Risk för gräsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Försjön finast – läs om tillståndet i Jönköpings läns sjöar och vattendrag

Vatten rinner genom en å.

I Jönköpings län finns långa mätserier för flera av länets sjöar och vattendrag. Nyligen publicerades en rapport med hur det egentligen ligger till.
– Det har generellt blivit något bättre senaste 30 åren. Den enligt min åsikt finaste sjön är Försjön i Aneby kommun som är förhållandevis opåverkad, säger Bernhard Jaldemark, som jobbat med rapporten.

Ett antal sjöar och vattendrag från länets alla hörn utvärderas efter flera parametrar som temperatur, färgvärde, syrehalt, alkalinitet samt totalfosfor och totalkväve.

- Alkaliniteten har ökat på flertalet stationer och det är en parameter man använder för att mäta försurning. Ökar alkalinieteten minskar försurningen. Orsaken till att denna minskar beror dels på att kalkning sker i de mest påverkade delarna av länet, dels att nedfallet av försurande ämnen som svavel och kväve har minskat, förklarar Jaldemark och fortsätter;

– I den här rapporten är det framför allt Ryssbysjön och Munksjön som är mest påverkade. Ryssbysjön är näringspåverkad, här har fosforhalterna minskat. Munksjön har även problem med miljögifter som denna rapport inte tar upp.

Finns det någon koppling mellan trender och klimatförändringarna?

– Det finns vissa sådana kopplingar utifrån detta urval av sjöar och vattendrag. Det som är tydligt är att årsmedeltemperaturen ökat i flera vattendrag ca 2 grader senaste 30 åren, konstaterar Bernhard Jaldemark.

– Vattnet blev även brunare under flera årtionden som delvis kan förklaras med klimatet. Under 2010-talet minskade färgen framför allt i länets östra delar. Under denna period har nederbörden och därmed vattenföringen varit lägre jämfört med de tidigare decennierna.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet Länk till annan webbplats.

Fakta:
De här sjöarna är med i rapporten; Försjön, Bunn, Ryssbysjön, Munksjön, Fjärasjö, Skirösjön, Holmeshultasjön, Skärlen, Älgarydssjön, Flaten, Stengårdshultasjön samt Hagasjön.

De här vattendragen är med i rapporten; Svartån inlopp Sommen, Huskvarnaån inlopp Vättern, Emån Kungsbron, Brusaån nedströms Mariannelund, Lagan inlopp Vidöstern, Storån inlopp Bolmen, Nissan länsgräns, Anderstorpsån inlopp Nissan samt Tidan, Kyrkekvarn.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss