Risk för gräsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Författningar

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten.

Lokala författningar

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling, som innehåller författningar som är aktuella i länet. En författning kungörs för att den ska bli känd för allmänheten.

På internet kan det finnas versioner av författningar som saknar bilagor eller bilder, eller har text som inte stämmer överens med den trycka utgåvan. I sådana fall är det alltid den tryckta föreskriften som gäller, det vill säga den som är utgiven i författningssamlingen.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras av Transportstyrelsen.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Tidigare gavs Jönköpings läns författningssamling  ut i en gemensam löpnummerserie med två saknummerbeteckningar LTF och Ö. LTF bestod av författningar med lokala trafikföreskrifter och Ö bestod av övriga författningar. Ö kunde vara föreskrifter om vattenskydd, naturreservat, sjötrafik, älgjakt med mera.  

Sedan 2011 ges författningssamlingen ut i en gemensam löpnummerserie utan saknummerbeteckningar.

Texterna presenteras i PDF-format och för att kunna läsa PDF-format behöver du ett program som heter Adobe Acrobat Reader. Programmet är gratis. Det är dock alltid
den tryckta versionen som gäller.

Adobe Acrobat Reader Länk till annan webbplats.

Kartor har uteslutits tillsvidare. Kontakta Länsstyrelsen om du vill få en kartkopia översänd per post eller fax.

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2022.

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2021.

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2020.

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2019. 

 

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2018. 

Här kan du se de författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2017.

Här kan du se de författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2016.

Här kan du se de författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat om under 2015.

Här kan du se de författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat om under 2014.

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2013. 

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2012. 

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2011. 

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2010. 

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2009. 

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2008. 

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2007. 

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1992.

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1953-1971.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fridlysning Dykärr 16AK195348A.pdf Pdf, 5.9 kB. 5.9 kB 2018-06-29 11.15
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
grundvattentäkten i Ljussveka II G19_1_68.pdf Pdf, 952.9 kB. 952.9 kB 2018-06-29 11.16

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping