Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tänk på att kontrollera dammar vid stora regnmängder och snösmältning

Fisktrappan vid dammen vid Jära Vattensåg. FotografChristina Lindqvist

Jönköpings län kommer att uppleva höga flöden i vattendrag den närmaste tiden. Den som ansvarar för en damm har mycket att ta hänsyn till så att vattennivåerna inte blir för omfattande och gör att dammen i värsta fall brister.

– Du som äger en damm har skyldighet att bedriva egenkontroll, säger Stina Ljung, vattenhandläggare vid Länsstyrelsen. Egenkontroll innebär att du fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att undvika att miljön och andra intressen skadas. Detta är extra viktigt i samband med stora mängder nederbörd, islossning och snösmältning. Det är också viktigt att du som dammägare gör allt du kan för att inte dammluckor ska frysa fast.

Kontrollera flera gånger dagligen

Vid kraftig nederbörd, snösmältning, islossning och isbildning kan flödena ändras snabbt och du kan behöva kontrollera dammen flera gånger om dagen.

Om dammanläggningen inte fungerar som den ska är det viktigt att driftstörningen anmäls till Länsstyrelsen. Det kan till exempel gälla om is fastnar i dammluckorna eller om dammluckor fryser fast. På Länsstyrelsens webbplats finns ett formulär där du snabbt kan fylla i om din dammanläggning inte fungerar som den ska.

Anmäl driftstörning för vattenverksamhet | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

– Den som ansvarar för en damm har mycket att ta hänsyn till, poängterar Stina Ljung. Bland annat rekommenderar vi att man informerar nedströms anläggningar i systemet vid avtappning så att intilliggande anläggningar är beredda på att det kommer mycket vatten. Säkerheten är en annan viktig aspekt. Höga flöden innebär att strömmarna i vattendragen är starka. När vattnet sjunker undan ökar dessutom risken för ras och skred längs med åkanten. Om det värsta skulle inträffa och dammen brister är det väldigt viktigt att omgående kontakta räddningstjänsten.

Mer information om vattenverksamhet Länk till annan webbplats.

Kontakt: Vattenhandläggarna vid enheten för naturskydd och tillsyn vattenverksamhet.jonkoping@lansstyrelsen.se, 010-223 61 50

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss