Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beredskapsplanering ska skydda kulturarvet

Visingsborg

Visingsö, kyrkor, byggnadsminnen och fornlämningar. Det finns många kulturarv att skydda i länet. − Skyddet av kulturarvet är en viktig del i det psykologiska försvaret och för den militära planeringen, säger Jörgen Peters på länsstyrelsen.

Rådet för skydd av kulturarv har inrättats av regeringen och ska vara ett forum för samverkan, kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt för sammanvägning och prioritering av identifierade behov av beredskapsåtgärder för skyddet av kulturarv i Sverige.

I Jönköpings län finns ett rikt kulturarv värt att skydda. Habo träkyrka sticker ut med sitt rika måleri. Det finns även några byggnadsminnen som är särpräglade såsom Knutstorps herrgård, som även det är en helhetsmiljö med både arkitekturbundna värden och inventarier som bidrar till helheten. Nya Åminne bruk och Hylténs mekaniska är även de representanter för länets karaktärsmiljöer. Fornlämningar skulle nog även de kunna komma i fråga.

− Men urvalet ska vara snävt, det ska vara något som bidrar till den nationella bilden för även andra lagskyddade miljöer är sådana som inte får skadas, förklarar Mattias Sörensen, chef för Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kulturmiljö är en del av den civila försvaret

Ett knappt dussin offentliga organisationer är med i rådet. Landets 21 länsstyrelser är representerade genom Jörgen Peters, länsöverdirektör Länsstyrelsen Västra Götaland, och Anneli Bergholm Söder, länsråd, Länsstyrelsen Gotland.

− Alla Sveriges länsstyrelser arbetar redan idag med kulturmiljöer på en mängd olika sätt utifrån lagstiftning och nationella eller globala kulturmiljömål. Vi ska främja att en mångfald av kulturmiljöer bevaras och utvecklas, berättar Anneli Bergholm Söder.

− På länsstyrelserna pågår nu uppbyggnaden av det civila försvaret. I det ingår att så långt det är möjligt skydda vårt lands kulturegendom, säger Jörgen Peters.

Enligt regeringens beslut ska rådets arbete bland annat ge förutsättningar för samordnade och kostnadseffektiva beredskapsinsatser. Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyten ska också leda till ökad kunskap om kulturarvets skydd och betydelse i händelse av krig.

Hos Länsstyrelsen Västra Götaland kan du läsa om när rådet nyligen träffades för första gången. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss