Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälp till att stoppa invasiva främmande arter när du badar, paddlar och fiskar

Sjögull i vatten.

Sjögull är en invasiv främmande art som kan bre ut sig som ett stort täcke över vattnet.

Åker du båt, paddlar kanot, badar eller dyker i länets sjöar? Då spelar du en viktig roll i att stoppa spridningen av invasiva främmande arter.

Sommaren är förknippad med bad, fiske och båtliv. Du som paddlar kajak, åker båt, simmar, använder sup-bräda eller på annat sätt nyttjar sjöar och vattendrag har en viktig uppgift: att motverka spridningen av invasiva främmande arter. I faktarutan nedan får du veta hur. Längre ner kan du läsa mer om tre arter som oönskat letat sig in i Jönköpings läns sjöar.

Hindra spridning av invasiva främmande arter

  • Agna fiskekroken med djur från samma vatten som det du fiskar i.
  • Töm aldrig vatten, växter och djur från ett akvarie i sjöar, vattendrag eller dammar.
  • Utsättning och flytt av fisk, skaldjur och blötdjur kräver tillstånd av Länsstyrelsen.
  • Undvik att åka båt genom växter i vatten.

Töm, tvätta, torka

  • Töm båten eller annan utrustning på vatten, i samma sjö eller vattendrag som vattnet kommer från.
  • Tvätta din båt, kanot, vattenskoter och all utrustning som fiskeredskap noga, innan du åker till ett annat vatten.
  • Torka utrustning som dykardräkter, badleksaker, fiskeredskap och andra prylar i ett par dagar innan du använder dem i ett annat vatten.

Större rovmärla, sjögull och smal vattenpest är tre exempel på vattenlevande arter som oönskat spridit ut sig allt mer i Jönköpings län. Dessa är invasiva främmande arter. De förekommer med andra ord inte naturligt i våra sjöar och vattendrag. Eftersom arterna konkurrerar ut naturligt förekommande arter kan de göra att den viktiga biologiska mångfalden minskar.

Större rovmärla fortsätter öka i Vättern

En nyligen genomförd inventering visar att större rovmärla fortsätter öka i Vättern. Det är en invasiv främmande kräftdjursart som blir upp till 3 cm lång. Den liknar inhemska märlkräftor, men kan bli större och har karaktäristiska utskott på bakkroppen.

Än så länge är Vättern den enda svenska sjö där större rovmärla hittats. Risken är stor att den sprider sig från Vättern till andra vatten, bedömer SLU Artdatabanken.

Större rovmärla, SLU Artdatabanken Länk till annan webbplats.

– Större rovmärla gör stor skada på bottenlevande smådjur som sällsynta sländlarver och små kräftdjur. Den både äter upp dem och tar över deras livsmiljöer. Ovanliga djur som bara lever i Vättern, eftersom det är en så kall sjö, riskerar att försvinna, säger Maria Carlsson på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

SLU har nyligen släppt en rapport som bland annat handlar om rovmärlan i Vättern:

Invasion av främmande kräftdjur i Mälaren och Vättern Länk till annan webbplats.

Större rovmärla.

Större rovmärla äter upp andra arter och tar över deras livsmiljöer i Vättern.

Sjögull – som ett snårigt täcke

Sjögull har blad som liknar små näckrosblad och fina gula blommor som sitter på skaft som sticker upp ur ur vattenytan. Den kan växa på ner till 3-4 meters djup och täcka stora delar av sjöar och åar som en flytande matta.

I vårt län har den hittats Hoksjön och Hokaån i Vaggeryd och Jönköpings kommun, samti Sommen och Svartån i Tranås kommun. I Svartån håller man på att bekämpa sjögull genom att täcka över växten, så den inte får solljus och därför dör.

Sjöar riskerar att växa igen på grund av spridningen av sjögull, och de täta mattorna konkurrerar med andra vattenväxter och har negativ påverkan på ekosystemet. Dessutom blir det svårt eller farligt att simma och åka båt genom täta bestånd. Du riskerar även att sprida växten vidare genom att få med växtdelar som slår rot någon annanstans, så undvik att vistas bland sjögull i vatten.

Sjögull på en sjö.

Sjögull har fina gula blommor, men växten är skadlig för livet i vattnet och gör det farligt att bada då du kan trassla in dig i växten.

Smal vattenpest

Smal vattenpest är ytterligare en invasiv främmande art som lever i vatten och är förbjuden i hela EU. Växten finns idag i några sjöar och vattendrag i Tranås och i Vidöstern i Värnamo kommun. Den växer från strandkanten ner till flera meters djup. Likt sjögull kan den snabbt växa till täta bestånd i vatten och täcka stora ytor, vilket konkurrerar ut inhemska arter.

Smal vattenpest har en vanligare släkting, vattenpest, som också är främmande och invasiv. Båda arterna sprids med växtdelar, så undvika att vistas bland smal vattenpest och vattenpest.

Smal vattenpest hålls mellan tumme och pekfinger.

Så här ser smal vattenpest ut.

Svårt att få bort – viktigt att förebygga

För båtägare och fritidsfiskare är det framförallt viktigt att alltid rengöra båt och fiskeredskap ordentligt. Annars kan djur, växtdelar, frön, ägg eller sjukdomar följa med som fripassagerare från en vattenmiljö till en annan. Flytta aldrig vatten, fiskar eller kräftor från en sjö till en annan.

Det motverkar att invasiva främmande arter sprider sig. När en ny art väl etablerat sig är det oftast svårt och väldigt kostsamt att få bort den. Ibland, som med rovmärlan, är det till och med omöjligt. Därför är det viktigt att fokusera på förebyggande insatser. Ofta är det inte svårare än att som privatperson använda sunt förnuft när du vistas vid och rör dig mellan olika vatten. Töm, tvätta, torka är en bra regel att följa.

Töm, tvätta, torka

Rapportera in dina fynd

Du kan rapportera dina observationer av vattenlevande arter direkt på rappen.nu. Tänk på att ta tydliga foton.

rappen.nu Länk till annan webbplats.

Det går även bra att rapportera invasiva främmande arter på invasivaarter.nu.

invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.

Vill du ta reda på vilka arter som finns nära dig, gå in på artfakta.se.

artfakta.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss