FS 2020.12.pdf 93.8 kB 2020-06-11 14.11
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06FS 2020.13.pdf 336 kB 2020-06-18 12.08
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter för vattenskyddsområde Båraryd och Slätteryd i Gislaveds kommun 06 FS 2020.14.pdf 3.4 MB 2020-06-18 12.11
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling ändring av gräns gällande vattenskyddsföreskrifter för Upplanda och Gettinge grundvattentäkt (06 FS 2010.2) Vetlanda kommun 06 FS 2020.15pdf.pdf 987.4 kB 2020-06-18 12.16
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.16 .pdf 389.3 kB 2020-07-27 11.37
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.17 .pdf 365 kB 2020-07-27 11.37
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.18.pdf 382.3 kB 2020-07-27 11.38
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling jakttider för älgjakt och älgavgift i Jönköpings län jaktåret 2020-2021 06 FS 2020.19.pdf 86.4 kB 2020-07-27 11.38
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd, Ödestugu- Perstorp 1.1 och 1.3, Jönköpings kommun 06 FS 2020.20.pdf 403.7 kB 2020-09-30 12.07
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd kramphult 1.5, 1.7, Åsenhöga prästgård 1.1, Ekhult 1.12 och 3.1, Gnosjö kommun 06 FS 2020.21.pdf 407.3 kB 2020-09-30 12.11
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävade av strandskydd 06 FS 2020.22.pdf 84.9 kB 2020-10-19 09.07
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om vattenskyddsområde Furusjö i Habo kommun 06 FS 2020.23.pdf 1.7 MB 2020-11-03 09.15
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter för vattenskyddsområde i Baskarp i Habo kommun 06 FS 2020.24.pdf 1.8 MB 2020-11-03 09.19
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter för vattenskyddsområde Brandstorp i Habo kommun 06 FS 2020.25.pdf 1.7 MB 2020-11-03 09.21
Länsstyrelsen i Jönköping läns föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av Covid-19 06 FS 2020.26.pdf 88.7 kB 2020-11-03 11.30
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19. 06 FS 2020.27.pdf 114.1 kB 2020-11-23 15.37

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2018. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kartbilaga FS 2018-18.pdf 1 MB 2018-12-27 16.16
Beslut om och föreskrifter för naturreservatet Sandvik-Västanå i Jönköpings kommun FS 2018-18;.pdf 77.8 kB 2018-12-27 16.15
Kartbilaga FS 2018-17.pdf 1.6 MB 2018-12-27 16.13
Beslut om och föreskrifter för naturreservatet Degla lövskog i Aneby kommun FS 2018-17.pdf 76.6 kB 2018-12-27 16.13
Kartbilaga 2018-16.pdf 2.6 MB 2018-12-27 16.10
Beslut om och föreskrifter för naturreservatet Huvabacken i Vetlanda kommun FS 2018-16.pdf 86.5 kB 2018-12-27 16.10
Kartbilaga FS 2018-15.pdf 1.3 MB 2018-12-27 16.06
Beslut om upphävande av strandskydd FS 2018-15.pdf 72.5 kB 2018-12-27 16.06
Kartbilaga Beslut om upphävande av strandskydd;.pdf 799.6 kB 2018-12-19 09.16
Beslut om upphävande av strandskydd;.pdf 72.6 kB 2018-12-19 09.15
Föreskrifter för vattenskyddsområde Vättern i Jönköpings och Habo kommuner.pdf 131.6 kB 2018-10-19 10.33
Beslut om och föreskrifter för naturreservatet Stensjökvarnskogen i Vaggeryds kommun.pdf 83.7 kB 2018-10-19 10.30
Länsstyrelsen i Jönköpings län föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön, Jönköping, Jönköpings kommun .pdf 66.1 kB 2018-09-21 11.51
Jönköpings läns författningssamling 06 FS 20189(6275-2018-2).pdf 73 kB 2018-07-31 13.07
Beslut om upphävande av totalt eldningsförbud för Jönköpings län(6275-2018-1).pdf 123.3 kB 2018-07-31 13.07
Föreskrift om totalt eldningsförbud FS 2018-8.pdf 80.1 kB 2018-07-26 16.31
Jakttider för älgjakt och älgavgift i Jönköpings län jaktåret 2018-2019.pdf 73.6 kB 2018-06-20 09.01
Beslut om och föreskrifter för naturreservatet Svinhultsåsen i Gislaveds kommun.pdf 258.6 kB 2018-06-20 09.01
Kartbilaga tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön och Jönköpings kommun.pdf 904.8 kB 2018-05-16 12.51
Tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön, Jönköping, Jönköpings kommun.pdf 109.2 kB 2018-05-16 11.43
Sammanställning allmänna vägar 2018 rev(8190457).pdf 2.6 MB 2018-05-16 11.41
Förteckning över gällande författningar beslutade av Länsstyrelsen till och med den 31 december 2017.pdf 230.4 kB 2018-05-16 11.37
Kartbilaga vattenskyddsområde för Norra och Södra Vixen.pdf 1.3 MB 2018-05-16 11.35
Vattenskyddsområde Norra och Södra Vixen i Eksjö 06 FS 2018:2.pdf 206.3 kB 2018-05-16 11.32

Här kan du se de författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2017.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-1 kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt.pdf 112.6 kB 2018-05-16 12.55
2017-2 kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt.pdf 109.2 kB 2018-05-16 12.58
2017-3 kartbilaga föreskrifter för naturreservatet Vinsta .pdf 798.1 kB 2018-05-16 12.58
2017-4 föreskrifter för naturreservatet Vinsta.pdf 128.1 kB 2018-05-16 13.02
2017-4 kartbilaga föreskrifter för naturreservatet Bokedungen.pdf 861.5 kB 2018-05-16 13.04
Upphävan av vattenskyddsområde med föreskrifter för Hoks vattentäkt i Vaggeryds kommun.pdf 109.7 kB 2018-05-16 13.05
Upphävan vattenskyddsområde med föreskrifter för Klevshult vattentäkt i Vaggeryds kommun.pdf 110.1 kB 2018-05-16 13.07
Sammanställning över allmänna vägar.pdf 3.9 MB 2018-05-16 13.10
Föreskrifter för naturreservatet Åsens utmark i Aneby kommun.pdf 128 kB 2018-05-16 13.10
Karta till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Åsens utmark.pdf 1 MB 2018-05-16 13.12
Upphäva fågelskyddsområde vid Herrestadsjön i Värnamo kommun.pdf 109.4 kB 2018-05-16 13.13
Utökning och föreskrifter för naturreservatet Stolpaberg i Vetlanda.pdf 114.2 kB 2018-05-16 13.14
Kartbilaga beslut om utökning och föreskrifter för naturreservatet Stolpaberg.pdf 2 MB 2018-05-16 13.16
Upphäva vattenskyddsbestämmelser för Kvillsfors, Upplanda, Näshult, Ramkvilla och Korsberga i Vaggeryds kommun.pdf 114.3 kB 2018-05-16 13.18
Upphäva vattenskyddsbestämmelser för Marieholm i Gnosjö kommun..pdf 109.2 kB 2018-05-16 13.20
Upphäva vattenskyddsområde med föreskrifter för Reftele vattentäkt i Gislaveds kommun.pdf 110.1 kB 2018-05-16 13.27
Tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön i Jönköpings kommun.pdf 66.1 kB 2018-05-16 13.29
Kartbilaga föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön och Jönköpings kommun.pdf 66.1 kB 2018-05-16 13.31
Ändring av gräns för naturreservatet Taberg i Jönköpings kommun.pdf 68.7 kB 2018-05-16 13.33
Kartbilaga till ändring av gräns för naturreservatet Taberg i Jönköpings kommun.pdf 68.7 kB 2018-05-16 13.34
Länsstyrelsen i Jönköpings läns ändringar av föreskrifter 17 april 1990 (FS 1990:8) sjötrafiken i Jönköpings län.pdf 69.3 kB 2018-05-16 13.35
Kartbilaga 1 till Länsstyrelsen i Jönköpings läns ändringar av föreskrifter 17 april 1990.pdf 69.3 kB 2018-05-16 13.37
Kartbilaga 2 till Länsstyrelsen i Jönköpings läns ändringar av föreskrifter 17 april 1990.pdf 612.2 kB 2018-05-16 13.39
Kartbilaga 3 till Länsstyrelsen i Jönköpings läns ändringar av föreskrifter 17 april 1990.pdf 695.5 kB 2018-05-16 13.40
Ändring Jönköpings läns föreskrifter 17 april 1990 (06 FS 1990:8) om sjötrafiken i Jönköpings län .pdf 69 kB 2018-05-16 13.41
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut om utvidgat strandskydd i Värnamo kommun.pdf 75.9 kB 2018-05-16 13.46
Jakttider för älgjakt och älgavgift i Jönköpings län jaktåret 2017.pdf 75.2 kB 2018-05-16 13.47
Föreskrifter för naturreservatet Sandseboskogen i Gislaveds kommun.pdf 128 kB 2018-05-16 13.48
Kartbilaga till föreskrifter för naturreservatet Sandseboskogen .pdf 292 kB 2018-05-16 13.48
Föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön och Jönköpings kommun.pdf 66.3 kB 2018-05-16 13.51
Beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp.pdf 170.4 kB 2018-05-16 13.53
Kartbilaga till beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Aneby vattentäkter i Norra och Södra Jularp.pdf 1.3 MB 2018-05-16 13.53
Upphävande av strandskydd angående område som ligger på fastigheterna Lökeryd i Vaggeryds kommun .pdf 70.4 kB 2018-05-16 13.55
Kartbilaga i Jönköpings läns föreskrifter om beslut om upphävande av strandskydd angående Lökeryd .pdf 70.4 kB 2018-05-16 13.57
Kartbilaga Nennesmo.pdf 1.1 MB 2018-05-16 14.03
Föreskrifter för naturreservatet Gåeryds rasbranter i Värnamo kommun.pdf 83.9 kB 2018-05-16 14.05
Naturreservatet Gåeryds rasbranter.pdf 83.9 kB 2018-05-16 14.10
Upphäva vattenskyddsområde föreskrifter för Holsbybrunn vattentäkt i Vetlanda kommun .pdf 112.8 kB 2018-05-16 14.11
Beslut om upphävande av strandskydd Lammåsa 2:2, 5:1 och 8:1 i Vetlanda kommun.pdf 70.4 kB 2018-05-16 14.12

Här kan du se de författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2016.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Länsstyrelsen i Jönköpings läns bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Skåne läns beslut angående föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd (12FS 2017:22) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;06 FS 2020:1.pdf 97.6 kB 2020-01-20 14.08
Länsstyrelsen i Jönköpings läns förteckning över gällande författningar beslutade av Länsstyrelsen till och med den 31 december 2019 06 FS 2020.2 .pdf 286.3 kB 2020-01-24 14.16
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling gällande beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020 3.pdf 380.4 kB 2020-03-02 10.20
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut om upphävande av strandskydd Sjöberg 1.8 Jönköpings kommun 06 FS 2020 4.pdf 417.2 kB 2020-03-25 08.46
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut om upphävande av strandskydd Stockaryd 4.179 Jönköpings kommun 06 FS 2020 5.pdf 572.1 kB 2020-03-25 08.48
Länsstyrelsen i Jönköpings län föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön, Jönköping, Jönköpings kommun 06 FS 2020.7.pdf 834.7 kB 2020-04-16 13.39
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter om sammanställning över allmänna vägar med mera 06FS 2020.6.pdf 3.2 MB 2020-04-23 11.09
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.8.pdf 535.5 kB 2020-05-04 08.17
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.9.pdf 354.5 kB 2020-05-04 08.18
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.10.pdf 366.6 kB 2020-05-04 08.32
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.11.pdf 487.1 kB 2020-05-25 09.31
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrift om att föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön, Jönköpings kommun ska utgå 06FS 2020.12.pdf 93.8 kB 2020-06-11 14.11
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06FS 2020.13.pdf 336 kB 2020-06-18 12.08
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter för vattenskyddsområde Båraryd och Slätteryd i Gislaveds kommun 06 FS 2020.14.pdf 3.4 MB 2020-06-18 12.11
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling ändring av gräns gällande vattenskyddsföreskrifter för Upplanda och Gettinge grundvattentäkt (06 FS 2010.2) Vetlanda kommun 06 FS 2020.15pdf.pdf 987.4 kB 2020-06-18 12.16
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.16 .pdf 389.3 kB 2020-07-27 11.37
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.17 .pdf 365 kB 2020-07-27 11.37
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.18.pdf 382.3 kB 2020-07-27 11.38
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling jakttider för älgjakt och älgavgift i Jönköpings län jaktåret 2020-2021 06 FS 2020.19.pdf 86.4 kB 2020-07-27 11.38
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd, Ödestugu- Perstorp 1.1 och 1.3, Jönköpings kommun 06 FS 2020.20.pdf 403.7 kB 2020-09-30 12.07
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd kramphult 1.5, 1.7, Åsenhöga prästgård 1.1, Ekhult 1.12 och 3.1, Gnosjö kommun 06 FS 2020.21.pdf 407.3 kB 2020-09-30 12.11
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävade av strandskydd 06 FS 2020.22.pdf 84.9 kB 2020-10-19 09.07
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om vattenskyddsområde Furusjö i Habo kommun 06 FS 2020.23.pdf 1.7 MB 2020-11-03 09.15
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter för vattenskyddsområde i Baskarp i Habo kommun 06 FS 2020.24.pdf 1.8 MB 2020-11-03 09.19
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter för vattenskyddsområde Brandstorp i Habo kommun 06 FS 2020.25.pdf 1.7 MB 2020-11-03 09.21
Länsstyrelsen i Jönköping läns föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av Covid-19 06 FS 2020.26.pdf 88.7 kB 2020-11-03 11.30
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19. 06 FS 2020.27.pdf 114.1 kB 2020-11-23 15.37

Här kan du se de författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat om under 2015.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föreskrifter för naturminnet Eken i Knutagård, Jönköpings kommun.pdf 110.4 kB 2018-05-16 15.42
Kartbilaga föreskrifter för naturminnet Eken i Knutagård, Jönköpings kommun.pdf 12.8 MB 2018-05-16 15.43
Föreskrifter för naturminnet Tallen i Knutagård, Eksjö kommun.pdf 111.1 kB 2018-05-16 15.45
Kartbilaga till föreskrifter till naturminnet Tallen i Knutagård, Eksjö kommun.pdf 12.5 MB 2018-05-16 15.46
Upphävande för naturminnet Kulla 1:3, "Hackareviken" i Eksjö kommun.pdf 114.5 kB 2018-05-16 15.47
Föreskrifter för naturreservatet Gisebobranten i Jönköpings kommun.pdf 76.3 kB 2018-05-16 15.48
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Gisebobranten i Jönköpings kommun.pdf 2.6 MB 2018-05-16 15.49
Ändring av älgförvaltningsområde 8 i Jönköpings län.pdf 117.1 kB 2018-05-16 15.50
Föreskrifter den 17 april 1990 (06 FS 1990:8) om sjötrafiken i Jönköpings län.pdf 78.5 kB 2018-05-16 15.50
Sammanställning allmänna vägar inom Jönköpings län.pdf 2.7 MB 2018-05-16 15.51
Vattenskyddsområde med föreskrifter för Säby vattentäkt i Tranås kommun.pdf 71.5 kB 2018-05-16 15.53
Föreskrifter för naturreservatet Västanå.pdf 78.2 kB 2018-05-16 15.54
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Västanå.pdf 604.7 kB 2018-05-16 15.55
Föreskrifter för naturreservatet Hökesån - Habo i Habo kommun.pdf 85.1 kB 2018-05-16 15.56
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Hökesån - Habo i Habo kommun.pdf 16.6 MB 2018-05-16 15.57
Tillstånd uppförande av byggnad visst avstånd från vägområde.pdf 175.7 kB 2018-05-16 15.58
Kartbilaga till föreskrifter angående tillstånd för uppförande av byggnad .pdf 842.4 kB 2018-05-16 15.59
Jakttider för älgjakt och älgavgift i Jönköpings län 2015-2016.pdf 76.3 kB 2018-05-16 16.00
Upphävande av strandskydd, Värnamo kommun.pdf 106.8 kB 2018-05-16 16.00
Kartbilaga till beslut om upphävande av strandskydd, Jönköpings kommun.pdf 455.3 kB 2018-05-16 16.01
Upphävande av strandskydd, Jönköpings kommun.pdf 106.1 kB 2018-05-16 16.02
Kartbilaga till beslut om upphävande av strandskydd, Jönköpings kommun.pdf 988 kB 2018-05-16 16.02
Upphävande av strandskydd, Sävsjö kommun.pdf 106.1 kB 2018-05-16 16.03
Kartbilaga till beslut om upphävande av strandskydd, Sävsjö kommun.pdf 580 kB 2018-05-16 16.04
Föreskrifter för naturreservatet Högakull i Värnamo kommun.pdf 128 kB 2018-05-16 16.04
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Högakull i Värnamo kommun.pdf 243.4 kB 2018-05-16 16.05
Rättelse av gräns för naturreservatet Jordanstorp i Jönköpings kommun.pdf 92.7 kB 2018-05-16 16.06
Kartbilaga till beslut om rättelse av gräns för naturreservatet Jordanstorp i Jönköpings kommun.pdf 650.2 kB 2018-05-16 16.07
Föreskrifter för naturreservatet Hökesån -nedre i Habo kommun.pdf 129.4 kB 2018-05-16 16.07
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Hökesån -nedre i Habo kommun.pdf 1.4 MB 2018-05-16 16.10
Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Jönköpings kommun.pdf 114.4 kB 2018-05-16 16.11
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner.pdf 115.4 kB 2018-05-16 16.12
Föreskrifter för naturreservatet Marieholmsskogen i Gnosjö kommun.pdf 130 kB 2018-05-16 16.13
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Marieholmsskogen i Gnosjö kommun.pdf 1.2 MB 2018-05-16 16.16

Här kan du se de författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat om under 2014.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna vägar med mera inom Jönköping 6-0224.pdf 180.3 kB 2018-06-29 15.13
Arbetsplan för väg inom Eksjö. 8-1114.pdf 112.3 kB 2018-06-29 08.39
Arbetsplan för väg inom Jönköping 12-0610.pdf 115.3 kB 2018-06-29 08.39
Arbetsplan för väg inom Nässjö och Aneby. 11-0610.pdf 116.3 kB 2018-06-29 08.40
Arbetsplan för väg inom Tranås 4-0212.pdf 113.5 kB 2018-06-29 08.40
Arbetsplan för väg inom Tranås 5-0214.pdf 115.4 kB 2018-06-29 08.40
Berget i Jönköping karta. 3-02-03.pdf 3.7 MB 2018-06-29 08.40
Bergets naturreservat. 3-0203.pdf 109 kB 2018-06-29 08.40
Brokullen gräns Gnosjö,Vaggeryd. Karta2-0203_.pdf 708 kB 2018-06-29 08.41
Brokullen gräns i Gnosjö och Vaggeryd. 2-0203.pdf 111.5 kB 2018-06-29 08.41
Draven i Gislaved och Värnamo, kartbilaga.1-0203_.pdf 723.6 kB 2018-06-29 08.41
Författningar t om 31 dec 2013. 13-0610.pdf 108.3 kB 2018-06-29 08.41
Gräns berget i Jönköping 3-0203.pdf 109 kB 2018-06-29 08.41
Gräns Draven. 1-0203_Karta.pdf 723.6 kB 2018-06-29 08.41
Naturreservatet Draven i Gislaved. 1-0203.pdf 110.9 kB 2018-06-29 08.41
Naturreservatet Boerydsberget kartbilaga14-0617.pdf 1.5 MB 2018-06-29 08.42
Naturreservatet Hackareviken Eksjö 16-0617.pdf 92.5 kB 2018-06-29 08.43
Naturreservatet Klevenbranten Jönköping. 15-0617.pdf 76.6 kB 2018-06-29 08.43
Naturreservatet Klevenbranten karta. 15-0617.pdf 999.7 kB 2018-06-29 08.43
Naturreservatet Vikskvarn i Nässjö. 9-0515.pdf 78.7 kB 2018-06-29 08.43
Utvidgat strandskydd i Gislaved. 06_FS_2014_20.pdf 87.4 MB 2018-06-29 08.44
Utvidgat strandskydd i Gnosjö 06_FS_2014_21.pdf 24.7 MB 2018-06-29 08.45
Utvidgat strandskydd i Mullsjö 06_FS_2014_24.pdf 91.7 MB 2018-06-29 08.49
Utvidgat strandskydd i Vetlanda 06_FS_2014_25.pdf 11.2 MB 2018-06-29 08.50
Utvidgat strandskydd i Värnamo 06_FS_2014_26.pdf 127.2 MB 2018-06-29 08.51
Vattenskyddsområde Vättern Jönköping, Habo 7-2014.pdf 204.2 kB 2018-06-29 08.52
Älgjakt,älgavgift Jönköping 2014-2015. 17-0618.pdf 113.2 kB 2018-06-29 08.52
Utvidgat strandskydd i Jönköping. 06FS201423.pdf 6.4 MB 2018-06-29 13.10
Utvidgat strandskydd i Habo. 06FS201422.pdf 6.5 MB 2018-06-29 13.22

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2013. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna vägar med mera. 6-0321.pdf 2 MB 2018-06-29 08.55
Angerdshestra prästskog i Jönköping. 06251.pdf 83 kB 2018-06-29 08.55
Arbetsplan för väg inom Aneby. 15-0830.pdf 112.5 kB 2018-06-29 08.55
Arbetsplan för väg inom Jönköpings14-0830.pdf 111.9 kB 2018-06-29 08.55
Arbetsplan för väg inom Sävsjö. 4-0214.pdf 72.3 kB 2018-06-29 08.55
Arbetsplan för väg inom Vetlanda. 06272.pdf 52.1 kB 2018-06-29 08.55
Berget i Jönköping. 0108-1.pdf 127.5 kB 2018-06-29 08.56
Förbud Hulebodammen Hulebo . 7-0429-1-karta.pdf 288.4 kB 2018-06-29 08.56
Förbud område Hulebodammen och Hulebo 12-0628.pdf 110.4 kB 2018-06-29 08.56
naturreservatet Angerdshestra prästskog. 06251.pdf 4.6 MB 2018-06-29 08.56
naturreservatet Angerdshestra föreskrifter 06251.pdf 83 kB 2018-06-29 08.57
naturreservatet Klevabergen 7-0429.pdf 114.2 kB 2018-06-29 08.57
naturreservatet Klevabergen 7-0429-1-karta.pdf 288.4 kB 2018-06-29 08.57
naturreservatet Krakhultabäcken 06252.pdf 76.2 kB 2018-06-29 08.57
naturreservatet Krakhultabäcken 06252_karta.pdf 229.9 kB 2018-06-29 08.57
naturreservatet Lilla Kungsbacken 0108-3.pdf 108.8 kB 2018-06-29 08.57
naturreservatet Mässeberg i Vaggeryd 5-0321.pdf 85 kB 2018-06-29 08.57
naturreservatet Mässeberg i Vaggeryd 5-0321-karta.pdf 815.3 kB 2018-06-29 08.57
naturreservatet Svinhultsåsen i Gislaved. 0108-2.pdf 108 kB 2018-06-29 08.57
naturreservatet Uvaberget Tenhult 20-1119.pdf 85.4 kB 2018-06-29 08.57
Riskområde Hulebodammen Hulebo ,karta 12-0628.pdf 269.5 kB 2018-06-29 08.58
upphävande av utvidgat strandskydd 13-0704.pdf 123.8 kB 2018-06-29 08.58
upphävande av vattenskyddsområde. 16-0912.pdf 106.7 kB 2018-06-29 08.58
upphävande av vattenskyddsområde. 18-0912.pdf 106.9 kB 2018-06-29 08.58
upphävande av vattenskyddsområde.17-0912.pdf 106.6 kB 2018-06-29 08.58
upphävande utvidgat strandskydd13-0704.pdf 123.8 kB 2018-06-29 08.58
Uvaberget Tenhult i Jönköping, karta.20-1119.pdf 2.5 MB 2018-06-29 08.58
Uvaberget Tenhult i Jönköping. 20-1119.pdf 85.4 kB 2018-06-29 08.58
ytvattentäkten Lindåsasjön i Vetlanda. 19-0912.pdf 115.8 kB 2018-06-29 08.58
Älgjakt o älgavgift i Jönköping 2013-2014.06271.pdf 75.1 kB 2018-06-29 15.19

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2012. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna ordningsföreskrifter Tranås 3-1220.pdf 103.6 kB 2018-06-29 09.47
Allmänna vägar med mera Jönköping.8-0327.pdf 1.7 MB 2018-06-29 09.47
Allmänna vägnätet Vetlanda. 13-0417.pdf 111.9 kB 2018-06-29 09.47
Arbetsplan för väg inom Värnamo. 20-0914.pdf 111.1 kB 2018-06-29 09.47
Arbetsplan Vetlanda. 10-0228.pdf 112 kB 2018-06-29 09.47
Arbetsplan väg Gislaved. 9-0206.pdf 113.8 kB 2018-06-29 09.47
Bitillsynsman ersättare bitillsynsman. 15-0615.pdf 108 kB 2018-06-29 09.47
Bosgårdsbranten i Jönköping. 6-0209.pdf 109.5 kB 2018-06-29 09.47
Bosgårdsbranten Jönköping kartbilaga. 6-0209-bil.pdf 1.5 MB 2018-06-29 09.47
Förbud Drättinge Jönköping13-0315.pdf 473 kB 2018-06-29 09.47
Ordningsföreskrifter för Tranås 4-1205.pdf 140.9 kB 2018-06-29 09.48
Förbud Lillån. 18-0720.pdf 108.6 kB 2018-06-29 09.48
Förändringar allmänna vägnätet Vaggeryd. 21-0918.pdf 111.4 kB 2018-06-29 09.48
Jönköpings älgförvaltning kartbilaga. 5-0131.pdf 3.1 MB 2018-06-29 09.48
Jönköpings älgförvaltningsområden. 5-0131.pdf 127.6 kB 2018-06-29 09.48
Kräftpestsmitta Samserydssjön, Gislaved. 19-0912.pdf 109.2 kB 2018-06-29 09.48
Lokala ordningsföreskrifter för Tranås 4-1205.pdf 140.9 kB 2018-06-29 09.48
Miljöriskområdet Kniphammaren Jönköping. 1-0110.pdf 114 kB 2018-06-29 09.48
Miljöriskområdet Kniphammaren karta.1-0110-bilaga.pdf 181.1 kB 2018-06-29 09.48
Målabråten i Jönköping 7-0209.pdf 115.2 kB 2018-06-29 09.48
naturreservatet Bosgårdsbranten 6-0209.pdf 109.5 kB 2018-06-29 09.48
naturreservatet Målabråten 7-0209.pdf 115.2 kB 2018-06-29 09.48
Ordningsföreskrifter för Mullsjö. 17-0619.pdf 231.2 kB 2018-06-29 09.48
Ordningsföreskrifter för Tranås 3-1220.pdf 103.6 kB 2018-06-29 09.48
Älgjakt och älgavgift Jönköping 2012-2013. 16-0627.pdf 111.3 kB 2018-06-29 09.48
Ordningsföreskrifter Habo. 14-0531.pdf 158.6 kB 2018-06-29 09.48
Ordningsföreskrifter torghandel Mullsjö. 23-1026.pdf 105.9 kB 2018-06-29 09.48
Riskområde Berget Jönköping. 24-1113.pdf 110.2 kB 2018-06-29 09.48
Skyddsområde flodkräfta Samseryd, Gislaved. 22-0917.pdf 122.8 kB 2018-06-29 09.48
Skyddsområde flodkräfta Jönköping 11-0423.pdf 128.8 kB 2018-06-29 09.48
Torghandel regler Jönköping 2-1222.pdf 127.5 kB 2018-06-29 09.48
Upphävande arbetsplan inom Tranås 12-0329.pdf 111.5 kB 2018-06-29 09.48
Älgförvaltningsområden. 5-0131.pdf 127.6 kB 2018-06-29 09.48

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2011. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna vägar inom Jönköping. 14-0316.pdf 1.4 MB 2018-06-29 15.27
Angerdshestra vattentäkt i Jönköping. 4-0302.pdf 641.1 kB 2018-06-29 09.51
Arbetsplan för väg inom Jönköping. 12-0222.pdf 109.4 kB 2018-06-29 09.51
Arbetsplan för väg inom Värnamo 2-0202.pdf 107.3 kB 2018-06-29 09.51
Arbetsplan för väg Vetlanda kommun. 1-1214.pdf 108.7 kB 2018-06-29 09.51
Arbetsplan väg Habo och Jönköping. 3-0203.pdf 108.6 kB 2018-06-29 09.51
Arbetsplan väg Nässjö. 23-0816.pdf 110 kB 2018-06-29 09.51
Arbetsplan Tranås. 24-0930.pdf 109.8 kB 2018-06-29 09.51
Bottnaryds vattentäkt i Jönköping. 5-0302.pdf 742.2 kB 2018-06-29 09.51
Flodkräfta i Jönköpings län. 16-0531.pdf 107.7 kB 2018-06-29 09.51
Föreskrifter 7 kap. 17 § miljöbalken. 31-1219.pdf 104.7 kB 2018-06-29 09.51
Föreskrifter enligt 7 kap. 17 § miljöbalken31-1219.pdf 104.7 kB 2018-06-29 09.51
Ändring Jönköpings väghållningsområde 19-0527.pdf 1.1 MB 2018-06-29 09.51
Grundvattentäkt i Marieholm, Gnosjö. 15-0510.pdf 149.5 kB 2018-06-29 09.51
Högemålsbranten i Jönköping. 26-1019.pdf 115.3 kB 2018-06-29 09.51
Högemålsbranten i Jönköping. 26-1019bil.pdf 8 MB 2018-06-29 09.51
Högemålsbranten i Jönköping. 26-1019.pdf 115.3 kB 2018-06-29 09.51
Jakttider och avskjutningsföreskrifter 21-0617.pdf 117 kB 2018-06-29 09.51
Jönköpings älgförvaltningsområden. 20-0617.pdf 111.2 kB 2018-06-29 09.51
Knipån nedre i Habo kartbilaga.25-1019.pdf 1.5 MB 2018-06-29 09.51
Knipån nedre i Habo. 25-1019.pdf 111.7 kB 2018-06-29 09.51
Lekeryds vattentäkt i Jönköping. 6-0302.pdf 784.9 kB 2018-06-29 09.51
naturreservat Solgens norra övärld28-1130.pdf 110.3 kB 2018-06-29 09.51
naturreservatet Högemålsbranten 26-1019.pdf 115.3 kB 2018-06-29 09.51
naturreservatet Högemålsbranten karta 26-1019.pdf 8 MB 2018-06-29 09.51
naturreservatet Knipån nedre i Habo 25-1019.pdf 111.7 kB 2018-06-29 09.51
naturreservatet Knipån nedre i Habo karta25-1019.pdf 1.5 MB 2018-06-29 09.51
naturreservatet Röjeberget 29-1130.pdf 110.2 kB 2018-06-29 09.51
naturreservatet Röjeberget i Jönköping. 29-1130.pdf 110.2 kB 2018-06-29 09.51
naturreservatet Röjeberget karta29-1130.pdf 1.5 MB 2018-06-29 09.51
naturreservatet Solgens norra karta 28-1130.pdf 4.1 MB 2018-06-29 09.51
naturreservatet Stänkelstorp i Tranås 27-1019.pdf 113.4 kB 2018-06-29 09.51
naturreservatet Stänkelstorp karta 27-1019.pdf 7.7 MB 2018-06-29 09.51
ordningsföreskrifter för Jönköping. 30-1201.pdf 144.1 kB 2018-06-29 09.51
ordningsföreskrifter Jönköping bilagor. 30-1201bil.pdf 1.1 MB 2018-06-29 09.51
Ryds vattentäkt i Jönköping. 8-0302.pdf 676.6 kB 2018-06-29 09.51
Röjeberget i Jönköping kartbilaga. 29-1130bil.pdf 1.5 MB 2018-06-29 09.51
Sjöbergen i Jönköping. 17-0615.pdf 110.8 kB 2018-06-29 09.51
Skyddsföreskrifter NorraUnnarydsvattentäkt.7-0302.pdf 1.3 MB 2018-06-29 09.51
Solgens norra övärld Eksjö kartbilaga. 28-1130bil.pdf 4.1 MB 2018-06-29 09.51
Solgens norra övärld i Eksjö. 28-1130.pdf 110.3 kB 2018-06-29 09.51
Stänkelstorp i Tranås kommun, kartbilaga. 27-1019.pdf 7.7 MB 2018-06-29 09.51
Stänkelstorp i Tranås. 27-1019.pdf 113.4 kB 2018-06-29 09.51
Svarttorps vattentäkt i Jönköping. 9-0302.pdf 289.5 kB 2018-06-29 09.51
Säbybranten i Jönköping. 18-0615.pdf 108 kB 2018-06-29 09.51
Tillstånd i Drättinge Jönköping. 13-0315.pdf 473 kB 2018-06-29 09.51
upphävande av strandskydd 22-0826.pdf 106.5 kB 2018-06-29 09.51
upphävande av strandskydd. 22-0826.pdf 106.5 kB 2018-06-29 09.51
älgförvaltningsområden20-0617.pdf 111.2 kB 2018-06-29 09.51
älgjakt,älgavgift i Jönköping 20112012. 21-0617.pdf 117 kB 2018-06-29 09.51
Ödestugu vattentäkt i Jönköping. 10-0302.pdf 628.5 kB 2018-06-29 09.51
Örserums vattentäkt i Jönköping. 11-0302.pdf 733.8 kB 2018-06-29 09.51

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2010. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna vägar Jönköping bilaga 8-0319.pdf 1.8 MB 2018-06-29 09.54
Allmänna vägarJönköping8-0319.pdf 25 kB 2018-06-29 09.54
Allmänna vägnätet inom Gislaved. 81-1005.pdf 22.9 kB 2018-06-29 09.54
Allmänna vägnätet inom Sävsjö. 92-1210.pdf 22.6 kB 2018-06-29 09.54
Allmänna vägnätet inom Värnamo 77-0623.pdf 22 kB 2018-06-29 09.54
Arbetsplan för väg inom Gislaveds kommun 33-0406.pdf 23.8 kB 2018-06-29 09.54
Barkerydssjön i Nässjö 79-0920.pdf 413.2 kB 2018-06-29 09.54
Beslut om åtgärder. 3-1218.pdf 25.2 kB 2018-06-29 09.54
Eskilstorps ormgranar kartbilaga.37-0415.pdf 932.5 kB 2018-06-29 09.54
Förteckning författningar bilaga. 10-0319.pdf 49.8 kB 2018-06-29 09.54
Förteckning författningar t om 31 dec 2009.10-0319.pdf 21.1 kB 2018-06-29 09.54
förändringar allmänna vägnätet Gislaved 81-1005.pdf 22.9 kB 2018-06-29 09.54
förändringar allmänna vägnätet Sävsjö 92-1210.pdf 22.6 kB 2018-06-29 09.54
förändringar allmänna vägnätet Värnamo 91-1210.pdf 23.2 kB 2018-06-29 09.54
förändringar allmänna vägnätet Värnamo77-0623.pdf 22 kB 2018-06-29 09.54
förändringar i det allmänna vägnätet Habo 85-1124.pdf 22.9 kB 2018-06-29 09.54
Grundvattentäkt i Scoutvik, Tranås 86-1203.pdf 1.6 MB 2018-06-29 09.54
Hastighetsbegränsning väg 993 i Stamseryd. 82-1116.pdf 24.1 kB 2018-06-29 09.54
Hatten i Sävsjö och Vaggeryd. 84-1117.pdf 399.4 kB 2018-06-29 09.54
Hundar som jagar rådjur och dovhjort1-0108.pdf 24 kB 2018-06-29 09.54
Hälsa och miljön i Sävsjö 78-0719.pdf 44.6 kB 2018-06-29 09.54
Högarps by i Vetlanda kartbilaga 11-0319.pdf 979.1 kB 2018-06-29 09.54
Högarps by i Vetlanda. 11-0319.pdf 32.9 kB 2018-06-29 09.54
Klosjön i Gnosjö kommun. 83-1117.pdf 412.1 kB 2018-06-29 09.54
Kulturreservatet Högarps by 11-0319.pdf 32.9 kB 2018-06-29 09.54
Kulturreservatet Högarps By karta 11-0319.pdf 979.1 kB 2018-06-29 09.54
Kvalitetskrav för vattenförekomster 4-1215.pdf 27.7 kB 2018-06-29 09.54
Naturreservatet Eskilstorps ormgranar37-0415.pdf 97.7 kB 2018-06-29 09.54
Naturreservatet Rocksjön. 93-0826.pdf 57.6 kB 2018-06-29 09.54
NaturreservatetFegenGislaved7-0310.pdf 30.1 kB 2018-06-29 09.54
Näshults grundvattentäkt i Vetlanda. 87-0308.pdf 519.1 kB 2018-06-29 09.54
Penningtvätt och finansiering av terrorism3-1218.pdf 25.2 kB 2018-06-29 09.54
Solgens södra övärld i Eksjö 88-1213.pdf 339.3 kB 2018-06-29 09.54
Södrabo bokskog i Värnamo kartbilaga.38-0415.pdf 3.4 MB 2018-06-29 09.54
Södrabo bokskog i Värnamo.38-0415.pdf 114.4 kB 2018-06-29 09.54
Tjurhults mosse i Vaggeryd kartbilaga. 39-0415.pdf 3.2 MB 2018-06-29 09.54
Tjurhults mosse i Vaggeryd. 39-0415.pdf 119.1 kB 2018-06-29 09.54
Regler torghandel Vaggeryd. 80-0920.pdf 24.4 kB 2018-06-29 09.54
Regler torghandel Vaggeryd. karta. 6-0222.pdf 66.7 kB 2018-06-29 09.54
Trafikföreskrifter Kulltorp, Gnosjö. 89-1124.pdf 24.9 kB 2018-06-29 09.54
Upplanda och Gettinge grundvattentäkt 2-1201.pdf 163 kB 2018-06-29 09.54
Visingsborgs slottsruin, Jönköping. 67-0618.pdf 26.2 kB 2018-06-29 09.54
Visingsborgs slottsruin.Kartbilaga. 67-0618.pdf 196.4 kB 2018-06-29 09.54
Vägnätet Habo kommun. 85-1124.pdf 22.9 kB 2018-06-29 09.54
Vägnätet Värnamo. 91-1210.pdf 23.2 kB 2018-06-29 09.54
Ytvattentäkten Lindåsasjön i Vetlanda 90-1201.pdf 28.2 kB 2018-06-29 09.54
Älgjakt och älgavgift Jönköping 2009-2010.66-0601.pdf 30.3 kB 2018-06-29 09.54

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2009. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna vägar Jönköping bilaga 06FS20095bil.pdf 1.2 MB 2018-06-29 09.55
Allmänna vägar Jönköping. 06FS20095.pdf 25.1 kB 2018-06-29 15.34
Björköby grundvattentäkt i Vetlanda 42-0505.pdf 1.3 MB 2018-06-29 09.55
Brunnstorp i Värnamo31-0420.pdf 32.3 kB 2018-06-29 09.55
Brunnstorp i VärnamoKartbilaga31-0420bil.pdf 464.5 kB 2018-06-29 09.55
Bäckaby grundvattentäktVetlanda84-0901.pdf 750.6 kB 2018-06-29 09.55
BäckabygrundvattentäktVetlanda84-0901.pdf 750.6 kB 2018-06-29 09.55
Hälsa och miljön i Gislaved. 208-0224.pdf 33.7 kB 2018-06-29 09.55
Kvalitetskrav vattenförekomster. 209-1230.pdf 30.8 kB 2018-06-29 09.55
Kvillsfors grundvattentäktVetlanda207-1103.pdf 298.2 kB 2018-06-29 09.55
Körning vattenskoter i Vättern 35-0515.pdf 25.2 kB 2018-06-29 09.55
Körning vattenskoter. Kartbilaga35-0515bil.pdf 1.7 MB 2018-06-29 09.55
naturreservatet Brunnstorp i Värnamo 31-0420.pdf 32.3 kB 2018-06-29 09.55
naturreservatet Brunnstorp i Värnamo karta31-0420.pdf 464.5 kB 2018-06-29 09.55
naturreservatet Slottsberget i Jönköping 30-0420.pdf 28.4 kB 2018-06-29 09.55
naturreservatet Slottsberget karta 30-0420.pdf 3 MB 2018-06-29 09.55
naturreservatet Stuverydsbäcken i Eksjö29-0420.pdf 29.5 kB 2018-06-29 09.55
naturreservatet Stuverydsbäcken karta 29-0420 bil.pdf 2.3 MB 2018-06-29 09.55
naturreservatet Vretaholms eklandskap 38-0515.pdf 29 kB 2018-06-29 09.55
naturreservatet Vretaholms eklandskap kar38-0515.pdf 1.5 MB 2018-06-29 09.55
Nye grundvattentäkt i Vetlanda 83-0901.pdf 331 kB 2018-06-29 09.55
Ramkvilla grundvattentäkt i Vetlanda 23-0303.pdf 524.9 kB 2018-06-29 09.55
SkyddsföreskrifterKorsbergavattenVetlanda22-0303.pdf 530.6 kB 2018-06-29 09.55
Slottsberget Jönköping Kartbilaga 30-0420bil.pdf 3 MB 2018-06-29 09.55
Stuverydsbäcken i Eksjö Kartbilaga 29-0420bil.pdf 2.3 MB 2018-06-29 09.55
Vretaholms eklandskap, Jönköping 38-0515.pdf 29 kB 2018-06-29 09.55
Vretaholms eklandskap, Kartbilaga 38-0515bil.pdf 1.5 MB 2018-06-29 09.55
Vägverkets beslut om förändringar59-0622.pdf 22 kB 2018-06-29 09.55
Vägverkets beslut vägnätet Värnamo58-0622.pdf 21.9 kB 2018-06-29 09.55
Förändring allmänna vägnätet. 25-0408.pdf 21.6 kB 2018-06-29 09.55
Ytvattentäkten Lindåsasjön Vetlanda. 206-1103.pdf 956.5 kB 2018-06-29 09.55
Älgjakt och älgavgift i Jönköping år 2009-2010. 60-0625.pdf 30.8 kB 2018-06-29 09.55

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2008. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Björkenäs i Aneby 34-0423.pdf 37.1 kB 2018-06-29 09.57
Brunnsekärret i Sävsjö17-0201.pdf 21.6 kB 2018-06-29 09.57
Ettö i Gislaveds och Gnosjö84-0915.pdf 14.4 kB 2018-06-29 09.57
Ingaryd, Jönköping,kartbilaga102-1204.pdf 3.2 MB 2018-06-29 09.57
Kartbilaga för Björkenäs i Aneby 34.pdf 1.8 MB 2018-06-29 09.57
Kartbilaga till Rosenlunds bankar 29-033.pdf 1 MB 2018-06-29 09.57
Kattehålet, Sävsjö19-0201.pdf 22.1 kB 2018-06-29 09.57
Moens naturskog i Värnamo 06FS2008105.pdf 29.4 kB 2018-06-29 09.57
Moens Naturskog Värnamo105-1204.pdf 1.2 MB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Björkenäs i Aneby 34-0423.pdf 37.1 kB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Brunnsekärret i Sävsjö 17-0201.pdf 21.6 kB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Girabäcken Jönköping48-0623.pdf 18.7 kB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Girabäcken karta 48-0623.pdf 997.9 kB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Hässleby-Silverån i Eksjö 28-0331.pdf 36.4 kB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Hässleby-Silverån karta 28-0331.pdf 3.1 MB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Ingaryd i Jönköping06FS2008102.pdf 32.5 kB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Ingaryd karta 102-1204.pdf 3.2 MB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Kattehålet 19-0201.pdf 22.1 kB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Nävelsjön i Vetlanda 83-0915.pdf 9.8 kB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Stora Grönlid 06FS2008103.pdf 32.1 kB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Stora Grönlid karta 103-1204.pdf 4 MB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Stora Grönlid, Värnamo06FS2008103.pdf 32.1 kB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Stora Nynäs i Aneby 06FS2008104.pdf 43.6 kB 2018-06-29 09.57
Nävelsjön Vetlanda83-0915.pdf 9.8 kB 2018-06-29 09.57
Rosenlunds bankar i Jönköping29-0331.pdf 38.4 kB 2018-06-29 09.57
Sammanställning över allmänna vägar Jönköping.pdf 1.9 MB 2018-06-29 09.57
Sjötrafiken i Jönköping. 62-0704.pdf 20.5 kB 2018-06-29 15.38
Sjötrafiken i Jönköpings län. 21-0305.pdf 20.6 kB 2018-06-29 09.57
Stora Grönlid Värnamo kartbilaga.103-1204bil.pdf 4 MB 2018-06-29 09.57
Stora Nynäs i Aneby kommun, kartbilaga 104-1204bil.pdf 1.1 MB 2018-06-29 09.57
Upphävande av vattenskydd 92-1010.pdf 9.4 kB 2018-06-29 09.57
Upphävande av vattenskydd93-1010.pdf 9.4 kB 2018-06-29 09.57
Älgjakt o älgavgift Jönköping 2008-2009. 47-0618.pdf 22.6 kB 2018-06-29 09.57
Förändring 17 april 1990 i sjötrafiken Jönköping. 62-0704.pdf 20.5 kB 2018-06-29 09.57
Sjötrafiken i Jönköping 21-0305.pdf 20.6 kB 2018-06-29 09.57

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2007. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna vägar med mera inom Jönköping 06FS200719.pdf 2 MB 2018-06-29 09.58
Brokullen i Gnosjö och Vaggeryd 8-0118.pdf 21.1 kB 2018-06-29 09.58
Drags udde i Vetlanda 63-0605.pdf 21.1 kB 2018-06-29 09.58
Gagnån i Habo 06FS200728.pdf 20.4 kB 2018-06-29 09.58
Illern, delområde Källås Tranås 06FS200730.pdf 32.6 kB 2018-06-29 09.58
Kroppsjön i Värnamo 6-0118.pdf 20.5 kB 2018-06-29 09.58
Lyngemadssjön i Vaggeryd och Jönköping4-0118.pdf 29.9 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Bodaberg 102-1008.pdf 21 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Bodaberg i Värnamo 102-1008.pdf 21 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Brokullen 8-0118.pdf 21.1 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Drags udde 63-0605.pdf 21.1 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Gagnån 06FS200728.pdf 20.4 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Illern 06FS200730.pdf 32.6 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Kroppsjön 6-0118.pdf 20.5 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Norrsånna lövskog 67-0605.pdf 20.9 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Rönnbergen i Sävsjö 59-0605.pdf 21 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Strömsholmsskogen 16-0212.pdf 20.8 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Uppebo 65-0605.pdf 21.5 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Västermarken i Sävsjö 61-0605.pdf 21 kB 2018-06-29 09.58
Norrsånna lövskog i Eksjö 67-0605.pdf 20.9 kB 2018-06-29 09.58
Skydd för grundvattentäkt i Vaggeryd. 06FS200723.pdf 31.7 kB 2018-06-29 09.58
Skydd vattentäkt Skillingaryd Vaggeryd. 06FS200724.pdf 33.5 kB 2018-06-29 09.58
Strömsholmsskogen i Jönköping 16-0212.pdf 20.8 kB 2018-06-29 09.58
Uppebo i Gnosjö 65-0605.pdf 21.5 kB 2018-06-29 09.58
Älg och älgavgift Jönköping 2007-2008. 73-0620.pdf 21.6 kB 2018-06-29 09.58

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2006. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bockaström i Vetlanda 75-0621.pdf 20.9 kB 2018-06-29 10.01
Bäckafall i Nässjö51-0524.pdf 20.4 kB 2018-06-29 10.01
Färjansö i Värnamo 53-0524.pdf 21 kB 2018-06-29 10.01
Förbud riskområde Spiggen Värnamo 101-1106.pdf 19.2 kB 2018-06-29 10.01
Helvetets håla i Vetlanda 71-0621.pdf 20.6 kB 2018-06-29 10.01
Holavedens urskog i Tranås 55-0524.pdf 19.7 kB 2018-06-29 10.01
Höghult i Vetlanda 77-0621.pdf 21.4 kB 2018-06-29 10.01
körning med vattenskoter44-0517.pdf 19.3 kB 2018-06-29 10.01
Långelaggen i Gnosjö 107-1116.pdf 20.6 kB 2018-06-29 10.01
Naturreservatet Råbyskogen i Jönköpings3-0111.pdf 29.9 kB 2018-06-29 10.01
Oxhagsberget i Vetlanda 73-0621.pdf 20.6 kB 2018-06-29 10.01
Riskområde för fastigheten Spiggen Värnamo101-1106.pdf 19.2 kB 2018-06-29 10.01
Vattentäkt i Spexhultasjön Nässjö. 98-0914.pdf 19.3 kB 2018-06-29 15.43
Stolpaberg i Vetlanda24-0317.pdf 20.5 kB 2018-06-29 10.01
Stora och Lilla fly i Vetlanda22-0317.pdf 20.7 kB 2018-06-29 10.01
Svarta hål i Vetlanda 105-1116.pdf 20.7 kB 2018-06-29 10.01
Upphävande vattenskyddsområde i Vaggeryd. 06_FS_2006_58.pdf 90.3 kB 2018-06-29 10.01
Älg samt älgavgift i Jönköping 2006-2007. 62-0614.pdf 21.1 kB 2018-06-29 10.01

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2005. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna vägar i Jönköping. 51-0530.pdf 17.8 kB 2018-06-29 15.44
Fridlysta växtarter i Jönköping. 51-0530.pdf 17.8 kB 2018-06-29 10.02
Naturminnet Ek Haboskogen. 3-0530.pdf 12.8 kB 2018-06-29 10.02
Naturreservatet Skams hål i Jönköping. 5-0128.pdf 14.7 kB 2018-06-29 10.02
Naturreservatet Skurugata i Eksjö. 13-0303.pdf 15 kB 2018-06-29 10.02
Nyckelås i Mullsjö och Jönköping. 15-0303.pdf 15.2 kB 2018-06-29 10.02
Vattenskoter i Vättern. 58-0701.pdf 19.2 kB 2018-06-29 10.02
Älg samt älgavgift i Jönköping. 59-0617.pdf 15 kB 2018-06-29 10.02
Ändringar i Jönköpings sjötrafik. 19-0404.pdf 12.8 kB 2018-06-29 10.02

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2004. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Adelövs vattentäkt Tranås. 06FS20042.pdf 27.1 kB 2018-06-29 10.03
Allmänna vägar i Jönköping.12-0315.pdf 13.6 kB 2018-06-29 10.03
Bottnaryds urskog i Jönköping64-0623.pdf 14.3 kB 2018-06-29 10.03
Finnanäs Gripenberg vattentäkt Tranås. 06FS20045.pdf 30.2 kB 2018-06-29 10.03
Fiskgjuse i Rasjön,Vaggeryd32-0324.pdf 13.1 kB 2018-06-29 10.03
Fåglarödjan i Jönköping30-0324.pdf 13 kB 2018-06-29 10.03
Regler för vattentäkt Spexhultasjön. 126-1210.pdf 14.4 kB 2018-06-29 10.03
Kakelugnsmossen i Eksjö. 28-0324.pdf 13.5 kB 2018-06-29 10.03
Linderås vattentäkt Tranås. 06FS20044.pdf 28.5 kB 2018-06-29 10.03
Naturreservatet Isaberg i Gislaved. 88-0909.pdf 14.2 kB 2018-06-29 10.03
Sommens vattentäkt Tranås. 06FS20046.pdf 29.3 kB 2018-06-29 10.03
Säby vattentäkt Tranås. 06FS20043.pdf 28.5 kB 2018-06-29 10.03
Vattentäkt i Spexhultasjön, Nässjö. 125-1210.pdf 36.9 kB 2018-06-29 10.03
Älg samt älgavgift Jönköping. 2004-2005. 51-0601.pdf 20.7 kB 2018-06-29 10.03
Ändring sjötrafiken i Jönköping. 33-0325.pdf 13.4 kB 2018-06-29 10.03

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2003.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna vägar med mera inom Jönköping06FS200319.pdf 14 kB 2018-06-29 12.46
Fiskebäck i Habo06FS2003156.pdf 21.1 kB 2018-06-29 12.46
Riskområde fastighet Spexhult. 06FS200359.pdf 13.8 kB 2018-06-29 12.46
Komosse Södra. 06FS2003160.pdf 20 kB 2018-06-29 12.46
Labbramsängen i Värnamo. 06FS2003158.pdf 20.2 kB 2018-06-29 12.46
Omprövning av beslut om strandskydd. 06FS200366.pdf 13.8 kB 2018-06-29 12.46
Rekommendation farligt gods. 06FS2003-187.pdf 19.7 kB 2018-06-29 12.46
Grundvattentillgång Åminne i Värnamo. 06FS2003206.pdf 18.5 kB 2018-06-29 12.46
Älg samt älgavgift i Jönköping år 2003-2004. 06FS200380.pdf 15 kB 2018-06-29 12.46

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2002.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Naturminne Grimberg i Eksjö. 06FS2002250.pdf 17.1 kB 2018-06-29 12.46
Naturreservat Huskvarnabergen. 06FS2002251.pdf 15.8 kB 2018-06-29 12.46
Grundvattentillgång i Bäckshult,Gnosjö. 06FS200273.pdf 21 kB 2018-06-29 12.46
Regler om strandskydd. 06FS2002258.pdf 13.5 kB 2018-06-29 12.46

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2001.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Huluskogen i Tranås06FS2001352.pdf 15.5 kB 2018-06-29 12.45
Skjutning av älg. 06FS2001192.pdf 27.7 kB 2018-06-29 12.45
Kulla i Vetlanda kommun06FS2001446.pdf 14.1 kB 2018-06-29 12.45
Omprövning vid undantag av strandskydd. 06FS2001447.pdf 13.5 kB 2018-06-29 12.45
Skilsnäs i Värnamo och Ljungby kommuner06FS200182.pdf 24.1 kB 2018-06-29 12.45
Tjusthult i Vetlanda kommun06FS2001350.pdf 14.8 kB 2018-06-29 12.45
Vretaholms eklandskap06FS2001444.pdf 14.8 kB 2018-06-29 12.45
Älg samt älgavgift 2001-02. 06FS2001192.pdf 27.7 kB 2018-06-29 12.45
Älg samt älgavgift 2003-04.06FS200380.pdf 15 kB 2018-06-29 12.45
Ändring sjötrafiken Jönköping06FS2001397.pdf 13.7 kB 2018-06-29 12.45
Ändring i Skaraborgs sjötrafik 9 maj1990. 06FS2001398.pdf 13.3 kB 2018-06-29 12.45

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2000.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fegen i Gislaveds kommun. 06FS2000361.pdf 92.9 kB 2018-06-29 12.43
Grundvattentillgång Ryd. 06FS2000267.pdf 274.6 kB 2018-06-29 12.43
Jakttider skjutningsföreskrifter älg. 06FS2000262.pdf 243.9 kB 2018-06-29 12.43
Marieholmsskogen i Gnosjö och Vaggeryd. 06FS2000550.pdf 15.7 kB 2018-06-29 12.43
naturreservat Vintermossen. 06FS2000209.pdf 246 kB 2018-06-29 12.43
naturreservatet Färgsjömon med mera 06FS2000337.pdf 138.7 kB 2018-06-29 12.43
naturreservatet Gagnån. 06FS2000153.pdf 92.5 kB 2018-06-29 12.43
naturreservatet Marieholmsskogen 06FS2000550.pdf 15.7 kB 2018-06-29 12.43
naturreservatet Rusarebo06FS2000336.pdf 92.7 kB 2018-06-29 12.43
naturreservatet Solgens centrala övärld. 06FS2000195.pdf 246.2 kB 2018-06-29 12.43
naturreservatet Årån med mera 06FS2000401.pdf 273.9 kB 2018-06-29 12.43
Grundvattentillgång i Bottnaryd. 06FS2000266.pdf 273.4 kB 2018-06-29 12.43
Undantag för strandskydd. 06FS2000360.pdf 90.1 kB 2018-06-29 12.43
Åsens by i Aneby06FS2000114.pdf 89.8 kB 2018-06-29 12.43
Älg och älgavgift jaktåret 2000-01. 06FS2000262.pdf 243.9 kB 2018-06-29 12.43
Älg samt älgavgift jaktåret 2001-02. 06FS2001192.pdf 27.7 kB 2018-06-29 12.43

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1999.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dikesrensning inom del av Gagnaryds mosse. 20-0831.pdf 20.7 kB 2018-06-29 12.42
Erstad kärr i Jönköpings kommun 06FS199924.pdf 84.3 kB 2018-06-29 12.42
Kråketorpsskogen i Sävsjö och Vetlanda. 06FS19991.pdf 86 kB 2018-06-29 12.42
naturreservatet Dumme 06FS199815.pdf 86.7 kB 2018-06-29 12.42
naturreservat Girabäcken 06FS199817.pdf 84.6 kB 2018-06-29 12.42
naturreservatet Haboskogen. 16FS199763.pdf 50.8 kB 2018-06-29 12.42
naturreservatet Huskvarnabergen 06FS199925.pdf 81 kB 2018-06-29 12.42
naturreservatet Jordanstorp. 06FS199916.pdf 58.9 kB 2018-06-29 12.42

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1998.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
naturreservatet Dumme mosse. 06FS199815.pdf 86.7 kB 2018-06-29 12.41
förbud Smedstorp. 06FS19983.pdf 55 kB 2018-06-29 12.41
naturreservatet Girabäcken 06FS199817.pdf 84.6 kB 2018-06-29 12.41
ytvattentäkt sjön Allgunnen inom Sävsjö06FS19984.pdf 99.8 kB 2018-06-29 12.41
sjötrafiken i Jönköping. 06FS199811.pdf 60.4 kB 2018-06-29 12.41

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1997.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Haboskogen i Habo16FS199763.pdf 50.8 kB 2018-06-29 12.40
naturreservatet Källenäs. 06FS19972.pdf 62.4 kB 2018-06-29 12.40
naturreservatet Lilla Kungsbacken. 06FS19971.pdf 115 kB 2018-06-29 12.40
skydd för fiskgjuse i Rasjön Vaggeryd. 06FS199712.pdf 60.7 kB 2018-06-29 12.40
Uvabergets naturskog och Ramlaklint. 06FS199721.pdf 60.5 kB 2018-06-29 12.40

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1996.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Habomossens Domänreservat i Habo 16FS199689.pdf 73.6 kB 2018-06-29 12.39
naturreservatet Habomossen. 16FS199689.pdf 73.6 kB 2018-06-29 12.39
grundvattentillgång Horda Värnamo. 06FS199616.pdf 99.8 kB 2018-06-29 12.39
fastighet Havenshult i Mullsjö. 16FS199670.pdf 12.7 kB 2018-06-29 12.39

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1995.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bondberget Jönköpings kommun. 06FS199547.pdf 85.4 kB 2018-06-29 12.38
naturminne på fastighetenHaboskogen16FS199514.pdf 117.1 kB 2018-06-29 12.38
naturreservatet Rosenlunds bankar 06FS198712.pdf 83.7 kB 2018-06-29 12.38
naturreservatet Taberg 06FS19874.pdf 83.5 kB 2018-06-29 12.38
naturreservatet Högarp i Vetlanda. 06FS199543.pdf 82.9 kB 2018-06-29 12.38
Fågellivet i Sommen. 06FS19956.pdf 92 kB 2018-06-29 12.38
Furusjön vattentäkt i Habo. 2470-8643-93.pdf 2.1 MB 2018-06-29 12.38
Slättö sand i Värnamo. 06FS1995125.pdf 92 kB 2018-06-29 12.38
Sjötrafik Jönköping 06FS199553.pdf 92.9 kB 2018-06-29 12.38

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1994.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bondberget Jönköpings kommun. 06FS199547.pdf 85.4 kB 2018-06-29 12.38
naturminne på fastighetenHaboskogen16FS199514.pdf 117.1 kB 2018-06-29 12.38
naturreservatet Rosenlunds bankar 06FS198712.pdf 83.7 kB 2018-06-29 12.38
naturreservatet Taberg 06FS19874.pdf 83.5 kB 2018-06-29 12.38
naturreservatet Högarp i Vetlanda. 06FS199543.pdf 82.9 kB 2018-06-29 12.38
Fågellivet i Sommen. 06FS19956.pdf 92 kB 2018-06-29 12.38
Furusjön vattentäkt i Habo. 2470-8643-93.pdf 2.1 MB 2018-06-29 12.38
Slättö sand i Värnamo. 06FS1995125.pdf 92 kB 2018-06-29 12.38
Sjötrafik Jönköping 06FS199553.pdf 92.9 kB 2018-06-29 12.38

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1993.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
naturreservatet Draven i Värnamo Gislaved. 06fs199318.pdf 84.1 kB 2018-06-29 12.37
Grundvattentillgång Smålands stenar i Gislaved. 06FS199316.pdf 111.6 kB 2018-06-29 12.37
Skyddsområde vattentäkt Sandhem i Mullsjö.pdf 1.8 MB 2018-06-29 12.37
Ytvattentäkt Vallsjön i Sävsjö och Nässjö. 06FS19933.pdf 110.6 kB 2018-06-29 12.37

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1992.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Upphävande fridlysning av Jönköpings orkidéer. 06FS199218.pdf 57.2 kB 2018-06-29 12.36

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1991.

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1990.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
bildandeUvabergetsnaturskogRamlaklint06FS199022.pdf 64.1 kB 2018-06-29 12.34
sjötrafik inom Skaraborgs län16FS199024.pdf 197 kB 2018-06-29 12.34
ändring sjötrafiken i Jönköping 06FS199019.pdf 23.9 kB 2018-06-29 12.34
ändring sjötrafiken Jönköping 06FS199016.pdf 20.8 kB 2018-06-29 12.34
ändring sjötrafiken Jönköping län 06FS19908.pdf 68.9 kB 2018-06-29 12.34

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1989.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hastighetsbfartyg Stråken Mullsjö Habo Jönköping 06FS198918.pdf 60.4 kB 2018-06-29 12.33
motorbåtsförbudGårdMartinsgölMellanSörsj06FS19899.pdf 60.3 kB 2018-06-29 12.33
motorbåtsförbudKlerebodammenHabo06FS198926.pdf 60.2 kB 2018-06-29 12.33
motorbåtsförbudKyrkesjönGislaved06FS198928.pdf 60.2 kB 2018-06-29 12.33

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1988.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
skyddgrundvattentillgångFredriksdalNässjö06FS19883.pdf 64 kB 2018-06-29 12.33
skyddgrundvattentillgångMalmbäckNässjö06FS19884.pdf 64 kB 2018-06-29 12.33
skyddgrundvattentillgångNorraUnnarydjkpg06FS19888.pdf 325.7 kB 2018-06-29 12.33
ÄndringskyddvattenNorraUnnarydstätort06FS198824.pdf 164.1 kB 2018-06-29 12.33

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1987-1980.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
naturreservatet Taberg. 06FS19874.pdf 83.5 kB 2018-06-29 10.24
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fridlysning av växter. 06FS19866.pdf 64 kB 2018-06-29 10.25
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Baremosse Mullsjö Tidaholm. 16FS19853.pdf 8 kB 2018-06-29 10.35
naturreservat Huskvarnabergen 06FS19855.pdf 58 kB 2018-06-29 10.35
naturreservatet Domneån 06FS198539.pdf 61.3 kB 2018-06-29 10.35
naturreservatet Vista kulle 06FS19856.pdf 58 kB 2018-06-29 10.35
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
naturreservatet Illern Tranås. 06FS198426.pdf 57.4 kB 2018-06-29 10.25
naturreservatet Komosse i Jönköping. 06FS198425.pdf 59 kB 2018-06-29 10.25
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
grundvattentillgång Forsheda 06FS19834.pdf 59.7 kB 2018-06-29 10.37
grundvattentillgång Kärda 06FS19833.pdf 61.6 kB 2018-06-29 10.37
naturreservatet Västanå 06FS198313.pdf 72.3 kB 2018-06-29 10.37
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
naturreservatet Fegen i Gislaved. 06FS19826.pdf 55.6 kB 2018-06-29 10.38
naturreservatet Västanå. 06FS19827.pdf 73.9 kB 2018-06-29 10.38
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
naturreservatet Vista kulle 06FS198115.pdf 73.8 kB 2018-06-29 10.39
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avvikelser från strandskyddet 06FS19806.pdf 58 kB 2018-06-29 10.40
Fegen i Gislaved 06FS198017.pdf 56.2 kB 2018-06-29 10.42
grundvattentillgång, Dannäs 06FS198019.pdf 23.9 kB 2018-06-29 10.42
grundvattentillgång, Lanna 06FS198020.pdf 24 kB 2018-06-29 10.42
Stora Kärr bokskog 16FS198068.pdf 5.6 kB 2018-06-29 10.42

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1976-1979.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
naturreservatet Ettö i Gislaved 06FS19806.pdf 58 kB 2018-06-29 11.03
naturreservatet Värö i Gislaved 06FS197912.pdf 58.2 kB 2018-06-29 11.03
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förbud Försjön i Eksjö 06FS197845.pdf 53 kB 2018-06-29 11.02
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
grundvattentillgång för Nye Vetlanda.pdf 77.1 kB 2018-06-29 11.01
grundvattentillgång för Näshult 06FS197714.pdf 75.8 kB 2018-06-29 11.01
grundvattentillgång för Skede 06FS197717.pdf 76.6 kB 2018-06-29 11.01
Förbud Försjön i Eksjö 06FS197736.pdf 55.2 kB 2018-06-29 11.01
Förbud Herrestadssjön 06FS197735.pdf 54.6 kB 2018-06-29 11.01
Förbud Hästsjön i Nässjö 06FS197734.pdf 54.1 kB 2018-06-29 11.01
Förbud Ryd Mellangård 06FS197743.pdf 56.1 kB 2018-06-29 11.01
Förbud vistelse Herrestadsjön 06FS197744.pdf 56.1 kB 2018-06-29 11.01
grundvattentillgång Ramkvilla06FS197716.pdf 77.1 kB 2018-06-29 11.01
grundvattentillgång Farstorp06FS197718.pdf 73.8 kB 2018-06-29 11.01
grundvattentillgång för Bäckaby 06FS197710.pdf 79 kB 2018-06-29 11.01
grundvattentillgång Hultanäs 06FS197711.pdf 76.4 kB 2018-06-29 11.01
grundvattentillgång Kvillsfors 06FS197712.pdf 77.8 kB 2018-06-29 11.01
grundvattentillgång Skede06FS197717.pdf 76.6 kB 2018-06-29 11.01
naturreservatet Björkenäs 06FS1977239.pdf 56.6 kB 2018-06-29 11.01
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
grundvattentillgång i Eksjö 06AK197617b.pdf 398.1 kB 2018-06-29 10.55
grundvattentillgång i Sävsjö 06AK197697b.pdf 558 kB 2018-06-29 10.55

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1975.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
grundvattentillgång Aneby Sunhultsbrunn 06AK197587b.pdf 286.7 kB 2018-06-29 11.24
grundvattentillgång i Bellö Eksjö. 06AK19754b.pdf 472.7 kB 2018-06-29 11.24
grundvattentillgång i Eksjö 06AK1975111b.pdf 368 kB 2018-06-29 11.24
grundvattentillgång i Flisby 06AK19758b.pdf 453.5 kB 2018-06-29 11.24
grundvattentillgång i Kulltorp 06AK19756b.pdf 503.7 kB 2018-06-29 11.24
grundvattentillgång i Smålands Anneberg 06AK19759b.pdf 513.6 kB 2018-06-29 11.24
grundvattentillgång i Vaggeryd Hook06AK197580b.pdf 320 kB 2018-06-29 11.24
grundvattentillgång i Vetlanda Holsby 06AK197581b.pdf 375.6 kB 2018-06-29 11.24
grundvattentillgång i Vetlanda Holsby06AK197585b.pdf 379.5 kB 2018-06-29 11.24
grundvattentillgång i Vetlanda Landsbro06AK197586b.pdf 334.3 kB 2018-06-29 11.24
grundvattentillgång i Österkorsberga 06AK19757b.pdf 449.8 kB 2018-06-29 11.24
grundvattentillgång Marieholmsbruk 06AK19755b.pdf 506.8 kB 2018-06-29 11.24
grundvattentillgångar i Gislaved Hestra 06AK197597b.pdf 521.8 kB 2018-06-29 11.24
naturreservat Skämningsfors16AK1975107A.pdf 10.4 kB 2018-06-29 11.24

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1974.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
grundvattentillgång i Aneby 06AK1974104b.pdf 480.8 kB 2018-06-29 11.23
grundvattentillgång i Broaryd, Gislaved06AK197413b.pdf 471.3 kB 2018-06-29 11.23
grundvattentillgång i Frinnaryds tätort06AK197478b.pdf 489.1 kB 2018-06-29 11.23
grundvattentillgång i Nissafors 06AK1974105b.pdf 530.1 kB 2018-06-29 11.23
grundvattentillgång i Smålands Burseryd06AK197415b.pdf 470.9 kB 2018-06-29 11.23
grundvattentillgång i Åsenhöga 06AK1974106b.pdf 530.3 kB 2018-06-29 11.23

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1973.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundvatten i Reftele kommun.pdf 424 kB 2018-06-29 11.22
grundvattentillgång Vetlanda. 06AK197390b.pdf 424.9 kB 2018-06-29 11.22
skyddsområde föreskrifter Vetlanda 06AK197389b.pdf 562.4 kB 2018-06-29 11.22
Skyddsområde Kvistbäck.pdf 843.4 kB 2018-06-29 11.22
Stora Kärrs bokskog. 16AK1973120A.pdf 6.8 kB 2018-06-29 11.22

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1953-1971.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fridlysning Dykärr 16AK195348A.pdf 5.9 kB 2018-06-29 11.15
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fridlysning av enar 16AK195924A.pdf 4.5 kB 2018-06-29 11.15
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
grundvattentäkten i Ljussveka II G19_1_68.pdf 952.9 kB 2018-06-29 11.16
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fågelskyddsområde Domneån 16AK197059A.pdf 4.8 kB 2018-06-29 11.18
grundvattentillgång Gislaved 46.pdf 719.7 kB 2018-06-29 11.18
landskapsbilden Dummemosse 16AK1970189A.pdf 5 kB 2018-06-29 11.18
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundvattentillgång, Habo 16AK197196b.pdf 828.3 kB 2018-06-29 11.19

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping