Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter lodjur i Jönköpings län

Lodjur, stående på en sten i skogen.

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Jönköpings län. Totalt får 9 lodjur fällas, varav maximalt 3 vuxna honor, under 2024 års licensjakt som äger rum i mars månad.

Beslutet om att tillåta licensjakt på 9 lodjur under 2023 har fattats för att reglera stammen då den är större än förvaltningsmålet som är fem familjegrupper (honor med unge/ungar). Målet är beslutat av Jönköpings läns viltförvaltningsdelegation. Enligt det senaste inventeringsresultatet finns 13 familjegrupper i Jönköpings län, vilket motsvarar cirka 70 lodjur. Baserat på antalet familjegrupper och omräkningsfaktorer finns det 1 417 djur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

Högst nio (9) lodjur får fällas totalt inom Jönköpings län varav högst tre (3) honor i reproduktiv ålder. Maximalt två lodjur får fällas i det norra jaktområdet, varav maximalt en reproduktiv hona. Lodjursjakten startar den 1 mars 2024 och varar som längst till och med den 31 mars. Länsstyrelsen avlyser jakten då det totala antalet djur fällts eller påskjutits och avräknats inom ett län eller del av län eller om jakttiden löpt ut, alternativt om hondjurskvoten uppnåtts i länet eller del av län.

– Licensjakten genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former så att lodjurspopulationen ska fortsätta ha en gynnsam status i Jönköpings län och i Sverige. Den svenska rovdjurspolitiken säger dessutom att rovdjursstammarna ska minska i delar av Sverige där de är som tätast, vilket gör att vi förväntar oss att Naturvårdsverket i år kommer att besluta om att fler lodjur ska finnas i södra Sverige. Detta är det huvudsakliga skälet till att antalet tilldelade djur är färre i årets jakt jämfört med förra i året, säger enhetschef Henrick Blank.

Inom det södra rovdjursförvaltningsområdet sker licensjakt även i Kalmar, Östergötlands och Kronobergs län.

Länk till beslutet i sin helhet Pdf, 903.3 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss