Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av miljömålen i Jönköpings län

Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens årliga uppföljning av miljömålen i Jönköpings län visar att mer behöver göras för att minska utsläppen och stärka våra ekosystem. Genom ett smartare åtgärdsarbete kan vi komma längre. Ett exempel är satsningar på våtmarker.

Utsläppen av växthusgaser minskar i länet men det går för långsamt. Många natur- och kulturvärden samt arter i våra skogar och odlingslandskap är hotade. Det är några av slutsatserna från årets miljömålsuppföljning. Det blir alltmer tydligt att insatser för klimat och biologisk mångfald måste göras samtidigt och arbetet växlas upp.

— Det pågår många insatser i länet som bidrar på ett positivt sätt till miljömålen. Men för att den negativa miljöpåverkan ska minska i den takt det behövs måste alla aktörer i samhället göra mer, säger länsstyrelsens miljömålssamordnare Moa Lindvert.

Åtgärder med flera vinster

För att komma längre i arbetet med miljömålen behöver vi tänka smart.

— Många åtgärder ger positiva effekter på flera områden och detta bör vi lyfta upp mer. Ett bra exempel är satsningar på våtmarker. Våtmarker kan utgöra kolsänkor, dämpa extremväder och bidra till en ökad biologisk mångfald. Det är glädjande att flera av länets kommuner arbetar i olika våtmarksprojekt, säger Moa Lindvert.

Stort intresse för åtgärder om biologisk mångfald

Ett sätt att kraftsamla kring åtgärder för miljömålen är genom de regionala åtgärdsprogrammen för miljömålen. Ett stort antal aktörer från offentlig, privat och idéburen sektor bidrar till att genomföra åtgärderna. Förhoppningen är att de positiva effekterna ska bli större när många aktörer gör insatser samtidigt. Just nu pågår framtagande av ett nytt program med åtgärder för biologisk mångfald, grön infrastruktur och friluftsliv.

— Vi ser ett stort engagemang för att växla upp arbetet med de här frågorna och vi ser fram emot att följa arbetet hos länets kommuner, företag och andra organisationer framöver, säger Linda Helgstedt, länsstyrelsen.

Du hittar den regionala uppföljningen av miljömålen på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss