Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vackra men förbjudna: Hjälp till att bekämpa invasiva främmande arter

Gul skunkkalla trivs nära vatten. Efter blomningen växer sig bladen meterhöga och blomkolvarna sjunker ner mot marken i takt med att fröna mognar. En planta kan ge upphov till hundratals frön som sprids med hjälp av vattnet.

Nu blommar gul skunkkalla på olika platser i länet. Även jätteloka och jättebalsamin växer. Växterna ser fina ut, men är invasiva främmande arter som hotar den biologiska mångfalden och måste bekämpas. Du kan hjälpa till genom att rapportera in dina fynd.

Invasiva främmande arter är växter och djur som med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, har flyttats från sin ursprungliga miljö till en ny där de sprider sig snabbt.

I den nya miljön trycker de undan naturligt förekommande arter, vilket kan få allvarliga följder för både ekosystem och ekonomi. Det finns även invasiva främmande arter som kan skada människors och djurs hälsa.

Gul skunkkalla, jätteloka och jättebalsamin

Gul skunkkalla blommar nu under försommaren. Även jättelokan växer och jättebalsamin blommar från juni och långt in på hösten. Detta är exempel på tre olika invasiva främmande arter i vårt län.

– Invasiva främmande arter som dessa är ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Jättelokan är dessutom en fara för människors hälsa eftersom växtsaften orsakar brännskador på huden i kontakt med solljus. När du bekämpar den behövs skyddsutrustning, säger Maria Carlsson, som jobbar med biologisk mångfald och invasiva främmande arter på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Jätteloka i blom.

Jätteloka som blommar. Det är viktigt att skydda huden när man bekämpar jättelokan, eftersom växtsaften orsakar brännskador i solljus.

Jättebalsamin i blom.

Jättebalsamin är en ettårig växt som blommar hela sommaren och en bit in på hösten. Bästa sättet att bli av den är att plocka bort plantorna innan de går i blom. Har blommorna gått i frö, vänta med åtgärder. Lägg dem i dubbla plastpåsar och sortera som brännbart avfall.

Alla behöver hjälpa till

Antalet främmande arter som blir invasiva ökar för varje år.

– Det här är ett komplext miljöproblem där alla behöver hjälpa till och samarbeta för att vi ska kunna rå på det. Bäst stoppar vi spridningen genom att arbeta förebyggande, så att de inte kommer till Sverige eller sprids inom landet. De som ändå kommer hit måste snabbt upptäckas och bekämpas, säger Maria Carlsson.

Rapporter från allmänheten är viktiga för att kunna följa invasiva främmande arters förekomst, framför allt på nya platser. Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter som Länsstyrelsen och andra i arbetet med att stoppa spridningen.

Har du sett gul skunkkalla, jätteloka eller någon annan invasiv främmande art? Rapportera det på invasivaarter.nu, gärna direkt i mobilen så att du kan ange exakt plats och skicka med foto.

Hur rapporterar jag in?

Gå in på invasivaarter.nu och ange art, datum, tid, fyndplats. Du behöver ladda upp minst en bild så att experter kan granska fyndet.

Rapportera invasiva arter, invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.

Vad är invasiva främmande arter?

EU har listat 88 arter som invasiva främmande arter. 25 finns i Sverige, bland annat jätteloka, gul skunkkalla och jättebalsamin. Invasiva främmande arter förekommer inte naturligt på en plats, utan har tagit sig dit med människans hjälp. De sprider sig snabbt och trycker undan andra arter, och är därför förbjudna att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen.

Utöver arterna på EU-förteckningen har vi flera andra arter som är invasiva i Sverige, men som det ännu inte finns något lagkrav för. Bland annat parkslide, blomsterlupin och sjögull.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss