Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gräv ner te hemma – hjälp forskare på Store Mosse

Tepåsar i jordgrop.

I sommar kommer nationalparken Store Mosse att stå värd för ett interaktivt forskningsprojekt – Tea @ the Park. Där samarbetar medborgare med forskare från Nederländerna för att studera klimat- och markegenskapernas inverkan på nedbrytning och kol lagring i jord, och att förbättra en forskningsmetod för att studera nedbrytning.

Från 26 maj – 1 augusti 2024 kan besökare i Store Mosse nationalpark hämta ett science kit på naturum. I detta vetenskapspaket hittar du allt du behöver för att utföra ditt eget experiment hemma med enkla köksredskap.

I sommar samlar deltagarna in data om nedbrytning och markegenskaper hemma, genom att göra enkla tester vid två tillfällen. Samtidigt gör forskarna samma mätningar i nationalparken. Deltagarna skickar sina resultat till forskarna. Därefter kommer forskargruppen att kombinera all data och testa hur markegenskaper och det lokala klimatet påverkar nedbrytningen.

– Vi vill få fler besökare att bli medforskare för att hjälpa till att lösa frågan om klimatet. Detta hoppas vi ska skapa större engagemang för både forskning i sig och våtmarker, säger Carina Härlin som är föreståndare för naturum vid Store Mosse.

Viktigt att förstå nedbrytningsprocessen

Att förstå hur kol lagras i marken är ett viktigt bidrag till att hantera klimatförändringarna. Torvmarker, som kärren och myrarna i Store Mosse, är mästare i att lagra kol eftersom nedbrytningen går långsamt. Ekologer från Utrecht University och Radboud University i Nederländerna vill ta reda på hur nedbrytning i marken i Store Mosse nationalpark fungerar i jämförelse med andra platser.

En metod för att studera nedbrytning är att mäta hur växtmaterial bryts ner. Te görs av växtblad. Genom att gräva ner specifika typer av te i jorden kan vi upptäcka hur jordorganismerna bryter ner tebladen. Men det finns utrymme för förbättringar. Besökarna uppmanas att testa användningen av olika typer av te och hjälpa forskarna att förbättra tepåsemetoden.

– Du kan utföra detta experiment hemma. Alla är välkomna att vara med, oavsett om du bor i Sverige eller någon annanstans i världen, säger Carina Härlin.

Fakta

Tea @ the Park drivs av forskare från Radboud University och Utrecht University (Nederländerna) och chefer för National Park Store Mosse (Sverige). Projektet finansieras av British Ecological Society (bidragsnummer: OR23\1012), och Tea Tales-projektet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss