Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Se filmerna: Krig, brottslighet och hot mot demokratin på agendan under politikerveckan

Två män och en kvinna står på en scen och pratar.

Micael Bydén, överbefälhavare för Försvarsmakten, Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län och Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) diskuterade ledarskap i kris och krig. Bydén ersätts inom kort av Michael Claesson från Bankeryd. Landshövdingen i Östergötland är ansvarig för det sydöstra civilområdet, som Jönköping tillhör tillsammans med Kalmar. Charlotte Petri Gornitzka blir för övrigt ny landshövding på Gotland i höst. Foto: Storstad.

Tillsammans samlade länsstyrelserna aktörer från hela samhället för att diskutera hur vi kan leda i kris och krig, om man kan samverka bort organiserad brottslighet och om hot mot tjänstepersoner är ett hot mot demokratin.

Ledarskap i kris och krig

Vad är den största skillnaden mellan ledarskap i fredstid och ledarskap om krisen eller kriget kommer? Vad kan vi lära oss av omvärldshändelser och vilken är den största utmaningen med Nato när det gäller totalförsvaret?

Medverkande

 • Micael Bydén, överbefälhavare, Försvarsmakten
 • Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Carl Fredrik Graf, landshövding, Östergötlands län
 • Tommy Åkesson, huvudsekreterare, Försvarsberedningen.

Går det att samverka bort organiserad brottslighet?

Hur står sig myndigheterna mot gängen och hur rustar det offentliga Sverige för ett effektivt brottsförebyggande arbete?

Medverkande

 • Carin Götblad, polismästare, polisens nationella operativa avdelning (Noa)
 • Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör, Expressen
 • Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
 • Helena Höij, landshövding, Dalarnas län.

Hotet mot demokratin – vad ska man tåla som tjänsteperson?

Utsattheten som tjänsteperson i offentlig sektor äventyrar rättssäkerheten, det öppna samhället och demokratin. Vad krävs av myndigheterna för att möta hoten och kommer de nya lagförslagen ge rätt effekt?

Medverkande

 • Göran Arrius, ordförande, SACO
 • Mia Edwall Insulander, generalsekreterare, Advokatsamfundet
 • Ulrika Hyllert, ordförande, Journalistförbundet
 • Georg Andrén, landshövding, Värmlands län.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss