Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

EU-valet: Länsstyrelsen är med och säkerställer ett korrekt valresultat

Valkuvert i en hög på ett bord.

Visste du att Länsstyrelsen är regional valmyndighet? Det betyder att vi har hand om den slutgiltiga rösträkningen i valet. Efter valdagen jobbar flitiga valarbetare för fullt i våra lokaler och säkerställer att resultatet blir korrekt.

Veckan efter EU-valet pågår ett intensivt arbete med att räkna röster. Under EU-valet 2019 räknades drygt 145 000 valsedlar i Länsstyrelsens lokaler.

– Valresultatet som visas på söndagsnatten är preliminära siffror från räkningar i vallokalerna. Länsstyrelsen räknar alla röster en gång till, granskar ogiltigförklarade röster och räknar personröster för första gången. Det är ett väldigt fokuserat arbete, förklarar Anna Adholmer, valansvarig på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Med i valledningen finns även kollegorna Matilda Hedvall och Petter Agurén som jobbar både med förberedelserna och under rösträkningen, och har kontakten med kommunernas valnämnder och valsamordnare.

Länsstyrelsen tar hjälp av både intern och extern personal som genomgår en utbildning. Flera räknegrupper, bestående av en intern och en extern medarbetare, sköter räkningen. En kontrollgrupp granskar sedan räknegruppernas arbete. Slutligen lägger registrerare in rösterna i valdatasystemet.

Transparent arbete

Transparensen är a och o i valarbetet. Alla valsedlar sparas till nästkommande val har vunnit laga kraft. Vår röstsammanräkning är en så kallad offentlig förrättning, vilket innebär att allmänheten får komma och titta på när vi räknar. Det är dock inte tillåtet att störa ordningen och väktare kommer finnas på plats för att öka säkerheten.

– Valarbetet är en av Länsstyrelsens allra viktigaste uppgifter. Sverige har ett robust valsystem tack vare att det är så analogt och decentraliserat, rösträkningen är spridd ute i landet. En cyberattack påverkar inte fysiska valsedlar, säger Anna Adholmer.

Rösterna räknas flera gånger, först av kommunerna och sen av Länsstyrelsens rösträknare och kontrollgrupp.

– Det är många steg på vägen och risken att något ska bli fel i det inrapporterade resultatet till Valmyndigheten är därför mycket liten.

Steg för steg: Den slutliga sammanräkningen

 1. Kommunernas valnämnder levererar valsedlarna till Länsstyrelsen måndag 10 juni. (På onsdagen kommer kommunerna tillbaka med de röster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen, som förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen eller brevröster från utlandet.)
 2. Räknegrupper med två personer i varje grupp räknar partiröster och personröster samt bedömer ogiltiga röster. Ett valdistrikt i taget.
 3. Kontrollgruppen granskar räknegruppernas rösträkning.
 4. Registreringspersonal lägger in valresultatet i Valid.
 5. Det inregistrerade resultatet motläses av registrerare.
 6. Resultatet klarmarkeras och går att följa på Val.se.

Fakta: Länsstyrelens roll i valet

 • Interna och externa valarbetare jobbar med att räkna, kontrollera och registrera röster.
 • Valarbetarna granskar valsedlar som kommunerna bedömt ogiltiga och avgör om en röst ska godkännas eller inte.
 • Som regional valmyndighet är vi neutrala. Vår uppgift är inte att öka valdeltagandet.
 • För personröster kontrollerar vi att samtycke finns för att bli invald för det aktuella partiet.
 • Under röstsammanräkningen sker dagliga avstämningar med andra länsstyrelser och Valmyndigheten.
 • Allmänheten får komma in till våra lokaler och titta på när rösterna räknas.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss