Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Författningar

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten.

Lokala författningar

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling, som innehåller författningar som är aktuella i länet. En författning kungörs för att den ska bli känd för allmänheten.

På internet kan det finnas versioner av författningar som saknar bilagor eller bilder, eller har text som inte stämmer överens med den trycka utgåvan. I sådana fall är det alltid den tryckta föreskriften som gäller, det vill säga den som är utgiven i författningssamlingen.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras av Transportstyrelsen.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Tidigare gavs Jönköpings läns författningssamling  ut i en gemensam löpnummerserie med två saknummerbeteckningar LTF och Ö. LTF bestod av författningar med lokala trafikföreskrifter och Ö bestod av övriga författningar. Ö kunde vara föreskrifter om vattenskydd, naturreservat, sjötrafik, älgjakt med mera.  

Sedan 2011 ges författningssamlingen ut i en gemensam löpnummerserie utan saknummerbeteckningar.

Texterna presenteras i PDF-format och för att kunna läsa PDF-format behöver du ett program som heter Adobe Acrobat Reader. Programmet är gratis. Det är dock alltid
den tryckta versionen som gäller.

Adobe Acrobat Reader Länk till annan webbplats.

Kartor har uteslutits tillsvidare. Kontakta Länsstyrelsen om du vill få en kartkopia översänd per post eller fax.

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2021.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
06FS 2022-11 Tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön Jönköping.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2022-09-12 11.13
06FS 2022-10 Föreskrifter om naturreservatet Bäckafall i Nässjö kommun.pdf Pdf, 134.7 kB. 134.7 kB 2022-07-11 08.52
06FS 2022-09 Föreskrifter om naturreservatet Djupaskuran-Lillån i Vetlanda kommun.pdf Pdf, 149.1 kB. 149.1 kB 2022-07-11 08.43
06FS 2022-08 Föreskrifter om naturreservatet Rödjan i Värnamo kommun.pdf Pdf, 146.8 kB. 146.8 kB 2022-07-11 08.43
06FS 2022-07 Föreskrifter om naturreservatet Lufsebäcken i Habo kommun.pdf Pdf, 36 kB. 36 kB 2022-08-08 11.22
06FS 2022-06 Föreskrifter om älgavgift i Jönköpings län jaktåret 2022-2023.pdf Pdf, 111.1 kB. 111.1 kB 2022-06-20 08.30
06FS 2022-05 Föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön, Jönköpings kommun.pdf Pdf, 984.2 kB. 984.2 kB 2022-06-13 14.07
06FS 2022-04 Sammanställning allmänna vägar 2022.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2022-04-06 13.08
06FS 2022-03 Bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Kalmar läns föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt.pdf Pdf, 105.3 kB. 105.3 kB 2022-02-21 11.32
06FS 2022-02 Bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt.pdf Pdf, 104.2 kB. 104.2 kB 2022-02-21 11.32
06FS 2022-01 Föreskrifter om utökningen av naturreservatet Komosse i Jönköpings kommun.pdf Pdf, 127.7 kB. 127.7 kB 2022-02-01 14.07

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2021.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
06FS 2021-32 Föreskrifter om förbud mot ankring i Furusjön, Habo kommun.pdf Pdf, 214.6 kB. 214.6 kB 2021-12-30 13.31
06FS 2021-31 Beslut om upphävande av strandskydd i Gnosjö kommun.pdf Pdf, 786.6 kB. 786.6 kB 2021-12-29 09.52
06FS 2021-30 beslut om upphävande av strandskydd i Habo kommun.pdf Pdf, 825.8 kB. 825.8 kB 2021-12-29 09.55
06FS 2021-29 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om förändring av väghållningsområde, Jönköpings kommun.pdf Pdf, 45.3 kB. 45.3 kB 2021-12-28 14.26
06FS 2021-28 bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Skåne läns beslut om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.pdf Pdf, 99 kB. 99 kB 2021-12-28 14.26
06FS 2021-27 föreskrifter om naturreservatet Hökesån Lampen i Habo kommun.pdf Pdf, 30.8 kB. 30.8 kB 2021-12-07 09.44
06FS 2021-26 Föreskrifter om naturreservatet Hyllingen i Aneby kommun.pdf Pdf, 127.4 kB. 127.4 kB 2021-11-12 12.11
06FS 2021-25 Föreskrifter om vattenskyddsområde Grimsås i Gislaveds kommun.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2021-11-12 12.11
06FS 2021-24 Föreskrifter om naturreservatet Alversjöskogen i Eksjö kommun.pdf Pdf, 130.1 kB. 130.1 kB 2021-11-12 11.14
06FS 2021-23 Beslut om upphävande av strandskydd i Vetlanda kommun.pdf Pdf, 964.1 kB. 964.1 kB 2021-12-29 09.52
06FS 2021-22 Föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-09-10 08.17
06FS 2021-21 Interimistiskt förbud på en del av fastigheten Sved 1-2.pdf Pdf, 19.6 kB. 19.6 kB 2021-08-26 12.26
06FS 2021-20 Föreskrifter om naturreservatet Gagnån.pdf Pdf, 106.4 kB. 106.4 kB 2021-08-20 09.51
06FS 2021-19 Föreskrifter om naturreservatet Råbyskogen.pdf Pdf, 26.7 kB. 26.7 kB 2021-08-20 09.51
06FS 2021-18 Interimistiskt förbud på en del av fastigheten Harghult 15.pdf Pdf, 18.2 kB. 18.2 kB 2021-08-13 06.40
06FS 2021-17 Beslut om upphävande av strandskydd i Sävsjö kommun.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-07-08 10.50
06FS 2021-16 Beslut om upphävande om strandskydd i Jönköpings kommun.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-07-08 10.49
06FS 2021-15 Beslut om upphävande om strandskydd i Jönköpings kommun .pdf Pdf, 413.5 kB. 413.5 kB 2021-07-08 10.46
06FS 2021-14 Föreskrifter om naturreservatet Huluskogen i Tranås kommun.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2021-07-08 10.43
06FS 2021-13 Beslut om sjötrafikföreskrifter Vätterstranden 1.0 pdf.pdf Pdf, 233.2 kB. 233.2 kB 2021-06-30 11.08
06FS 2021-12 Föreskrift om älgavgift i Jönköpings län jaktåret 2021-2022.pdf Pdf, 109.9 kB. 109.9 kB 2021-06-30 11.06
06FS 2021-11 Föreskrift om upphävande av förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen Covid-19.pdf Pdf, 120.2 kB. 120.2 kB 2021-06-01 11.35
06FS 2021-10 Beslut om föreskrifter för naturreservatet Höghult i Vetlanda kommun.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2021-05-17 10.16
06FS 2021-09 Föreskrifter om hastighetsbegränsning i Munksjön Jönköpings kommun.pdf Pdf, 359.5 kB. 359.5 kB 2021-05-17 13.10
06FS 2021-08 Föreskrifter om hastighetsbegränsning i kanal mellan Munksjön och Vättern samt i Gästhamnen Jönköpings kommun.pdf Pdf, 321.1 kB. 321.1 kB 2021-05-17 13.10
06FS 2021-07 Beslut om upphävande av strandskydd i Jönköpings kommun.pdf Pdf, 305.8 kB. 305.8 kB 2021-04-08 08.59
06FS 2021-06 Beslut om vattenskyddsområde Hjältevad i Eksjö kommun.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-04-13 10.43
06FS 2021-05 Beslut om vattenskyddsområde Bellö i Eksjö kommun.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-04-13 10.43
06FS 2021-04 Sammanställning över allmänna vägar med mera.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2021-04-08 09.02
06FS 2021-03 Beslut om föreskrifter för naturreservatet Hällarydskogen i Vetlanda kommun.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-04-13 10.43
06FS 2021-02 Förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19.pdf Pdf, 78.5 kB. 78.5 kB 2021-04-13 10.43
06FS 2021-01 Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om förändring av väghållningsområde Eksjö kommun.pdf Pdf, 119.4 kB. 119.4 kB 2021-04-13 10.43

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Länsstyrelsen i Jönköpings läns bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Skåne läns beslut angående föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd (12FS 2017:22) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;06 FS 2020:1.pdf Pdf, 97.6 kB. 97.6 kB 2020-01-20 14.08
Länsstyrelsen i Jönköpings läns förteckning över gällande författningar beslutade av Länsstyrelsen till och med den 31 december 2019 06 FS 2020.2 .pdf Pdf, 286.3 kB. 286.3 kB 2020-01-24 14.16
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling gällande beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020 3.pdf Pdf, 380.4 kB. 380.4 kB 2020-03-02 10.20
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut om upphävande av strandskydd Sjöberg 1.8 Jönköpings kommun 06 FS 2020 4.pdf Pdf, 417.2 kB. 417.2 kB 2020-03-25 08.46
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut om upphävande av strandskydd Stockaryd 4.179 Jönköpings kommun 06 FS 2020 5.pdf Pdf, 572.1 kB. 572.1 kB 2020-03-25 08.48
Länsstyrelsen i Jönköpings län föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön, Jönköping, Jönköpings kommun 06 FS 2020.7.pdf Pdf, 834.7 kB. 834.7 kB 2020-04-16 13.39
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter om sammanställning över allmänna vägar med mera 06FS 2020.6.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2020-04-23 11.09
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.8.pdf Pdf, 535.5 kB. 535.5 kB 2020-05-04 08.17
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.9.pdf Pdf, 354.5 kB. 354.5 kB 2020-05-04 08.18
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.10.pdf Pdf, 366.6 kB. 366.6 kB 2020-05-04 08.32
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.11.pdf Pdf, 487.1 kB. 487.1 kB 2020-05-25 09.31
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrift om att föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön, Jönköpings kommun ska utgå 06FS 2020.12.pdf Pdf, 93.8 kB. 93.8 kB 2020-06-11 14.11
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06FS 2020.13.pdf Pdf, 336 kB. 336 kB 2020-06-18 12.08
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter för vattenskyddsområde Båraryd och Slätteryd i Gislaveds kommun 06 FS 2020.14.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2020-06-18 12.11
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling ändring av gräns gällande vattenskyddsföreskrifter för Upplanda och Gettinge grundvattentäkt (06 FS 2010.2) Vetlanda kommun 06 FS 2020.15pdf.pdf Pdf, 987.4 kB. 987.4 kB 2020-06-18 12.16
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.16 .pdf Pdf, 389.3 kB. 389.3 kB 2020-07-27 11.37
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.17 .pdf Pdf, 365 kB. 365 kB 2020-07-27 11.37
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.18.pdf Pdf, 382.3 kB. 382.3 kB 2020-07-27 11.38
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling jakttider för älgjakt och älgavgift i Jönköpings län jaktåret 2020-2021 06 FS 2020.19.pdf Pdf, 86.4 kB. 86.4 kB 2020-07-27 11.38
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd, Ödestugu- Perstorp 1.1 och 1.3, Jönköpings kommun 06 FS 2020.20.pdf Pdf, 403.7 kB. 403.7 kB 2020-09-30 12.07
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd kramphult 1.5, 1.7, Åsenhöga prästgård 1.1, Ekhult 1.12 och 3.1, Gnosjö kommun 06 FS 2020.21.pdf Pdf, 407.3 kB. 407.3 kB 2020-09-30 12.11
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävade av strandskydd 06 FS 2020.22.pdf Pdf, 84.9 kB. 84.9 kB 2020-10-19 09.07
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om vattenskyddsområde Furusjö i Habo kommun 06 FS 2020.23.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2020-11-03 09.15
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter för vattenskyddsområde i Baskarp i Habo kommun 06 FS 2020.24.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2020-11-03 09.19
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter för vattenskyddsområde Brandstorp i Habo kommun 06 FS 2020.25.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2020-11-03 09.21
Länsstyrelsen i Jönköping läns föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av Covid-19 06 FS 2020.26.pdf Pdf, 88.7 kB. 88.7 kB 2020-11-03 11.30
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19. 06 FS 2020.27.pdf Pdf, 114.1 kB. 114.1 kB 2020-11-23 15.37

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2019. 

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Länsstyrelsen i Jönköpings läns bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Skåne läns beslut angående föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd (12FS 2017:22) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;06 FS 2020:1.pdf Pdf, 97.6 kB. 97.6 kB 2020-01-20 14.08
Länsstyrelsen i Jönköpings läns förteckning över gällande författningar beslutade av Länsstyrelsen till och med den 31 december 2019 06 FS 2020.2 .pdf Pdf, 286.3 kB. 286.3 kB 2020-01-24 14.16
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling gällande beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020 3.pdf Pdf, 380.4 kB. 380.4 kB 2020-03-02 10.20
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut om upphävande av strandskydd Sjöberg 1.8 Jönköpings kommun 06 FS 2020 4.pdf Pdf, 417.2 kB. 417.2 kB 2020-03-25 08.46
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut om upphävande av strandskydd Stockaryd 4.179 Jönköpings kommun 06 FS 2020 5.pdf Pdf, 572.1 kB. 572.1 kB 2020-03-25 08.48
Länsstyrelsen i Jönköpings län föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön, Jönköping, Jönköpings kommun 06 FS 2020.7.pdf Pdf, 834.7 kB. 834.7 kB 2020-04-16 13.39
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter om sammanställning över allmänna vägar med mera 06FS 2020.6.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2020-04-23 11.09
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.8.pdf Pdf, 535.5 kB. 535.5 kB 2020-05-04 08.17
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.9.pdf Pdf, 354.5 kB. 354.5 kB 2020-05-04 08.18
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.10.pdf Pdf, 366.6 kB. 366.6 kB 2020-05-04 08.32
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.11.pdf Pdf, 487.1 kB. 487.1 kB 2020-05-25 09.31
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrift om att föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön, Jönköpings kommun ska utgå 06FS 2020.12.pdf Pdf, 93.8 kB. 93.8 kB 2020-06-11 14.11
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06FS 2020.13.pdf Pdf, 336 kB. 336 kB 2020-06-18 12.08
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter för vattenskyddsområde Båraryd och Slätteryd i Gislaveds kommun 06 FS 2020.14.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2020-06-18 12.11
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling ändring av gräns gällande vattenskyddsföreskrifter för Upplanda och Gettinge grundvattentäkt (06 FS 2010.2) Vetlanda kommun 06 FS 2020.15pdf.pdf Pdf, 987.4 kB. 987.4 kB 2020-06-18 12.16
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.16 .pdf Pdf, 389.3 kB. 389.3 kB 2020-07-27 11.37
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.17 .pdf Pdf, 365 kB. 365 kB 2020-07-27 11.37
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.18.pdf Pdf, 382.3 kB. 382.3 kB 2020-07-27 11.38
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling jakttider för älgjakt och älgavgift i Jönköpings län jaktåret 2020-2021 06 FS 2020.19.pdf Pdf, 86.4 kB. 86.4 kB 2020-07-27 11.38
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd, Ödestugu- Perstorp 1.1 och 1.3, Jönköpings kommun 06 FS 2020.20.pdf Pdf, 403.7 kB. 403.7 kB 2020-09-30 12.07
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd kramphult 1.5, 1.7, Åsenhöga prästgård 1.1, Ekhult 1.12 och 3.1, Gnosjö kommun 06 FS 2020.21.pdf Pdf, 407.3 kB. 407.3 kB 2020-09-30 12.11
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävade av strandskydd 06 FS 2020.22.pdf Pdf, 84.9 kB. 84.9 kB 2020-10-19 09.07
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om vattenskyddsområde Furusjö i Habo kommun 06 FS 2020.23.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2020-11-03 09.15
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter för vattenskyddsområde i Baskarp i Habo kommun 06 FS 2020.24.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2020-11-03 09.19
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter för vattenskyddsområde Brandstorp i Habo kommun 06 FS 2020.25.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2020-11-03 09.21
Länsstyrelsen i Jönköping läns föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av Covid-19 06 FS 2020.26.pdf Pdf, 88.7 kB. 88.7 kB 2020-11-03 11.30
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19. 06 FS 2020.27.pdf Pdf, 114.1 kB. 114.1 kB 2020-11-23 15.37

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2018. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kartbilaga FS 2018-18.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2018-12-27 16.16
Beslut om och föreskrifter för naturreservatet Sandvik-Västanå i Jönköpings kommun FS 2018-18;.pdf Pdf, 77.8 kB. 77.8 kB 2018-12-27 16.15
Kartbilaga FS 2018-17.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2018-12-27 16.13
Beslut om och föreskrifter för naturreservatet Degla lövskog i Aneby kommun FS 2018-17.pdf Pdf, 76.6 kB. 76.6 kB 2018-12-27 16.13
Kartbilaga 2018-16.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-12-27 16.10
Beslut om och föreskrifter för naturreservatet Huvabacken i Vetlanda kommun FS 2018-16.pdf Pdf, 86.5 kB. 86.5 kB 2018-12-27 16.10
Kartbilaga FS 2018-15.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-12-27 16.06
Beslut om upphävande av strandskydd FS 2018-15.pdf Pdf, 72.5 kB. 72.5 kB 2018-12-27 16.06
Kartbilaga Beslut om upphävande av strandskydd;.pdf Pdf, 799.6 kB. 799.6 kB 2018-12-19 09.16
Beslut om upphävande av strandskydd;.pdf Pdf, 72.6 kB. 72.6 kB 2018-12-19 09.15
Föreskrifter för vattenskyddsområde Vättern i Jönköpings och Habo kommuner.pdf Pdf, 131.6 kB. 131.6 kB 2018-10-19 10.33
Beslut om och föreskrifter för naturreservatet Stensjökvarnskogen i Vaggeryds kommun.pdf Pdf, 83.7 kB. 83.7 kB 2018-10-19 10.30
Länsstyrelsen i Jönköpings län föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön, Jönköping, Jönköpings kommun .pdf Pdf, 66.1 kB. 66.1 kB 2018-09-21 11.51
Jönköpings läns författningssamling 06 FS 20189(6275-2018-2).pdf Pdf, 73 kB. 73 kB 2018-07-31 13.07
Beslut om upphävande av totalt eldningsförbud för Jönköpings län(6275-2018-1).pdf Pdf, 123.3 kB. 123.3 kB 2018-07-31 13.07
Föreskrift om totalt eldningsförbud FS 2018-8.pdf Pdf, 80.1 kB. 80.1 kB 2018-07-26 16.31
Jakttider för älgjakt och älgavgift i Jönköpings län jaktåret 2018-2019.pdf Pdf, 73.6 kB. 73.6 kB 2018-06-20 09.01
Beslut om och föreskrifter för naturreservatet Svinhultsåsen i Gislaveds kommun.pdf Pdf, 258.6 kB. 258.6 kB 2018-06-20 09.01
Kartbilaga tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön och Jönköpings kommun.pdf Pdf, 904.8 kB. 904.8 kB 2018-05-16 12.51
Tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön, Jönköping, Jönköpings kommun.pdf Pdf, 109.2 kB. 109.2 kB 2018-05-16 11.43
Sammanställning allmänna vägar 2018 rev(8190457).pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-05-16 11.41
Förteckning över gällande författningar beslutade av Länsstyrelsen till och med den 31 december 2017.pdf Pdf, 230.4 kB. 230.4 kB 2018-05-16 11.37
Kartbilaga vattenskyddsområde för Norra och Södra Vixen.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-05-16 11.35
Vattenskyddsområde Norra och Södra Vixen i Eksjö 06 FS 2018:2.pdf Pdf, 206.3 kB. 206.3 kB 2018-05-16 11.32

Här kan du se de författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2017.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-1 kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt.pdf Pdf, 112.6 kB. 112.6 kB 2018-05-16 12.55
2017-2 kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt.pdf Pdf, 109.2 kB. 109.2 kB 2018-05-16 12.58
2017-3 kartbilaga föreskrifter för naturreservatet Vinsta .pdf Pdf, 798.1 kB. 798.1 kB 2018-05-16 12.58
2017-4 föreskrifter för naturreservatet Vinsta.pdf Pdf, 128.1 kB. 128.1 kB 2018-05-16 13.02
2017-4 kartbilaga föreskrifter för naturreservatet Bokedungen.pdf Pdf, 861.5 kB. 861.5 kB 2018-05-16 13.04
Upphävan av vattenskyddsområde med föreskrifter för Hoks vattentäkt i Vaggeryds kommun.pdf Pdf, 109.7 kB. 109.7 kB 2018-05-16 13.05
Upphävan vattenskyddsområde med föreskrifter för Klevshult vattentäkt i Vaggeryds kommun.pdf Pdf, 110.1 kB. 110.1 kB 2018-05-16 13.07
Sammanställning över allmänna vägar.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2018-05-16 13.10
Föreskrifter för naturreservatet Åsens utmark i Aneby kommun.pdf Pdf, 128 kB. 128 kB 2018-05-16 13.10
Karta till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Åsens utmark.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2018-05-16 13.12
Upphäva fågelskyddsområde vid Herrestadsjön i Värnamo kommun.pdf Pdf, 109.4 kB. 109.4 kB 2018-05-16 13.13
Utökning och föreskrifter för naturreservatet Stolpaberg i Vetlanda.pdf Pdf, 114.2 kB. 114.2 kB 2018-05-16 13.14
Kartbilaga beslut om utökning och föreskrifter för naturreservatet Stolpaberg.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2018-05-16 13.16
Upphäva vattenskyddsbestämmelser för Kvillsfors, Upplanda, Näshult, Ramkvilla och Korsberga i Vaggeryds kommun.pdf Pdf, 114.3 kB. 114.3 kB 2018-05-16 13.18
Upphäva vattenskyddsbestämmelser för Marieholm i Gnosjö kommun..pdf Pdf, 109.2 kB. 109.2 kB 2018-05-16 13.20
Upphäva vattenskyddsområde med föreskrifter för Reftele vattentäkt i Gislaveds kommun.pdf Pdf, 110.1 kB. 110.1 kB 2018-05-16 13.27
Tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön i Jönköpings kommun.pdf Pdf, 66.1 kB. 66.1 kB 2018-05-16 13.29
Kartbilaga föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön och Jönköpings kommun.pdf Pdf, 66.1 kB. 66.1 kB 2018-05-16 13.31
Ändring av gräns för naturreservatet Taberg i Jönköpings kommun.pdf Pdf, 68.7 kB. 68.7 kB 2018-05-16 13.33
Kartbilaga till ändring av gräns för naturreservatet Taberg i Jönköpings kommun.pdf Pdf, 68.7 kB. 68.7 kB 2018-05-16 13.34
Länsstyrelsen i Jönköpings läns ändringar av föreskrifter 17 april 1990 (FS 1990:8) sjötrafiken i Jönköpings län.pdf Pdf, 69.3 kB. 69.3 kB 2018-05-16 13.35
Kartbilaga 1 till Länsstyrelsen i Jönköpings läns ändringar av föreskrifter 17 april 1990.pdf Pdf, 69.3 kB. 69.3 kB 2018-05-16 13.37
Kartbilaga 2 till Länsstyrelsen i Jönköpings läns ändringar av föreskrifter 17 april 1990.pdf Pdf, 612.2 kB. 612.2 kB 2018-05-16 13.39
Kartbilaga 3 till Länsstyrelsen i Jönköpings läns ändringar av föreskrifter 17 april 1990.pdf Pdf, 695.5 kB. 695.5 kB 2018-05-16 13.40
Ändring Jönköpings läns föreskrifter 17 april 1990 (06 FS 1990:8) om sjötrafiken i Jönköpings län .pdf Pdf, 69 kB. 69 kB 2018-05-16 13.41
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut om utvidgat strandskydd i Värnamo kommun.pdf Pdf, 75.9 kB. 75.9 kB 2018-05-16 13.46
Jakttider för älgjakt och älgavgift i Jönköpings län jaktåret 2017.pdf Pdf, 75.2 kB. 75.2 kB 2018-05-16 13.47
Föreskrifter för naturreservatet Sandseboskogen i Gislaveds kommun.pdf Pdf, 128 kB. 128 kB 2018-05-16 13.48
Kartbilaga till föreskrifter för naturreservatet Sandseboskogen .pdf Pdf, 292 kB. 292 kB 2018-05-16 13.48
Föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön och Jönköpings kommun.pdf Pdf, 66.3 kB. 66.3 kB 2018-05-16 13.51
Beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp.pdf Pdf, 170.4 kB. 170.4 kB 2018-05-16 13.53
Kartbilaga till beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Aneby vattentäkter i Norra och Södra Jularp.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-05-16 13.53
Upphävande av strandskydd angående område som ligger på fastigheterna Lökeryd i Vaggeryds kommun .pdf Pdf, 70.4 kB. 70.4 kB 2018-05-16 13.55
Kartbilaga i Jönköpings läns föreskrifter om beslut om upphävande av strandskydd angående Lökeryd .pdf Pdf, 70.4 kB. 70.4 kB 2018-05-16 13.57
Kartbilaga Nennesmo.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-05-16 14.03
Föreskrifter för naturreservatet Gåeryds rasbranter i Värnamo kommun.pdf Pdf, 83.9 kB. 83.9 kB 2018-05-16 14.05
Naturreservatet Gåeryds rasbranter.pdf Pdf, 83.9 kB. 83.9 kB 2018-05-16 14.10
Upphäva vattenskyddsområde föreskrifter för Holsbybrunn vattentäkt i Vetlanda kommun .pdf Pdf, 112.8 kB. 112.8 kB 2018-05-16 14.11
Beslut om upphävande av strandskydd Lammåsa 2:2, 5:1 och 8:1 i Vetlanda kommun.pdf Pdf, 70.4 kB. 70.4 kB 2018-05-16 14.12

Här kan du se de författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2016.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Länsstyrelsen i Jönköpings läns bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Skåne läns beslut angående föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd (12FS 2017:22) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;06 FS 2020:1.pdf Pdf, 97.6 kB. 97.6 kB 2020-01-20 14.08
Länsstyrelsen i Jönköpings läns förteckning över gällande författningar beslutade av Länsstyrelsen till och med den 31 december 2019 06 FS 2020.2 .pdf Pdf, 286.3 kB. 286.3 kB 2020-01-24 14.16
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling gällande beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020 3.pdf Pdf, 380.4 kB. 380.4 kB 2020-03-02 10.20
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut om upphävande av strandskydd Sjöberg 1.8 Jönköpings kommun 06 FS 2020 4.pdf Pdf, 417.2 kB. 417.2 kB 2020-03-25 08.46
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut om upphävande av strandskydd Stockaryd 4.179 Jönköpings kommun 06 FS 2020 5.pdf Pdf, 572.1 kB. 572.1 kB 2020-03-25 08.48
Länsstyrelsen i Jönköpings län föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön, Jönköping, Jönköpings kommun 06 FS 2020.7.pdf Pdf, 834.7 kB. 834.7 kB 2020-04-16 13.39
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter om sammanställning över allmänna vägar med mera 06FS 2020.6.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2020-04-23 11.09
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.8.pdf Pdf, 535.5 kB. 535.5 kB 2020-05-04 08.17
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.9.pdf Pdf, 354.5 kB. 354.5 kB 2020-05-04 08.18
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.10.pdf Pdf, 366.6 kB. 366.6 kB 2020-05-04 08.32
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.11.pdf Pdf, 487.1 kB. 487.1 kB 2020-05-25 09.31
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrift om att föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i Munksjön, Jönköpings kommun ska utgå 06FS 2020.12.pdf Pdf, 93.8 kB. 93.8 kB 2020-06-11 14.11
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06FS 2020.13.pdf Pdf, 336 kB. 336 kB 2020-06-18 12.08
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter för vattenskyddsområde Båraryd och Slätteryd i Gislaveds kommun 06 FS 2020.14.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2020-06-18 12.11
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling ändring av gräns gällande vattenskyddsföreskrifter för Upplanda och Gettinge grundvattentäkt (06 FS 2010.2) Vetlanda kommun 06 FS 2020.15pdf.pdf Pdf, 987.4 kB. 987.4 kB 2020-06-18 12.16
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.16 .pdf Pdf, 389.3 kB. 389.3 kB 2020-07-27 11.37
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.17 .pdf Pdf, 365 kB. 365 kB 2020-07-27 11.37
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd 06 FS 2020.18.pdf Pdf, 382.3 kB. 382.3 kB 2020-07-27 11.38
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling jakttider för älgjakt och älgavgift i Jönköpings län jaktåret 2020-2021 06 FS 2020.19.pdf Pdf, 86.4 kB. 86.4 kB 2020-07-27 11.38
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd, Ödestugu- Perstorp 1.1 och 1.3, Jönköpings kommun 06 FS 2020.20.pdf Pdf, 403.7 kB. 403.7 kB 2020-09-30 12.07
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävande av strandskydd kramphult 1.5, 1.7, Åsenhöga prästgård 1.1, Ekhult 1.12 och 3.1, Gnosjö kommun 06 FS 2020.21.pdf Pdf, 407.3 kB. 407.3 kB 2020-09-30 12.11
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om upphävade av strandskydd 06 FS 2020.22.pdf Pdf, 84.9 kB. 84.9 kB 2020-10-19 09.07
Länsstyrelsen i Jönköpings läns författningssamling beslut om vattenskyddsområde Furusjö i Habo kommun 06 FS 2020.23.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2020-11-03 09.15
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter för vattenskyddsområde i Baskarp i Habo kommun 06 FS 2020.24.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2020-11-03 09.19
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter för vattenskyddsområde Brandstorp i Habo kommun 06 FS 2020.25.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2020-11-03 09.21
Länsstyrelsen i Jönköping läns föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av Covid-19 06 FS 2020.26.pdf Pdf, 88.7 kB. 88.7 kB 2020-11-03 11.30
Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19. 06 FS 2020.27.pdf Pdf, 114.1 kB. 114.1 kB 2020-11-23 15.37

Här kan du se de författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat om under 2015.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föreskrifter för naturminnet Eken i Knutagård, Jönköpings kommun.pdf Pdf, 110.4 kB. 110.4 kB 2018-05-16 15.42
Kartbilaga föreskrifter för naturminnet Eken i Knutagård, Jönköpings kommun.pdf Pdf, 12.8 MB. 12.8 MB 2018-05-16 15.43
Föreskrifter för naturminnet Tallen i Knutagård, Eksjö kommun.pdf Pdf, 111.1 kB. 111.1 kB 2018-05-16 15.45
Kartbilaga till föreskrifter till naturminnet Tallen i Knutagård, Eksjö kommun.pdf Pdf, 12.5 MB. 12.5 MB 2018-05-16 15.46
Upphävande för naturminnet Kulla 1:3, "Hackareviken" i Eksjö kommun.pdf Pdf, 114.5 kB. 114.5 kB 2018-05-16 15.47
Föreskrifter för naturreservatet Gisebobranten i Jönköpings kommun.pdf Pdf, 76.3 kB. 76.3 kB 2018-05-16 15.48
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Gisebobranten i Jönköpings kommun.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-05-16 15.49
Ändring av älgförvaltningsområde 8 i Jönköpings län.pdf Pdf, 117.1 kB. 117.1 kB 2018-05-16 15.50
Föreskrifter den 17 april 1990 (06 FS 1990:8) om sjötrafiken i Jönköpings län.pdf Pdf, 78.5 kB. 78.5 kB 2018-05-16 15.50
Sammanställning allmänna vägar inom Jönköpings län.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2018-05-16 15.51
Vattenskyddsområde med föreskrifter för Säby vattentäkt i Tranås kommun.pdf Pdf, 71.5 kB. 71.5 kB 2018-05-16 15.53
Föreskrifter för naturreservatet Västanå.pdf Pdf, 78.2 kB. 78.2 kB 2018-05-16 15.54
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Västanå.pdf Pdf, 604.7 kB. 604.7 kB 2018-05-16 15.55
Föreskrifter för naturreservatet Hökesån - Habo i Habo kommun.pdf Pdf, 85.1 kB. 85.1 kB 2018-05-16 15.56
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Hökesån - Habo i Habo kommun.pdf Pdf, 16.6 MB. 16.6 MB 2018-05-16 15.57
Tillstånd uppförande av byggnad visst avstånd från vägområde.pdf Pdf, 175.7 kB. 175.7 kB 2018-05-16 15.58
Kartbilaga till föreskrifter angående tillstånd för uppförande av byggnad .pdf Pdf, 842.4 kB. 842.4 kB 2018-05-16 15.59
Jakttider för älgjakt och älgavgift i Jönköpings län 2015-2016.pdf Pdf, 76.3 kB. 76.3 kB 2018-05-16 16.00
Upphävande av strandskydd, Värnamo kommun.pdf Pdf, 106.8 kB. 106.8 kB 2018-05-16 16.00
Kartbilaga till beslut om upphävande av strandskydd, Jönköpings kommun.pdf Pdf, 455.3 kB. 455.3 kB 2018-05-16 16.01
Upphävande av strandskydd, Jönköpings kommun.pdf Pdf, 106.1 kB. 106.1 kB 2018-05-16 16.02
Kartbilaga till beslut om upphävande av strandskydd, Jönköpings kommun.pdf Pdf, 988 kB. 988 kB 2018-05-16 16.02
Upphävande av strandskydd, Sävsjö kommun.pdf Pdf, 106.1 kB. 106.1 kB 2018-05-16 16.03
Kartbilaga till beslut om upphävande av strandskydd, Sävsjö kommun.pdf Pdf, 580 kB. 580 kB 2018-05-16 16.04
Föreskrifter för naturreservatet Högakull i Värnamo kommun.pdf Pdf, 128 kB. 128 kB 2018-05-16 16.04
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Högakull i Värnamo kommun.pdf Pdf, 243.4 kB. 243.4 kB 2018-05-16 16.05
Rättelse av gräns för naturreservatet Jordanstorp i Jönköpings kommun.pdf Pdf, 92.7 kB. 92.7 kB 2018-05-16 16.06
Kartbilaga till beslut om rättelse av gräns för naturreservatet Jordanstorp i Jönköpings kommun.pdf Pdf, 650.2 kB. 650.2 kB 2018-05-16 16.07
Föreskrifter för naturreservatet Hökesån -nedre i Habo kommun.pdf Pdf, 129.4 kB. 129.4 kB 2018-05-16 16.07
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Hökesån -nedre i Habo kommun.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2018-05-16 16.10
Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Jönköpings kommun.pdf Pdf, 114.4 kB. 114.4 kB 2018-05-16 16.11
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner.pdf Pdf, 115.4 kB. 115.4 kB 2018-05-16 16.12
Föreskrifter för naturreservatet Marieholmsskogen i Gnosjö kommun.pdf Pdf, 130 kB. 130 kB 2018-05-16 16.13
Kartbilaga till beslut om och föreskrifter för naturreservatet Marieholmsskogen i Gnosjö kommun.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2018-05-16 16.16

Här kan du se de författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län har beslutat om under 2014.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna vägar med mera inom Jönköping 6-0224.pdf Pdf, 180.3 kB. 180.3 kB 2018-06-29 15.13
Arbetsplan för väg inom Eksjö. 8-1114.pdf Pdf, 112.3 kB. 112.3 kB 2018-06-29 08.39
Arbetsplan för väg inom Jönköping 12-0610.pdf Pdf, 115.3 kB. 115.3 kB 2018-06-29 08.39
Arbetsplan för väg inom Nässjö och Aneby. 11-0610.pdf Pdf, 116.3 kB. 116.3 kB 2018-06-29 08.40
Arbetsplan för väg inom Tranås 4-0212.pdf Pdf, 113.5 kB. 113.5 kB 2018-06-29 08.40
Arbetsplan för väg inom Tranås 5-0214.pdf Pdf, 115.4 kB. 115.4 kB 2018-06-29 08.40
Berget i Jönköping karta. 3-02-03.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2018-06-29 08.40
Bergets naturreservat. 3-0203.pdf Pdf, 109 kB. 109 kB 2018-06-29 08.40
Brokullen gräns Gnosjö,Vaggeryd. Karta2-0203_.pdf Pdf, 708 kB. 708 kB 2018-06-29 08.41
Brokullen gräns i Gnosjö och Vaggeryd. 2-0203.pdf Pdf, 111.5 kB. 111.5 kB 2018-06-29 08.41
Draven i Gislaved och Värnamo, kartbilaga.1-0203_.pdf Pdf, 723.6 kB. 723.6 kB 2018-06-29 08.41
Författningar t om 31 dec 2013. 13-0610.pdf Pdf, 108.3 kB. 108.3 kB 2018-06-29 08.41
Gräns berget i Jönköping 3-0203.pdf Pdf, 109 kB. 109 kB 2018-06-29 08.41
Gräns Draven. 1-0203_Karta.pdf Pdf, 723.6 kB. 723.6 kB 2018-06-29 08.41
Naturreservatet Draven i Gislaved. 1-0203.pdf Pdf, 110.9 kB. 110.9 kB 2018-06-29 08.41
Naturreservatet Boerydsberget kartbilaga14-0617.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2018-06-29 08.42
Naturreservatet Hackareviken Eksjö 16-0617.pdf Pdf, 92.5 kB. 92.5 kB 2018-06-29 08.43
Naturreservatet Klevenbranten Jönköping. 15-0617.pdf Pdf, 76.6 kB. 76.6 kB 2018-06-29 08.43
Naturreservatet Klevenbranten karta. 15-0617.pdf Pdf, 999.7 kB. 999.7 kB 2018-06-29 08.43
Naturreservatet Vikskvarn i Nässjö. 9-0515.pdf Pdf, 78.7 kB. 78.7 kB 2018-06-29 08.43
Utvidgat strandskydd i Gislaved. 06_FS_2014_20.pdf Pdf, 87.4 MB. 87.4 MB 2018-06-29 08.44
Utvidgat strandskydd i Gnosjö 06_FS_2014_21.pdf Pdf, 24.7 MB. 24.7 MB 2018-06-29 08.45
Utvidgat strandskydd i Mullsjö 06_FS_2014_24.pdf Pdf, 91.7 MB. 91.7 MB 2018-06-29 08.49
Utvidgat strandskydd i Vetlanda 06_FS_2014_25.pdf Pdf, 11.2 MB. 11.2 MB 2018-06-29 08.50
Utvidgat strandskydd i Värnamo 06_FS_2014_26.pdf Pdf, 127.2 MB. 127.2 MB 2018-06-29 08.51
Vattenskyddsområde Vättern Jönköping, Habo 7-2014.pdf Pdf, 204.2 kB. 204.2 kB 2018-06-29 08.52
Älgjakt,älgavgift Jönköping 2014-2015. 17-0618.pdf Pdf, 113.2 kB. 113.2 kB 2018-06-29 08.52
Utvidgat strandskydd i Jönköping. 06FS201423.pdf Pdf, 6.4 MB. 6.4 MB 2018-06-29 13.10
Utvidgat strandskydd i Habo. 06FS201422.pdf Pdf, 6.5 MB. 6.5 MB 2018-06-29 13.22

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2013. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna vägar med mera. 6-0321.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2018-06-29 08.55
Angerdshestra prästskog i Jönköping. 06251.pdf Pdf, 83 kB. 83 kB 2018-06-29 08.55
Arbetsplan för väg inom Aneby. 15-0830.pdf Pdf, 112.5 kB. 112.5 kB 2018-06-29 08.55
Arbetsplan för väg inom Jönköpings14-0830.pdf Pdf, 111.9 kB. 111.9 kB 2018-06-29 08.55
Arbetsplan för väg inom Sävsjö. 4-0214.pdf Pdf, 72.3 kB. 72.3 kB 2018-06-29 08.55
Arbetsplan för väg inom Vetlanda. 06272.pdf Pdf, 52.1 kB. 52.1 kB 2018-06-29 08.55
Berget i Jönköping. 0108-1.pdf Pdf, 127.5 kB. 127.5 kB 2018-06-29 08.56
Förbud Hulebodammen Hulebo . 7-0429-1-karta.pdf Pdf, 288.4 kB. 288.4 kB 2018-06-29 08.56
Förbud område Hulebodammen och Hulebo 12-0628.pdf Pdf, 110.4 kB. 110.4 kB 2018-06-29 08.56
naturreservatet Angerdshestra prästskog. 06251.pdf Pdf, 4.6 MB. 4.6 MB 2018-06-29 08.56
naturreservatet Angerdshestra föreskrifter 06251.pdf Pdf, 83 kB. 83 kB 2018-06-29 08.57
naturreservatet Klevabergen 7-0429.pdf Pdf, 114.2 kB. 114.2 kB 2018-06-29 08.57
naturreservatet Klevabergen 7-0429-1-karta.pdf Pdf, 288.4 kB. 288.4 kB 2018-06-29 08.57
naturreservatet Krakhultabäcken 06252.pdf Pdf, 76.2 kB. 76.2 kB 2018-06-29 08.57
naturreservatet Krakhultabäcken 06252_karta.pdf Pdf, 229.9 kB. 229.9 kB 2018-06-29 08.57
naturreservatet Lilla Kungsbacken 0108-3.pdf Pdf, 108.8 kB. 108.8 kB 2018-06-29 08.57
naturreservatet Mässeberg i Vaggeryd 5-0321.pdf Pdf, 85 kB. 85 kB 2018-06-29 08.57
naturreservatet Mässeberg i Vaggeryd 5-0321-karta.pdf Pdf, 815.3 kB. 815.3 kB 2018-06-29 08.57
naturreservatet Svinhultsåsen i Gislaved. 0108-2.pdf Pdf, 108 kB. 108 kB 2018-06-29 08.57
naturreservatet Uvaberget Tenhult 20-1119.pdf Pdf, 85.4 kB. 85.4 kB 2018-06-29 08.57
Riskområde Hulebodammen Hulebo ,karta 12-0628.pdf Pdf, 269.5 kB. 269.5 kB 2018-06-29 08.58
upphävande av utvidgat strandskydd 13-0704.pdf Pdf, 123.8 kB. 123.8 kB 2018-06-29 08.58
upphävande av vattenskyddsområde. 16-0912.pdf Pdf, 106.7 kB. 106.7 kB 2018-06-29 08.58
upphävande av vattenskyddsområde. 18-0912.pdf Pdf, 106.9 kB. 106.9 kB 2018-06-29 08.58
upphävande av vattenskyddsområde.17-0912.pdf Pdf, 106.6 kB. 106.6 kB 2018-06-29 08.58
upphävande utvidgat strandskydd13-0704.pdf Pdf, 123.8 kB. 123.8 kB 2018-06-29 08.58
Uvaberget Tenhult i Jönköping, karta.20-1119.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2018-06-29 08.58
Uvaberget Tenhult i Jönköping. 20-1119.pdf Pdf, 85.4 kB. 85.4 kB 2018-06-29 08.58
ytvattentäkten Lindåsasjön i Vetlanda. 19-0912.pdf Pdf, 115.8 kB. 115.8 kB 2018-06-29 08.58
Älgjakt o älgavgift i Jönköping 2013-2014.06271.pdf Pdf, 75.1 kB. 75.1 kB 2018-06-29 15.19

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2012. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna ordningsföreskrifter Tranås 3-1220.pdf Pdf, 103.6 kB. 103.6 kB 2018-06-29 09.47
Allmänna vägar med mera Jönköping.8-0327.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2018-06-29 09.47
Allmänna vägnätet Vetlanda. 13-0417.pdf Pdf, 111.9 kB. 111.9 kB 2018-06-29 09.47
Arbetsplan för väg inom Värnamo. 20-0914.pdf Pdf, 111.1 kB. 111.1 kB 2018-06-29 09.47
Arbetsplan Vetlanda. 10-0228.pdf Pdf, 112 kB. 112 kB 2018-06-29 09.47
Arbetsplan väg Gislaved. 9-0206.pdf Pdf, 113.8 kB. 113.8 kB 2018-06-29 09.47
Bitillsynsman ersättare bitillsynsman. 15-0615.pdf Pdf, 108 kB. 108 kB 2018-06-29 09.47
Bosgårdsbranten i Jönköping. 6-0209.pdf Pdf, 109.5 kB. 109.5 kB 2018-06-29 09.47
Bosgårdsbranten Jönköping kartbilaga. 6-0209-bil.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2018-06-29 09.47
Förbud Drättinge Jönköping13-0315.pdf Pdf, 473 kB. 473 kB 2018-06-29 09.47
Ordningsföreskrifter för Tranås 4-1205.pdf Pdf, 140.9 kB. 140.9 kB 2018-06-29 09.48
Förbud Lillån. 18-0720.pdf Pdf, 108.6 kB. 108.6 kB 2018-06-29 09.48
Förändringar allmänna vägnätet Vaggeryd. 21-0918.pdf Pdf, 111.4 kB. 111.4 kB 2018-06-29 09.48
Jönköpings älgförvaltning kartbilaga. 5-0131.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2018-06-29 09.48
Jönköpings älgförvaltningsområden. 5-0131.pdf Pdf, 127.6 kB. 127.6 kB 2018-06-29 09.48
Kräftpestsmitta Samserydssjön, Gislaved. 19-0912.pdf Pdf, 109.2 kB. 109.2 kB 2018-06-29 09.48
Lokala ordningsföreskrifter för Tranås 4-1205.pdf Pdf, 140.9 kB. 140.9 kB 2018-06-29 09.48
Miljöriskområdet Kniphammaren Jönköping. 1-0110.pdf Pdf, 114 kB. 114 kB 2018-06-29 09.48
Miljöriskområdet Kniphammaren karta.1-0110-bilaga.pdf Pdf, 181.1 kB. 181.1 kB 2018-06-29 09.48
Målabråten i Jönköping 7-0209.pdf Pdf, 115.2 kB. 115.2 kB 2018-06-29 09.48
naturreservatet Bosgårdsbranten 6-0209.pdf Pdf, 109.5 kB. 109.5 kB 2018-06-29 09.48
naturreservatet Målabråten 7-0209.pdf Pdf, 115.2 kB. 115.2 kB 2018-06-29 09.48
Ordningsföreskrifter för Mullsjö. 17-0619.pdf Pdf, 231.2 kB. 231.2 kB 2018-06-29 09.48
Ordningsföreskrifter för Tranås 3-1220.pdf Pdf, 103.6 kB. 103.6 kB 2018-06-29 09.48
Älgjakt och älgavgift Jönköping 2012-2013. 16-0627.pdf Pdf, 111.3 kB. 111.3 kB 2018-06-29 09.48
Ordningsföreskrifter Habo. 14-0531.pdf Pdf, 158.6 kB. 158.6 kB 2018-06-29 09.48
Ordningsföreskrifter torghandel Mullsjö. 23-1026.pdf Pdf, 105.9 kB. 105.9 kB 2018-06-29 09.48
Riskområde Berget Jönköping. 24-1113.pdf Pdf, 110.2 kB. 110.2 kB 2018-06-29 09.48
Skyddsområde flodkräfta Samseryd, Gislaved. 22-0917.pdf Pdf, 122.8 kB. 122.8 kB 2018-06-29 09.48
Skyddsområde flodkräfta Jönköping 11-0423.pdf Pdf, 128.8 kB. 128.8 kB 2018-06-29 09.48
Torghandel regler Jönköping 2-1222.pdf Pdf, 127.5 kB. 127.5 kB 2018-06-29 09.48
Upphävande arbetsplan inom Tranås 12-0329.pdf Pdf, 111.5 kB. 111.5 kB 2018-06-29 09.48
Älgförvaltningsområden. 5-0131.pdf Pdf, 127.6 kB. 127.6 kB 2018-06-29 09.48

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2011. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna vägar inom Jönköping. 14-0316.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2018-06-29 15.27
Angerdshestra vattentäkt i Jönköping. 4-0302.pdf Pdf, 641.1 kB. 641.1 kB 2018-06-29 09.51
Arbetsplan för väg inom Jönköping. 12-0222.pdf Pdf, 109.4 kB. 109.4 kB 2018-06-29 09.51
Arbetsplan för väg inom Värnamo 2-0202.pdf Pdf, 107.3 kB. 107.3 kB 2018-06-29 09.51
Arbetsplan för väg Vetlanda kommun. 1-1214.pdf Pdf, 108.7 kB. 108.7 kB 2018-06-29 09.51
Arbetsplan väg Habo och Jönköping. 3-0203.pdf Pdf, 108.6 kB. 108.6 kB 2018-06-29 09.51
Arbetsplan väg Nässjö. 23-0816.pdf Pdf, 110 kB. 110 kB 2018-06-29 09.51
Arbetsplan Tranås. 24-0930.pdf Pdf, 109.8 kB. 109.8 kB 2018-06-29 09.51
Bottnaryds vattentäkt i Jönköping. 5-0302.pdf Pdf, 742.2 kB. 742.2 kB 2018-06-29 09.51
Flodkräfta i Jönköpings län. 16-0531.pdf Pdf, 107.7 kB. 107.7 kB 2018-06-29 09.51
Föreskrifter 7 kap. 17 § miljöbalken. 31-1219.pdf Pdf, 104.7 kB. 104.7 kB 2018-06-29 09.51
Föreskrifter enligt 7 kap. 17 § miljöbalken31-1219.pdf Pdf, 104.7 kB. 104.7 kB 2018-06-29 09.51
Ändring Jönköpings väghållningsområde 19-0527.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-06-29 09.51
Grundvattentäkt i Marieholm, Gnosjö. 15-0510.pdf Pdf, 149.5 kB. 149.5 kB 2018-06-29 09.51
Högemålsbranten i Jönköping. 26-1019.pdf Pdf, 115.3 kB. 115.3 kB 2018-06-29 09.51
Högemålsbranten i Jönköping. 26-1019bil.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2018-06-29 09.51
Högemålsbranten i Jönköping. 26-1019.pdf Pdf, 115.3 kB. 115.3 kB 2018-06-29 09.51
Jakttider och avskjutningsföreskrifter 21-0617.pdf Pdf, 117 kB. 117 kB 2018-06-29 09.51
Jönköpings älgförvaltningsområden. 20-0617.pdf Pdf, 111.2 kB. 111.2 kB 2018-06-29 09.51
Knipån nedre i Habo kartbilaga.25-1019.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2018-06-29 09.51
Knipån nedre i Habo. 25-1019.pdf Pdf, 111.7 kB. 111.7 kB 2018-06-29 09.51
Lekeryds vattentäkt i Jönköping. 6-0302.pdf Pdf, 784.9 kB. 784.9 kB 2018-06-29 09.51
naturreservat Solgens norra övärld28-1130.pdf Pdf, 110.3 kB. 110.3 kB 2018-06-29 09.51
naturreservatet Högemålsbranten 26-1019.pdf Pdf, 115.3 kB. 115.3 kB 2018-06-29 09.51
naturreservatet Högemålsbranten karta 26-1019.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2018-06-29 09.51
naturreservatet Knipån nedre i Habo 25-1019.pdf Pdf, 111.7 kB. 111.7 kB 2018-06-29 09.51
naturreservatet Knipån nedre i Habo karta25-1019.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2018-06-29 09.51
naturreservatet Röjeberget 29-1130.pdf Pdf, 110.2 kB. 110.2 kB 2018-06-29 09.51
naturreservatet Röjeberget i Jönköping. 29-1130.pdf Pdf, 110.2 kB. 110.2 kB 2018-06-29 09.51
naturreservatet Röjeberget karta29-1130.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2018-06-29 09.51
naturreservatet Solgens norra karta 28-1130.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2018-06-29 09.51
naturreservatet Stänkelstorp i Tranås 27-1019.pdf Pdf, 113.4 kB. 113.4 kB 2018-06-29 09.51
naturreservatet Stänkelstorp karta 27-1019.pdf Pdf, 7.7 MB. 7.7 MB 2018-06-29 09.51
ordningsföreskrifter för Jönköping. 30-1201.pdf Pdf, 144.1 kB. 144.1 kB 2018-06-29 09.51
ordningsföreskrifter Jönköping bilagor. 30-1201bil.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-06-29 09.51
Ryds vattentäkt i Jönköping. 8-0302.pdf Pdf, 676.6 kB. 676.6 kB 2018-06-29 09.51
Röjeberget i Jönköping kartbilaga. 29-1130bil.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2018-06-29 09.51
Sjöbergen i Jönköping. 17-0615.pdf Pdf, 110.8 kB. 110.8 kB 2018-06-29 09.51
Skyddsföreskrifter NorraUnnarydsvattentäkt.7-0302.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-06-29 09.51
Solgens norra övärld Eksjö kartbilaga. 28-1130bil.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2018-06-29 09.51
Solgens norra övärld i Eksjö. 28-1130.pdf Pdf, 110.3 kB. 110.3 kB 2018-06-29 09.51
Stänkelstorp i Tranås kommun, kartbilaga. 27-1019.pdf Pdf, 7.7 MB. 7.7 MB 2018-06-29 09.51
Stänkelstorp i Tranås. 27-1019.pdf Pdf, 113.4 kB. 113.4 kB 2018-06-29 09.51
Svarttorps vattentäkt i Jönköping. 9-0302.pdf Pdf, 289.5 kB. 289.5 kB 2018-06-29 09.51
Säbybranten i Jönköping. 18-0615.pdf Pdf, 108 kB. 108 kB 2018-06-29 09.51
Tillstånd i Drättinge Jönköping. 13-0315.pdf Pdf, 473 kB. 473 kB 2018-06-29 09.51
upphävande av strandskydd 22-0826.pdf Pdf, 106.5 kB. 106.5 kB 2018-06-29 09.51
upphävande av strandskydd. 22-0826.pdf Pdf, 106.5 kB. 106.5 kB 2018-06-29 09.51
älgförvaltningsområden20-0617.pdf Pdf, 111.2 kB. 111.2 kB 2018-06-29 09.51
älgjakt,älgavgift i Jönköping 20112012. 21-0617.pdf Pdf, 117 kB. 117 kB 2018-06-29 09.51
Ödestugu vattentäkt i Jönköping. 10-0302.pdf Pdf, 628.5 kB. 628.5 kB 2018-06-29 09.51
Örserums vattentäkt i Jönköping. 11-0302.pdf Pdf, 733.8 kB. 733.8 kB 2018-06-29 09.51

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2010. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna vägar Jönköping bilaga 8-0319.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2018-06-29 09.54
Allmänna vägarJönköping8-0319.pdf Pdf, 25 kB. 25 kB 2018-06-29 09.54
Allmänna vägnätet inom Gislaved. 81-1005.pdf Pdf, 22.9 kB. 22.9 kB 2018-06-29 09.54
Allmänna vägnätet inom Sävsjö. 92-1210.pdf Pdf, 22.6 kB. 22.6 kB 2018-06-29 09.54
Allmänna vägnätet inom Värnamo 77-0623.pdf Pdf, 22 kB. 22 kB 2018-06-29 09.54
Arbetsplan för väg inom Gislaveds kommun 33-0406.pdf Pdf, 23.8 kB. 23.8 kB 2018-06-29 09.54
Barkerydssjön i Nässjö 79-0920.pdf Pdf, 413.2 kB. 413.2 kB 2018-06-29 09.54
Beslut om åtgärder. 3-1218.pdf Pdf, 25.2 kB. 25.2 kB 2018-06-29 09.54
Eskilstorps ormgranar kartbilaga.37-0415.pdf Pdf, 932.5 kB. 932.5 kB 2018-06-29 09.54
Förteckning författningar bilaga. 10-0319.pdf Pdf, 49.8 kB. 49.8 kB 2018-06-29 09.54
Förteckning författningar t om 31 dec 2009.10-0319.pdf Pdf, 21.1 kB. 21.1 kB 2018-06-29 09.54
förändringar allmänna vägnätet Gislaved 81-1005.pdf Pdf, 22.9 kB. 22.9 kB 2018-06-29 09.54
förändringar allmänna vägnätet Sävsjö 92-1210.pdf Pdf, 22.6 kB. 22.6 kB 2018-06-29 09.54
förändringar allmänna vägnätet Värnamo 91-1210.pdf Pdf, 23.2 kB. 23.2 kB 2018-06-29 09.54
förändringar allmänna vägnätet Värnamo77-0623.pdf Pdf, 22 kB. 22 kB 2018-06-29 09.54
förändringar i det allmänna vägnätet Habo 85-1124.pdf Pdf, 22.9 kB. 22.9 kB 2018-06-29 09.54
Grundvattentäkt i Scoutvik, Tranås 86-1203.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2018-06-29 09.54
Hastighetsbegränsning väg 993 i Stamseryd. 82-1116.pdf Pdf, 24.1 kB. 24.1 kB 2018-06-29 09.54
Hatten i Sävsjö och Vaggeryd. 84-1117.pdf Pdf, 399.4 kB. 399.4 kB 2018-06-29 09.54
Hundar som jagar rådjur och dovhjort1-0108.pdf Pdf, 24 kB. 24 kB 2018-06-29 09.54
Hälsa och miljön i Sävsjö 78-0719.pdf Pdf, 44.6 kB. 44.6 kB 2018-06-29 09.54
Högarps by i Vetlanda kartbilaga 11-0319.pdf Pdf, 979.1 kB. 979.1 kB 2018-06-29 09.54
Högarps by i Vetlanda. 11-0319.pdf Pdf, 32.9 kB. 32.9 kB 2018-06-29 09.54
Klosjön i Gnosjö kommun. 83-1117.pdf Pdf, 412.1 kB. 412.1 kB 2018-06-29 09.54
Kulturreservatet Högarps by 11-0319.pdf Pdf, 32.9 kB. 32.9 kB 2018-06-29 09.54
Kulturreservatet Högarps By karta 11-0319.pdf Pdf, 979.1 kB. 979.1 kB 2018-06-29 09.54
Kvalitetskrav för vattenförekomster 4-1215.pdf Pdf, 27.7 kB. 27.7 kB 2018-06-29 09.54
Naturreservatet Eskilstorps ormgranar37-0415.pdf Pdf, 97.7 kB. 97.7 kB 2018-06-29 09.54
Naturreservatet Rocksjön. 93-0826.pdf Pdf, 57.6 kB. 57.6 kB 2018-06-29 09.54
NaturreservatetFegenGislaved7-0310.pdf Pdf, 30.1 kB. 30.1 kB 2018-06-29 09.54
Näshults grundvattentäkt i Vetlanda. 87-0308.pdf Pdf, 519.1 kB. 519.1 kB 2018-06-29 09.54
Penningtvätt och finansiering av terrorism3-1218.pdf Pdf, 25.2 kB. 25.2 kB 2018-06-29 09.54
Solgens södra övärld i Eksjö 88-1213.pdf Pdf, 339.3 kB. 339.3 kB 2018-06-29 09.54
Södrabo bokskog i Värnamo kartbilaga.38-0415.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2018-06-29 09.54
Södrabo bokskog i Värnamo.38-0415.pdf Pdf, 114.4 kB. 114.4 kB 2018-06-29 09.54
Tjurhults mosse i Vaggeryd kartbilaga. 39-0415.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2018-06-29 09.54
Tjurhults mosse i Vaggeryd. 39-0415.pdf Pdf, 119.1 kB. 119.1 kB 2018-06-29 09.54
Regler torghandel Vaggeryd. 80-0920.pdf Pdf, 24.4 kB. 24.4 kB 2018-06-29 09.54
Regler torghandel Vaggeryd. karta. 6-0222.pdf Pdf, 66.7 kB. 66.7 kB 2018-06-29 09.54
Trafikföreskrifter Kulltorp, Gnosjö. 89-1124.pdf Pdf, 24.9 kB. 24.9 kB 2018-06-29 09.54
Upplanda och Gettinge grundvattentäkt 2-1201.pdf Pdf, 163 kB. 163 kB 2018-06-29 09.54
Visingsborgs slottsruin, Jönköping. 67-0618.pdf Pdf, 26.2 kB. 26.2 kB 2018-06-29 09.54
Visingsborgs slottsruin.Kartbilaga. 67-0618.pdf Pdf, 196.4 kB. 196.4 kB 2018-06-29 09.54
Vägnätet Habo kommun. 85-1124.pdf Pdf, 22.9 kB. 22.9 kB 2018-06-29 09.54
Vägnätet Värnamo. 91-1210.pdf Pdf, 23.2 kB. 23.2 kB 2018-06-29 09.54
Ytvattentäkten Lindåsasjön i Vetlanda 90-1201.pdf Pdf, 28.2 kB. 28.2 kB 2018-06-29 09.54
Älgjakt och älgavgift Jönköping 2009-2010.66-0601.pdf Pdf, 30.3 kB. 30.3 kB 2018-06-29 09.54

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2009. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna vägar Jönköping bilaga 06FS20095bil.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2018-06-29 09.55
Allmänna vägar Jönköping. 06FS20095.pdf Pdf, 25.1 kB. 25.1 kB 2018-06-29 15.34
Björköby grundvattentäkt i Vetlanda 42-0505.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-06-29 09.55
Brunnstorp i Värnamo31-0420.pdf Pdf, 32.3 kB. 32.3 kB 2018-06-29 09.55
Brunnstorp i VärnamoKartbilaga31-0420bil.pdf Pdf, 464.5 kB. 464.5 kB 2018-06-29 09.55
Bäckaby grundvattentäktVetlanda84-0901.pdf Pdf, 750.6 kB. 750.6 kB 2018-06-29 09.55
BäckabygrundvattentäktVetlanda84-0901.pdf Pdf, 750.6 kB. 750.6 kB 2018-06-29 09.55
Hälsa och miljön i Gislaved. 208-0224.pdf Pdf, 33.7 kB. 33.7 kB 2018-06-29 09.55
Kvalitetskrav vattenförekomster. 209-1230.pdf Pdf, 30.8 kB. 30.8 kB 2018-06-29 09.55
Kvillsfors grundvattentäktVetlanda207-1103.pdf Pdf, 298.2 kB. 298.2 kB 2018-06-29 09.55
Körning vattenskoter i Vättern 35-0515.pdf Pdf, 25.2 kB. 25.2 kB 2018-06-29 09.55
Körning vattenskoter. Kartbilaga35-0515bil.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2018-06-29 09.55
naturreservatet Brunnstorp i Värnamo 31-0420.pdf Pdf, 32.3 kB. 32.3 kB 2018-06-29 09.55
naturreservatet Brunnstorp i Värnamo karta31-0420.pdf Pdf, 464.5 kB. 464.5 kB 2018-06-29 09.55
naturreservatet Slottsberget i Jönköping 30-0420.pdf Pdf, 28.4 kB. 28.4 kB 2018-06-29 09.55
naturreservatet Slottsberget karta 30-0420.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2018-06-29 09.55
naturreservatet Stuverydsbäcken i Eksjö29-0420.pdf Pdf, 29.5 kB. 29.5 kB 2018-06-29 09.55
naturreservatet Stuverydsbäcken karta 29-0420 bil.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2018-06-29 09.55
naturreservatet Vretaholms eklandskap 38-0515.pdf Pdf, 29 kB. 29 kB 2018-06-29 09.55
naturreservatet Vretaholms eklandskap kar38-0515.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2018-06-29 09.55
Nye grundvattentäkt i Vetlanda 83-0901.pdf Pdf, 331 kB. 331 kB 2018-06-29 09.55
Ramkvilla grundvattentäkt i Vetlanda 23-0303.pdf Pdf, 524.9 kB. 524.9 kB 2018-06-29 09.55
SkyddsföreskrifterKorsbergavattenVetlanda22-0303.pdf Pdf, 530.6 kB. 530.6 kB 2018-06-29 09.55
Slottsberget Jönköping Kartbilaga 30-0420bil.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2018-06-29 09.55
Stuverydsbäcken i Eksjö Kartbilaga 29-0420bil.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2018-06-29 09.55
Vretaholms eklandskap, Jönköping 38-0515.pdf Pdf, 29 kB. 29 kB 2018-06-29 09.55
Vretaholms eklandskap, Kartbilaga 38-0515bil.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2018-06-29 09.55
Vägverkets beslut om förändringar59-0622.pdf Pdf, 22 kB. 22 kB 2018-06-29 09.55
Vägverkets beslut vägnätet Värnamo58-0622.pdf Pdf, 21.9 kB. 21.9 kB 2018-06-29 09.55
Förändring allmänna vägnätet. 25-0408.pdf Pdf, 21.6 kB. 21.6 kB 2018-06-29 09.55
Ytvattentäkten Lindåsasjön Vetlanda. 206-1103.pdf Pdf, 956.5 kB. 956.5 kB 2018-06-29 09.55
Älgjakt och älgavgift i Jönköping år 2009-2010. 60-0625.pdf Pdf, 30.8 kB. 30.8 kB 2018-06-29 09.55

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2008. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Björkenäs i Aneby 34-0423.pdf Pdf, 37.1 kB. 37.1 kB 2018-06-29 09.57
Brunnsekärret i Sävsjö17-0201.pdf Pdf, 21.6 kB. 21.6 kB 2018-06-29 09.57
Ettö i Gislaveds och Gnosjö84-0915.pdf Pdf, 14.4 kB. 14.4 kB 2018-06-29 09.57
Ingaryd, Jönköping,kartbilaga102-1204.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2018-06-29 09.57
Kartbilaga för Björkenäs i Aneby 34.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2018-06-29 09.57
Kartbilaga till Rosenlunds bankar 29-033.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2018-06-29 09.57
Kattehålet, Sävsjö19-0201.pdf Pdf, 22.1 kB. 22.1 kB 2018-06-29 09.57
Moens naturskog i Värnamo 06FS2008105.pdf Pdf, 29.4 kB. 29.4 kB 2018-06-29 09.57
Moens Naturskog Värnamo105-1204.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Björkenäs i Aneby 34-0423.pdf Pdf, 37.1 kB. 37.1 kB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Brunnsekärret i Sävsjö 17-0201.pdf Pdf, 21.6 kB. 21.6 kB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Girabäcken Jönköping48-0623.pdf Pdf, 18.7 kB. 18.7 kB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Girabäcken karta 48-0623.pdf Pdf, 997.9 kB. 997.9 kB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Hässleby-Silverån i Eksjö 28-0331.pdf Pdf, 36.4 kB. 36.4 kB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Hässleby-Silverån karta 28-0331.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Ingaryd i Jönköping06FS2008102.pdf Pdf, 32.5 kB. 32.5 kB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Ingaryd karta 102-1204.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Kattehålet 19-0201.pdf Pdf, 22.1 kB. 22.1 kB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Nävelsjön i Vetlanda 83-0915.pdf Pdf, 9.8 kB. 9.8 kB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Stora Grönlid 06FS2008103.pdf Pdf, 32.1 kB. 32.1 kB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Stora Grönlid karta 103-1204.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Stora Grönlid, Värnamo06FS2008103.pdf Pdf, 32.1 kB. 32.1 kB 2018-06-29 09.57
naturreservatet Stora Nynäs i Aneby 06FS2008104.pdf Pdf, 43.6 kB. 43.6 kB 2018-06-29 09.57
Nävelsjön Vetlanda83-0915.pdf Pdf, 9.8 kB. 9.8 kB 2018-06-29 09.57
Rosenlunds bankar i Jönköping29-0331.pdf Pdf, 38.4 kB. 38.4 kB 2018-06-29 09.57
Sammanställning över allmänna vägar Jönköping.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2018-06-29 09.57
Sjötrafiken i Jönköping. 62-0704.pdf Pdf, 20.5 kB. 20.5 kB 2018-06-29 15.38
Sjötrafiken i Jönköpings län. 21-0305.pdf Pdf, 20.6 kB. 20.6 kB 2018-06-29 09.57
Stora Grönlid Värnamo kartbilaga.103-1204bil.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2018-06-29 09.57
Stora Nynäs i Aneby kommun, kartbilaga 104-1204bil.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-06-29 09.57
Upphävande av vattenskydd 92-1010.pdf Pdf, 9.4 kB. 9.4 kB 2018-06-29 09.57
Upphävande av vattenskydd93-1010.pdf Pdf, 9.4 kB. 9.4 kB 2018-06-29 09.57
Älgjakt o älgavgift Jönköping 2008-2009. 47-0618.pdf Pdf, 22.6 kB. 22.6 kB 2018-06-29 09.57
Förändring 17 april 1990 i sjötrafiken Jönköping. 62-0704.pdf Pdf, 20.5 kB. 20.5 kB 2018-06-29 09.57
Sjötrafiken i Jönköping 21-0305.pdf Pdf, 20.6 kB. 20.6 kB 2018-06-29 09.57

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2007. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna vägar med mera inom Jönköping 06FS200719.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2018-06-29 09.58
Brokullen i Gnosjö och Vaggeryd 8-0118.pdf Pdf, 21.1 kB. 21.1 kB 2018-06-29 09.58
Drags udde i Vetlanda 63-0605.pdf Pdf, 21.1 kB. 21.1 kB 2018-06-29 09.58
Gagnån i Habo 06FS200728.pdf Pdf, 20.4 kB. 20.4 kB 2018-06-29 09.58
Illern, delområde Källås Tranås 06FS200730.pdf Pdf, 32.6 kB. 32.6 kB 2018-06-29 09.58
Kroppsjön i Värnamo 6-0118.pdf Pdf, 20.5 kB. 20.5 kB 2018-06-29 09.58
Lyngemadssjön i Vaggeryd och Jönköping4-0118.pdf Pdf, 29.9 kB. 29.9 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Bodaberg 102-1008.pdf Pdf, 21 kB. 21 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Bodaberg i Värnamo 102-1008.pdf Pdf, 21 kB. 21 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Brokullen 8-0118.pdf Pdf, 21.1 kB. 21.1 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Drags udde 63-0605.pdf Pdf, 21.1 kB. 21.1 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Gagnån 06FS200728.pdf Pdf, 20.4 kB. 20.4 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Illern 06FS200730.pdf Pdf, 32.6 kB. 32.6 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Kroppsjön 6-0118.pdf Pdf, 20.5 kB. 20.5 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Norrsånna lövskog 67-0605.pdf Pdf, 20.9 kB. 20.9 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Rönnbergen i Sävsjö 59-0605.pdf Pdf, 21 kB. 21 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Strömsholmsskogen 16-0212.pdf Pdf, 20.8 kB. 20.8 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Uppebo 65-0605.pdf Pdf, 21.5 kB. 21.5 kB 2018-06-29 09.58
naturreservatet Västermarken i Sävsjö 61-0605.pdf Pdf, 21 kB. 21 kB 2018-06-29 09.58
Norrsånna lövskog i Eksjö 67-0605.pdf Pdf, 20.9 kB. 20.9 kB 2018-06-29 09.58
Skydd för grundvattentäkt i Vaggeryd. 06FS200723.pdf Pdf, 31.7 kB. 31.7 kB 2018-06-29 09.58
Skydd vattentäkt Skillingaryd Vaggeryd. 06FS200724.pdf Pdf, 33.5 kB. 33.5 kB 2018-06-29 09.58
Strömsholmsskogen i Jönköping 16-0212.pdf Pdf, 20.8 kB. 20.8 kB 2018-06-29 09.58
Uppebo i Gnosjö 65-0605.pdf Pdf, 21.5 kB. 21.5 kB 2018-06-29 09.58
Älg och älgavgift Jönköping 2007-2008. 73-0620.pdf Pdf, 21.6 kB. 21.6 kB 2018-06-29 09.58

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2006. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bockaström i Vetlanda 75-0621.pdf Pdf, 20.9 kB. 20.9 kB 2018-06-29 10.01
Bäckafall i Nässjö51-0524.pdf Pdf, 20.4 kB. 20.4 kB 2018-06-29 10.01
Färjansö i Värnamo 53-0524.pdf Pdf, 21 kB. 21 kB 2018-06-29 10.01
Förbud riskområde Spiggen Värnamo 101-1106.pdf Pdf, 19.2 kB. 19.2 kB 2018-06-29 10.01
Helvetets håla i Vetlanda 71-0621.pdf Pdf, 20.6 kB. 20.6 kB 2018-06-29 10.01
Holavedens urskog i Tranås 55-0524.pdf Pdf, 19.7 kB. 19.7 kB 2018-06-29 10.01
Höghult i Vetlanda 77-0621.pdf Pdf, 21.4 kB. 21.4 kB 2018-06-29 10.01
körning med vattenskoter44-0517.pdf Pdf, 19.3 kB. 19.3 kB 2018-06-29 10.01
Långelaggen i Gnosjö 107-1116.pdf Pdf, 20.6 kB. 20.6 kB 2018-06-29 10.01
Naturreservatet Råbyskogen i Jönköpings3-0111.pdf Pdf, 29.9 kB. 29.9 kB 2018-06-29 10.01
Oxhagsberget i Vetlanda 73-0621.pdf Pdf, 20.6 kB. 20.6 kB 2018-06-29 10.01
Riskområde för fastigheten Spiggen Värnamo101-1106.pdf Pdf, 19.2 kB. 19.2 kB 2018-06-29 10.01
Vattentäkt i Spexhultasjön Nässjö. 98-0914.pdf Pdf, 19.3 kB. 19.3 kB 2018-06-29 15.43
Stolpaberg i Vetlanda24-0317.pdf Pdf, 20.5 kB. 20.5 kB 2018-06-29 10.01
Stora och Lilla fly i Vetlanda22-0317.pdf Pdf, 20.7 kB. 20.7 kB 2018-06-29 10.01
Svarta hål i Vetlanda 105-1116.pdf Pdf, 20.7 kB. 20.7 kB 2018-06-29 10.01
Upphävande vattenskyddsområde i Vaggeryd. 06_FS_2006_58.pdf Pdf, 90.3 kB. 90.3 kB 2018-06-29 10.01
Älg samt älgavgift i Jönköping 2006-2007. 62-0614.pdf Pdf, 21.1 kB. 21.1 kB 2018-06-29 10.01

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2005. 

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2004. 

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2003.

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2002.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Naturminne Grimberg i Eksjö. 06FS2002250.pdf Pdf, 17.1 kB. 17.1 kB 2018-06-29 12.46
Naturreservat Huskvarnabergen. 06FS2002251.pdf Pdf, 15.8 kB. 15.8 kB 2018-06-29 12.46
Grundvattentillgång i Bäckshult,Gnosjö. 06FS200273.pdf Pdf, 21 kB. 21 kB 2018-06-29 12.46
Regler om strandskydd. 06FS2002258.pdf Pdf, 13.5 kB. 13.5 kB 2018-06-29 12.46

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2001.

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 2000.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fegen i Gislaveds kommun. 06FS2000361.pdf Pdf, 92.9 kB. 92.9 kB 2018-06-29 12.43
Grundvattentillgång Ryd. 06FS2000267.pdf Pdf, 274.6 kB. 274.6 kB 2018-06-29 12.43
Jakttider skjutningsföreskrifter älg. 06FS2000262.pdf Pdf, 243.9 kB. 243.9 kB 2018-06-29 12.43
Marieholmsskogen i Gnosjö och Vaggeryd. 06FS2000550.pdf Pdf, 15.7 kB. 15.7 kB 2018-06-29 12.43
naturreservat Vintermossen. 06FS2000209.pdf Pdf, 246 kB. 246 kB 2018-06-29 12.43
naturreservatet Färgsjömon med mera 06FS2000337.pdf Pdf, 138.7 kB. 138.7 kB 2018-06-29 12.43
naturreservatet Gagnån. 06FS2000153.pdf Pdf, 92.5 kB. 92.5 kB 2018-06-29 12.43
naturreservatet Marieholmsskogen 06FS2000550.pdf Pdf, 15.7 kB. 15.7 kB 2018-06-29 12.43
naturreservatet Rusarebo06FS2000336.pdf Pdf, 92.7 kB. 92.7 kB 2018-06-29 12.43
naturreservatet Solgens centrala övärld. 06FS2000195.pdf Pdf, 246.2 kB. 246.2 kB 2018-06-29 12.43
naturreservatet Årån med mera 06FS2000401.pdf Pdf, 273.9 kB. 273.9 kB 2018-06-29 12.43
Grundvattentillgång i Bottnaryd. 06FS2000266.pdf Pdf, 273.4 kB. 273.4 kB 2018-06-29 12.43
Undantag för strandskydd. 06FS2000360.pdf Pdf, 90.1 kB. 90.1 kB 2018-06-29 12.43
Åsens by i Aneby06FS2000114.pdf Pdf, 89.8 kB. 89.8 kB 2018-06-29 12.43
Älg och älgavgift jaktåret 2000-01. 06FS2000262.pdf Pdf, 243.9 kB. 243.9 kB 2018-06-29 12.43
Älg samt älgavgift jaktåret 2001-02. 06FS2001192.pdf Pdf, 27.7 kB. 27.7 kB 2018-06-29 12.43

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1999.

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1998.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
naturreservatet Dumme mosse. 06FS199815.pdf Pdf, 86.7 kB. 86.7 kB 2018-06-29 12.41
förbud Smedstorp. 06FS19983.pdf Pdf, 55 kB. 55 kB 2018-06-29 12.41
naturreservatet Girabäcken 06FS199817.pdf Pdf, 84.6 kB. 84.6 kB 2018-06-29 12.41
ytvattentäkt sjön Allgunnen inom Sävsjö06FS19984.pdf Pdf, 99.8 kB. 99.8 kB 2018-06-29 12.41
sjötrafiken i Jönköping. 06FS199811.pdf Pdf, 60.4 kB. 60.4 kB 2018-06-29 12.41

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1997.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Haboskogen i Habo16FS199763.pdf Pdf, 50.8 kB. 50.8 kB 2018-06-29 12.40
naturreservatet Källenäs. 06FS19972.pdf Pdf, 62.4 kB. 62.4 kB 2018-06-29 12.40
naturreservatet Lilla Kungsbacken. 06FS19971.pdf Pdf, 115 kB. 115 kB 2018-06-29 12.40
skydd för fiskgjuse i Rasjön Vaggeryd. 06FS199712.pdf Pdf, 60.7 kB. 60.7 kB 2018-06-29 12.40
Uvabergets naturskog och Ramlaklint. 06FS199721.pdf Pdf, 60.5 kB. 60.5 kB 2018-06-29 12.40

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1996.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Habomossens Domänreservat i Habo 16FS199689.pdf Pdf, 73.6 kB. 73.6 kB 2018-06-29 12.39
naturreservatet Habomossen. 16FS199689.pdf Pdf, 73.6 kB. 73.6 kB 2018-06-29 12.39
grundvattentillgång Horda Värnamo. 06FS199616.pdf Pdf, 99.8 kB. 99.8 kB 2018-06-29 12.39
fastighet Havenshult i Mullsjö. 16FS199670.pdf Pdf, 12.7 kB. 12.7 kB 2018-06-29 12.39

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1995.

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1994.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föreskrifter skydd. 06FS199422.pdf Pdf, 98.5 kB. 98.5 kB 2018-06-29 12.38
Grundvattentillgång i Gnosjö. 06FS199426.pdf Pdf, 120 kB. 120 kB 2018-06-29 12.38
Sjötrafiken i Jönköping. 06FS199416.pdf Pdf, 60.5 kB. 60.5 kB 2018-06-29 12.38

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1993.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
naturreservatet Draven i Värnamo Gislaved. 06fs199318.pdf Pdf, 84.1 kB. 84.1 kB 2018-06-29 12.37
Grundvattentillgång Smålands stenar i Gislaved. 06FS199316.pdf Pdf, 111.6 kB. 111.6 kB 2018-06-29 12.37
Skyddsområde vattentäkt Sandhem i Mullsjö.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2018-06-29 12.37
Ytvattentäkt Vallsjön i Sävsjö och Nässjö. 06FS19933.pdf Pdf, 110.6 kB. 110.6 kB 2018-06-29 12.37

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1992.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Upphävande fridlysning av Jönköpings orkidéer. 06FS199218.pdf Pdf, 57.2 kB. 57.2 kB 2018-06-29 12.36

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1990.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
bildandeUvabergetsnaturskogRamlaklint06FS199022.pdf Pdf, 64.1 kB. 64.1 kB 2018-06-29 12.34
sjötrafik inom Skaraborgs län16FS199024.pdf Pdf, 197 kB. 197 kB 2018-06-29 12.34
ändring sjötrafiken i Jönköping 06FS199019.pdf Pdf, 23.9 kB. 23.9 kB 2018-06-29 12.34
ändring sjötrafiken Jönköping 06FS199016.pdf Pdf, 20.8 kB. 20.8 kB 2018-06-29 12.34
ändring sjötrafiken Jönköping län 06FS19908.pdf Pdf, 68.9 kB. 68.9 kB 2018-06-29 12.34

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1989.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hastighetsbfartyg Stråken Mullsjö Habo Jönköping 06FS198918.pdf Pdf, 60.4 kB. 60.4 kB 2018-06-29 12.33
motorbåtsförbudGårdMartinsgölMellanSörsj06FS19899.pdf Pdf, 60.3 kB. 60.3 kB 2018-06-29 12.33
motorbåtsförbudKlerebodammenHabo06FS198926.pdf Pdf, 60.2 kB. 60.2 kB 2018-06-29 12.33
motorbåtsförbudKyrkesjönGislaved06FS198928.pdf Pdf, 60.2 kB. 60.2 kB 2018-06-29 12.33

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1988.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
skyddgrundvattentillgångFredriksdalNässjö06FS19883.pdf Pdf, 64 kB. 64 kB 2018-06-29 12.33
skyddgrundvattentillgångMalmbäckNässjö06FS19884.pdf Pdf, 64 kB. 64 kB 2018-06-29 12.33
skyddgrundvattentillgångNorraUnnarydjkpg06FS19888.pdf Pdf, 325.7 kB. 325.7 kB 2018-06-29 12.33
ÄndringskyddvattenNorraUnnarydstätort06FS198824.pdf Pdf, 164.1 kB. 164.1 kB 2018-06-29 12.33

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1987-1980.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
naturreservatet Taberg. 06FS19874.pdf Pdf, 83.5 kB. 83.5 kB 2018-06-29 10.24
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fridlysning av växter. 06FS19866.pdf Pdf, 64 kB. 64 kB 2018-06-29 10.25
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Baremosse Mullsjö Tidaholm. 16FS19853.pdf Pdf, 8 kB. 8 kB 2018-06-29 10.35
naturreservat Huskvarnabergen 06FS19855.pdf Pdf, 58 kB. 58 kB 2018-06-29 10.35
naturreservatet Domneån 06FS198539.pdf Pdf, 61.3 kB. 61.3 kB 2018-06-29 10.35
naturreservatet Vista kulle 06FS19856.pdf Pdf, 58 kB. 58 kB 2018-06-29 10.35
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
naturreservatet Illern Tranås. 06FS198426.pdf Pdf, 57.4 kB. 57.4 kB 2018-06-29 10.25
naturreservatet Komosse i Jönköping. 06FS198425.pdf Pdf, 59 kB. 59 kB 2018-06-29 10.25
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
grundvattentillgång Forsheda 06FS19834.pdf Pdf, 59.7 kB. 59.7 kB 2018-06-29 10.37
grundvattentillgång Kärda 06FS19833.pdf Pdf, 61.6 kB. 61.6 kB 2018-06-29 10.37
naturreservatet Västanå 06FS198313.pdf Pdf, 72.3 kB. 72.3 kB 2018-06-29 10.37
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
naturreservatet Fegen i Gislaved. 06FS19826.pdf Pdf, 55.6 kB. 55.6 kB 2018-06-29 10.38
naturreservatet Västanå. 06FS19827.pdf Pdf, 73.9 kB. 73.9 kB 2018-06-29 10.38
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
naturreservatet Vista kulle 06FS198115.pdf Pdf, 73.8 kB. 73.8 kB 2018-06-29 10.39
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avvikelser från strandskyddet 06FS19806.pdf Pdf, 58 kB. 58 kB 2018-06-29 10.40
Fegen i Gislaved 06FS198017.pdf Pdf, 56.2 kB. 56.2 kB 2018-06-29 10.42
grundvattentillgång, Dannäs 06FS198019.pdf Pdf, 23.9 kB. 23.9 kB 2018-06-29 10.42
grundvattentillgång, Lanna 06FS198020.pdf Pdf, 24 kB. 24 kB 2018-06-29 10.42
Stora Kärr bokskog 16FS198068.pdf Pdf, 5.6 kB. 5.6 kB 2018-06-29 10.42

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1976-1979.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
naturreservatet Ettö i Gislaved 06FS19806.pdf Pdf, 58 kB. 58 kB 2018-06-29 11.03
naturreservatet Värö i Gislaved 06FS197912.pdf Pdf, 58.2 kB. 58.2 kB 2018-06-29 11.03
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förbud Försjön i Eksjö 06FS197845.pdf Pdf, 53 kB. 53 kB 2018-06-29 11.02
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
grundvattentillgång i Eksjö 06AK197617b.pdf Pdf, 398.1 kB. 398.1 kB 2018-06-29 10.55
grundvattentillgång i Sävsjö 06AK197697b.pdf Pdf, 558 kB. 558 kB 2018-06-29 10.55

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1974.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
grundvattentillgång i Aneby 06AK1974104b.pdf Pdf, 480.8 kB. 480.8 kB 2018-06-29 11.23
grundvattentillgång i Broaryd, Gislaved06AK197413b.pdf Pdf, 471.3 kB. 471.3 kB 2018-06-29 11.23
grundvattentillgång i Frinnaryds tätort06AK197478b.pdf Pdf, 489.1 kB. 489.1 kB 2018-06-29 11.23
grundvattentillgång i Nissafors 06AK1974105b.pdf Pdf, 530.1 kB. 530.1 kB 2018-06-29 11.23
grundvattentillgång i Smålands Burseryd06AK197415b.pdf Pdf, 470.9 kB. 470.9 kB 2018-06-29 11.23
grundvattentillgång i Åsenhöga 06AK1974106b.pdf Pdf, 530.3 kB. 530.3 kB 2018-06-29 11.23

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1973.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundvatten i Reftele kommun.pdf Pdf, 424 kB. 424 kB 2018-06-29 11.22
grundvattentillgång Vetlanda. 06AK197390b.pdf Pdf, 424.9 kB. 424.9 kB 2018-06-29 11.22
skyddsområde föreskrifter Vetlanda 06AK197389b.pdf Pdf, 562.4 kB. 562.4 kB 2018-06-29 11.22
Skyddsområde Kvistbäck.pdf Pdf, 843.4 kB. 843.4 kB 2018-06-29 11.22
Stora Kärrs bokskog. 16AK1973120A.pdf Pdf, 6.8 kB. 6.8 kB 2018-06-29 11.22

Här hittar du författningar som Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om under 1953-1971.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fridlysning Dykärr 16AK195348A.pdf Pdf, 5.9 kB. 5.9 kB 2018-06-29 11.15
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fridlysning av enar 16AK195924A.pdf Pdf, 4.5 kB. 4.5 kB 2018-06-29 11.15
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
grundvattentäkten i Ljussveka II G19_1_68.pdf Pdf, 952.9 kB. 952.9 kB 2018-06-29 11.16
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fågelskyddsområde Domneån 16AK197059A.pdf Pdf, 4.8 kB. 4.8 kB 2018-06-29 11.18
grundvattentillgång Gislaved 46.pdf Pdf, 719.7 kB. 719.7 kB 2018-06-29 11.18
landskapsbilden Dummemosse 16AK1970189A.pdf Pdf, 5 kB. 5 kB 2018-06-29 11.18
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundvattentillgång, Habo 16AK197196b.pdf Pdf, 828.3 kB. 828.3 kB 2018-06-29 11.19

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping