Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sveriges landshövdingar samlades runt beredskapsfrågorna

En kö med människor som hämtar tallrikar med mat och flaskor med vatten vid ett bord uppställt utomhus.

Under besöket på Gotlands regemente bjöds gästerna på fältmässig lunch. (Samtliga bilder: Jonathan Öhrman Hojan, Gotlands regemente)

Brittis Benzler, landshövding i Jönköpings län, har i veckan deltagit i Strategiskt ledningsforum på Gotland tillsammans med Sveriges alla andra landshövdingar. Där har arbetet med att samordna Sveriges civila beredskap fortsatt.

Mötet Strategiskt ledningsforum arrangeras årligen och samlar Sveriges 21 landshövdingar, men också länsråd, försvarsdirektörer/beredskapsdirektörer och civilområdenas kanslichefer. Årets värd var Östra civilområdet, som omfattar Stockholms och Gotlands län, med Stockholm som civilområdesansvarig länsstyrelse.

Skälet till att mötet sker på Gotland är för att ha fokus på öns strategiska betydelse och på Försvarsmakten. Sedan drygt ett och ett halvt år är Sveriges länsstyrelser indelade i sex civilområden. Inom dessa planeras och utvecklas det civila försvaret på en högre regional nivå, med syftet att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. Inom varje civilområde sker en planering tillsammans med Försvarsmakten såväl som andra civila myndigheter och organisationer.

– Fokus under mötet på Gotland är beredskapsfrågor, beredskapsplanering och samverkan mellan länsstyrelserna så att vi bättre ska kunna lösa våra uppgifter inför och vid höjd beredskap, säger Gunilla Runberg, kanslichef vid Östra civilområdet.

”Planera för och leda under höjd beredskap”

Under de båda dagarna ingick bland annat ett besök vid Gotlands regemente i Tofta, gästspel av civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin och en seminarieövning på temat utrymning.

– Träffen är ännu ett steg i hur vi tillsammans ska stärka vår förmåga att både planera för och leda i höjd beredskap och krig. Det är alltid nyttigt att ta del av andras kunskaper och erfarenheter. Det ger stöd för arbetet i länet och civilområdet, säger Brittis Benzler, landshövding i Jönköpings län, vid mötets slut.

Flera människor befinner sig på och omkring ett stridsfordon.

Under besöket på Gotlands regemente förevisades materiel som fordon, understödsvapen och personlig utrustning.

En stor grupp människor uppställda utomhus för fotografering.

Mötet Strategiskt ledningsforum genomförs årligen och samlar rikets alla landshövdingar, länsråd, försvarsdirektörer och kanslichefer för civilområdena.

Kontakt

Länsstyrelsens presstjänst

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss